B 4 me

2012-12-21

46227_491248044228594_468847237_n

Det är nu tydligt för alla att det religiösa banksystemet är i grunden korrupt. Om viljan finns kan det monteras isär och reformeras till en mer utilitaristisk industri som tjänar människor och samhällen och inte bankirerna. Men det blir inte lätt med tanke på att banker gynnas av status quo och därför kommer att kämpa med näbbar och klor mot reformer och verklighetsanpassning

Först när den stora kraschen verkligen inträffar kommer detta att tvingas på dem, våra politiker är lika tillräkneliga för folkets bästa som pesten i detta, tills dess kommer " burken att sparkas längs vägen" och "nuvarande stagnation kommer att bli den nya stabiliteten". Dock så kan inte detta finansiella Armageddon vara så långt borta med rådande ohållbara skuldnivåer!

Kraften i de privata bankerna att skapa pengar ur tomma luften genom fractional reserve banking måste försvinna samtidigt som centralbankerna måste ge upp sin självständiga identitet skild från staten.

I Sverige så behöver detta inte medföra ett alltför överväldigande problem. I USA är Federal Bank är en oberoende privatbank, där äganderätten är en nära och lagligt bevarad hemlighet! Av denna anledning kommer vi sannolikt inte att se problemen lösas utan en allsmäktig global krasch och en upplösning av Fed.

Med självständiga stater i total kontroll över sin ekonomi så kan de utplåna alla sina interna skulder - som i själva verket ändå bara är hypotetiska! - Problemet för USA är deras enorma kinesiska åtaganden! De kan finansiera sina skatteutgifter genom att skapa ränte och skuldfria pengar - "helikopter pengar" - för att finansiera sina skatteutgifter och låta skatterna sänkas.

Det finns nackdelar med detta scenario: [a] risken för hyperinflation och [b] risken för politiska mutor till väljarna.

Såvitt [a] berörs av hyperinflation så uppstår denna när för mycket pengar redan finns i systemet så som efter en period av deflation när kontanter finns hamstrade, detta är inte fallet annat än i Japan.

Det bör dock inte vara alltför skrämmande att uppfinna en rättsligt bindande finanspolitisk funktion som bara kan leverera både tillväxt i välfärden och stabilitet - om det inte är en ouppnåelig motsägelse! Lösningen är ovillkorlig och den stavas omfördelning. Risken att våra folkvalda skulle lämnas kvar på post beskrivs nog bäst av att det de facto säljs giljotiner nu i Madrid…det säger lite om b:et..

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram