Tingens ännu rådande ordning.

2012-12-23

249998_475262145838543_454548729_n

Eller hur är det och vad krävs av oss för att detta skall ske snabbare och utan allmänt lidande?

För det första så är i princip samtliga offshorecentra, som dominerar vår tids globaliserade avreglerade finanssystem, belägna i brittiska eller holländska kolonier, som Cayman Islands, Holländska Antillerna, Isle of Man, Bahamas och så vidare

För det andra så har familjerna inom finansoligarkin i decennier varit dominerande inom privatarmésfären, genom företag som Executive Outcomes, Sandline, Defence Systems – vilka jobbar nära ihop, eftersom de har samma ägare, med de stora brittiska råvarubolagen, som redan äger merparten av ädelmetalltillgångarna i Afrika, Australien och Sydamerika. Brittiska upprorsbekämpningsmetoder, som utvecklades under det brittiska Ostindiska kompaniets glansdagar under 1700- och 1800-talet, praktiseras fortfarande i global skala, av brittiska underrättelseofficerare och ”f.d.” officerare, som verkar under privata regimers nyttosyfte.

Agenter för det forna brittiska imperiet, alltså finansoligarkin, som George P. Shultz och Felix Rohatyn har verkat inom USA:s etablissemang för en privatisering av USA:s militära försvar och säkerhetstjänster, men dessa Ostindiebolagsidéer är egentligen konstitutionellt främmande för det demokratiska synsättet och demokratiska traditioner i den mån som dessa kan sägas existera – Dick Cheneys Halliburton och Blackwater till trots.... (ett skämt)

För det tredje så består det av drottning Elizabeth II ledda Samväldet av 53 nationer, vilka finns utspridda över hela jordklotet och som täcker en femtedel av jordens landmassa och som alltjämt sitter på en mycket stor del av jordens strategiska råvaror och befolkning. Detta även om Samväldet rent formellt sett skall föreställa en sammanslutning av oberoende stater som grundades i slutet av 1800-talet som en fortsättning som någon slags cricketälskande gladkamratlig fortsättning på det brittiska imperiet. Nu tänker man döpa antarktis till Queen Elizabeth land, behöver någonting förtydligas?

Det är just precis denna Anglo-brittiska apparat, som kontrolleras av dessa finansoligarkiska familjer genom City of london, som nu är i full färd med att skapa kaos och provocera fram krig överallt i världen. Detta eftersom det nuvarande globala finanssystemet inte går att ”reformera”, detta utifrån att monetariseringen av den enskilda skulden som betalningsmedel har nått sin funktionsmässiga vägs ände och eftersom City of London aldrig godvilligt kommer att låta detta system att konkursförklaras och omorganiseras så att nationerna kan ta tillbaka sin suveräna kontroll över krediter som betalningsmedel, pengar och införa demokratiska system. För så länge som pengar styr ekonomi och ekonomi styr politiken, så är nationer utan kontroll över sin pennningmängd ingenting annat än demokratiska kulisser.

När den anglo-amerikanska finansoligarkin en gång såg till att fascismen och nazismen kom fram i Europa i slutet av 1920-talet och under 1930-talet så var det förestående globala finansiella sammanbrottet naturligtvis inte alls lika allvarligt som det är nu, eftersom nu är detta systemiskt och inte marknadsanknutet eftersom kredit som betalningsmedel ännu då var i sin funktionsmässiga linda i förhållande till sin omfattning av helheten. I dag är läget mycket mera desperat, försiktigt uttryckt. City of London är helt inställt på att till varje pris förhindra att ett nytt öppet informationsklimat gör sig gällande i Washington, ett synsätt som genast skulle få stöd från Moskva, Peking och New Delhi och därför inte alls kan riskeras att uppstå. Globalt kaos är därför sannolikt det verktyg som valts för detta ändamål. Så upplysningen är av nöden tvunget nu!

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram