Demokretiner

2012-09-18

Jag har länge varit engagerad i att skriva min syn på olika politiska frågor på min facebooksida och blogg, i mina försök att få folk att tänka och betrakta de paradigm som de baserar sina politiska åsikter på, ur nya perspektiv. Jag försöker därvid att få människor till att inse att det inte finns någon realpolitisk skillnad mellan höger och vänster.

Jag försöker få människor att inse att när de röstar på Vänster eller Höger så röstar de ändå bara för sitt eget slaveri, inom ramen för den polariserande kuliss där den politiska adeln till alla delar främst företräder den reala makten bakom att pengar styr den ekonomi som kontrollerar politiken och att bankhegemonin därför styr allt. I Sverige finns det inte en svensk gris som skulle rösta för julen. Inte heller en enda människa som medvetet skulle be om iglar fästingar och löss. Men människor som vill vara förslavade, det finns det i alla fall i överflöd.

Denna upplysning är därför inte en lätt uppgift, eftersom de flesta människor föredrar att leva i ett tillstånd av förnekelse där de vill tro att deras regering älskar dem, vet vad som är bäst för dem och strävar efter att skydda och ge dem lycka och välfärd i livet. Dessa människor kommer inte att erkänna att hela systemet är korrupt till sitt fundament och därför bara bryr sig om att bevara sig själv. Detta skulle innebära att människor skulle behöva göra ett ifrågasättande av ett livslångt byggande av föreställningar, till ingenting och många är helt enkelt alltför själsligt psykologiskt svaga för att göra något sådant. De vill helt enkelt inte ställas inför möjligheten att deras hela värld har baserats på lögner och att deras liv inte är deras eget.

Allt som nu verkligen betyder något är dock att dessa ansvariga moraliska brottslingar inte kommer undan med sina brott och ju fler människor som känner igen det här problemet, desto bättre. Vi måste därför etablera en kritisk massa av allmän förståelse för att kunna säkerställa det bestående i den förändring som nu kommer av matematiskt betingade förutsättningar för det kreditbaserade systemet. Det var av denna anledning som jag började upplysa människor.Tiden för detta system och denna makthegemoni är nu oåterkalleligen slut.

Om någon ännu tänker delta i maskeraden och rösta inom kulissen, så föreslår jag att man lägger sin röst för någon annan än de två etablerade alternativen som den realpolitiska makten har plockat fram åt dig.

Om du är orolig för att en röst på ett parti är en röst för hattar eller mössor, eller att en röst för den eller den personen är en röst för någonting alls, så slappna av. Dessa alternativ är alla i förväg ordinerade av de krafter som ändå till slut bestämmer. Trots allt, om du inte vid det här laget förstår att den verkliga makten inte finns i händerna på politiker, om du inte förstår att makten är krafter som inte skulle lämna ett så viktigt beslut i händerna på de otvättade massorna, då är du till marken slagen av illusioner och inte kikar du heller bakom gardinen för att se vad som verkligen händer.

Är du fast i ett politisk hjulspår? Tror du att samhälleliga problem bara kan lösas genom användning av "statlig" kraft? Anser du att det bara finns två sidor till politiska problem? Tror du att vi människor är alltför dumma för att räkna ut hur man ska lösa problemen på egen hand och att politiker är smarta nog att göra det, men bara har låtit bli utan anledning? Har politiker försökt beskriva detta för dig till sin grund, eller är vad som jag beskriver här helt enkelt inte sant?

Är inte den fundamentala förutsättningen för demokrati en upplyst och medveten befolkning.

Med det skamliga uppdagandet av Lundingate och den falska ståten i den politiska adeln, så gjorde partierna klart att de inte kunde bry sig mindre om de vinner eller förlorar val, de vill bara vara säkra på en elitistisk, kollektivistisk marionettregering eller en annan modell som grisar har valt.
Vår riksdag och regering har blivit ett kriminellt företag. Politiker ger inte ett skit för detta eftersom folk inte bryr sig ett skit om det. Så länge regeringen ger vanligt folk lite pengar, eller en illusion av säkerhet, eller illusionen att de kommer att tas om hand, eller något för att få dem att må bra i sig själva, eller någon annan smula som faller från bordet där den härskande klassen roffar åt sig, så kommer de låta regeringen komma undan med att göra de saker man aldrig har givit dem tillstånd att göra. Huruvida människor är ovilliga eller oförmögna att upprätthålla lagar och samhällen och begränsa regeringen till det som den ska vara, spelar egentligen ingen roll i det långa loppet.

Är du bättre för att du är en Socialdemokrat och andra inte är det? Gör det dig mer bekymrad om sociala frågor än vad andra blir? Är du bättre för att du är en Moderat och andra inte är det? Gör det dig mer berörd och kunnig om ekonomiska frågor än andra? Tror du att eftersom vissa frihetligt sinnade tror något så måste jag också tro samma sak? Även om vederbörande är en berömd frihetlig? Om denna frihetlige skulle säga något riktigt dumt så skulle det betyda alla frihetliga var verkligen dumma? Finns det frågor som är mycket viktigare än det som den dumt frihetlige sa?

Skulle folk låsa sig på vad den frihetlige sagt, gnugga detta i ansiktet på alla frihetliga och sedan hävda retorisk seger och moralisk överlägsenhet? Tänk om jag var en anarkist, skulle det göra mig en dålig person? Är du aktiv, eller bara reaktiv? Du sätter verkligen tro i dina politiska åsikter och handlingar, eller gör du bara gör vad någon annan säger åt dig att göra och känner vad någon annan säger åt dig att känna? Har du gett bort din makt? Vet du vad som är bäst för dig, eller vet någon annan det? Vet skolan vad som är bäst för ditt barn, eller hur? Vet din försäkring och din läkare vad som är bäst för dig? Vet regeringen vilken försäkring som är bäst för dig? Hur mycket ansvar för ditt liv har du gett över till andra? Hur mycket av detta förtroende har missbrukats?

Hur mycket val har du egentligen? Hur mycket av dina val och ansvar är du villig att avstå? Tror du på demokrati? Tror du att det är givet med visdom i folksamlingar? Tror du de flesta alltid vet vad som är bäst? Tror du att det är ok för 50% + 1 att berätta för resten av oss vad vi ska göra? Hur tänker du? Hur känns det? Tror du att det är ok för 50% +1 för att tvinga alla andra att bete sig på ett visst sätt? Att köpa vissa produkter? För att betala för vissa tjänster? Att tvinga människor att använda vissa tjänster som de kanske inte vill använda? Tror du att det är ok om företrädarna för folket majoriteten tvingar andra att bete sig på vissa sätt?

Är det ok att mörda en person om tillräckligt många andra människor vill att personen dör? Skulle det vara ok för 99% av befolkningen att döda 1%?

Om så är fallet, vad skulle procentsatsen vara för att stoppa detta? 98% mot 2%? 95% mot 5%? 90% mot 10%? 80% mot 20%? 60% mot 40%? 50% + 1 mot alla andra?

Om inte, är det för att du tror att individuella mänskliga rättigheter bör hedras oavsett vad majoriteten tycker? Tror du att människor i maktens kuliss verkligen bryr sig om vad som är bäst för alla bara för att fler människor röstade på dem? Tror du fortfarande på vad som kallas för demokrati i denna innevarande form? Om demokrati är den allmänna medvetandetillväxten, tror du att regeringen i Sverige är en funktion av demokrati? Tror du att den bygger på demokrati? Tror du grundarna med partier är avsedda för att bygga på demokrati? Har ett folk den regering som det förtjänat eller inte? Är ledning upplysning eller inte?

Om du fortfarande tror på att demokrati är demokrati och bara är bra om det gynnar dig, när dina principer, ideal och agenda stöds av en majoritet, eller skulle du gärna stödja majoriteten även om du inte höll med dem? Även om det var skadligt för dig? Även om det störde dina naturliga rättigheter till liv, frihet och strävan efter lycka? Hur farligt blir det då inte att ge upp sitt eget fria individuella tänkande?

Skulle du lyda dåliga lagar om de är sanslöst dåliga som raslagarna i Nürnberg, bara för att de flesta håller med lagarna, skulle du bara säga något och gå med för att vara till lags? Hur extrema skulle dessa lagar behöva bli innan du sa eller gjorde något åt detta? Tror du att det är ok att mörda en person om alla andra vill att personen dör? Skulle det vara ok för 99% att döda 1%? Om så är fallet, vad skulle procentsatsen vara för att stoppa detta? 98% till 2%? 95% till 5%? 90% till 10%? 80% till 20%? 60% till 40%? 50% + 1 för alla andra?

Om inte, är det för att du tror att individuella rättigheter bör hedras oavsett vad majoriteten tycker? Eller tror du att folk vid maktens verkligen vet och främst verkar till vad som är bäst för alla människor, främst bara för att fler människor röstade på dem?

Finns det då verkligen inga risker för att någon istället kommer att försöka ge sken av att låta massan fatta ledande beslut, om maktutövning är kraft att bryta motstånd och ledning är upplysning till vidare ledning och upplysning, vilket utgör varandras motsatser, alltså att makt korrumperar och ledande är demokrati, när demokrati är den allmänna medvetandetillväxten i förhållande till den verkliga utvecklingen eftersom den demokratiska grunden utgörs av en medveten och upplyst befolkning?

Tror du fortfarande på demokrati? Tror du att regeringen i Sverige är en produkt av demokrati? Tror du att regeringen bygger på demokrati? Tror du grunderna med partier är avsedda för att bygga på demokrati? Om du fortfarande tror på att demokrati är demokrati och bara är bra om det gynnar dig, när dina principer, ideal och agenda stöds av en majoritet, skulle du gärna stödja majoriteten även om du inte höll med dem? Även om det var skadligt för dig? Även till och med om det förstörde dina naturliga rättigheter till liv, frihet och strävan efter lycka?

Skulle du lyda dåliga lagar eftersom de är dåliga, även om de flesta håller med lagar, eller skulle du bara säga något och gå med för att komma överens? Hur extrema skulle dessa lagar behöva bli innan du sa eller gjorde något åt det? Ska vi gå alltid gå tillsammans med majoritetens vilja, eller hedra de naturliga enskilda rättigheterna som en viktig princip och faktiskt bättre för det större goda? Kanske är det dags att utvärdera andra alternativ och att sluta göra det som inte har fungerat hittills.

Kanske är det dags att inse att röstandet på partier inte fungerar. Kanske måste vi ignorera den härskande klassen och börja leva livet som de fria människor vi är. Kanske är det dags att stödja de människor som bestämmer sig för att göra detta. Kanske är det dags att sluta att främst attackera våra medmänniskor och istället börja hedra våra egna fria personliga val. Kanske är det dags att förneka sin vilja till samtycke på bekostnad av de egna tankarnas slutsatser. Vad händer om majoriteten blir förledd? Ska vi gå alltid tillsammans med majoritetens vilja, eller hedra de naturliga enskilda mänskliga rättigheterna som en viktig bärande princip och faktiskt bättre för det större goda på längre sikt? Kanske är det dags att utvärdera andra alternativ och att sluta göra det som inte har fungerat hittills. Kanske är det dags för att människor vill ta ansvar för sitt eget ökande individuella tänkande.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram