Matrixens Ring smälter nu.

2012-07-06

"Eftersom vi inte har mer makt att veta om framtiden än andra män, har vi gjort många misstag, Men våra misstag har varit felbedömningar och inte av principer."

Så sade JP Morgan junior 1933, och mitt i en finansiell kris lyser alltid en lögnare av rang som varit med på resan dit.

Dagens banker kan dra någon tröst från deras dåvarande beteende, de var uppenbarligen lika lögnaktiga och egennyttiga redan då. Deras försök att rigga LIBOR (London inter-bank offered rate), ett riktmärke för ränta, inte bara förråder en kultur av avslappnad oärlighet, de riggade scenen för marknader och lagstiftningen hela vägen runt jordklotet. Detta kan mycket väl vara de finansiella globalisternas Waterloo

För närvarande rasar skandalen i ett enda land och omkring en enda bank. Barclays har bötfällts av amerikanska och brittiska tillsynsmyndigheterna för sina försök att manipulera LIBOR. Bankens första försök att rida ut stormen har misslyckats kapitalt, Bob Diamond a.k.a. Bobby Bullshit, Barclays vd, avgick denna vecka. Den brittiska regeringen har beställt en parlamentarisk översyn av sina banker.

Rykten om City of London, där LIBOR bestäms av uppskattningar av egna upplåningskostnader från en panel av banker, har genom det nu uppdagade ytterligare fått trovärdigheten ifrågasatt och ur perspektivet av reglerna för FRB och Baselreglerna, så blir detta döden för det finansiella systemet och bankerna med sitt sätt att skapa pengar som krediter ur ingenting till en kostnad av en gemensamt påhittad ränta. Ingen tänkande människa kan längre stillatigande acceptera denna vansinnesfärd mot helvetet

Men denna historia sträcker sig långt bortom Storbritannien. Barclays är den första banken i rampljuset, eftersom den erbjöd sig att samarbeta fullt ut med tillsynsmyndigheterna. Det blir inte den sista. Utredningar om fastställande av LIBOR och övriga räntor pågår också i USA, Kanada och EU. Mellan dem, dessa utredningar täcker många av de största namnen inom finans: sådana som Citigroup, JP Morgan Chase, UBS, Deutsche Bank och HSBC. Alltså Coalition for Business and finance reform i sin vanliga tappning.

Bevisen som hittills har framkommit från Barclays utredning visar på två typer av dåligt uppförande. Det första var att manipulera LIBOR för att stärka valutahandlares vinst. Alltså Barclays handlare manipulerade sina egna penningmarknadsinstruments inlagor för LIBOR (och för EURIBOR, eurobaserade räntan tillsammans i Bryssel) och satsade sedan på en utveckling mot verkligheten. De var också i maskopi med motparter på andra banker, vilket innebar att ringa och ta emot förfrågningar att föra vidare till sina respektive underkastade slavar. En liknande bild av utbredd samverkan framgår dokument med anknytning till den kanadensiska undersökningen. Denna bit av LIBOR skandalen ser mindre ut som skurk handel även om det i sig är illa, men mer som en kartell med ett gemensamt syfte.

Detta skulle kunna hamna där det kostar bankerna mycket pengar. LIBOR används för att ställa ut uppskattningsvis $ 800000000000000-värde av finansiella instrument, vilket påverkar priset på allt på jorden från enkla lån till räntederivat. Om försöken att manipulera LIBOR varit framgångsrika och de finansiella tillsynsmyndigheterna finner att Barclays klarade att manipulera LIBOR, då skulle detta vara det utan jämförelse största värdepappers bedrägeriet i historien och som påverkar investerare och låntagare runt om i hela världen.  Man kan utifrån detta sluta sig till att man helt enkelt inte kan finna Barclays skyldiga eftersom detta riskerar att haverera hela det globala finansiella systemet.

Detta öppnar dörren för tvister, inte bara för de direkta kunder som är inblandade med bankerna, utan av vem som helst med ett ekonomiskt intresse i LIBOR. Dessa stämningar har redan börjat komma in till rättsvårdande instanser. Jag tänkte nog själv ta mig en sväng med handelsbanken i dansen

Den andra typen av LIBOR-riggning, som startade 2007 med starten av kreditkrisen, kan också leda till rättstvister, men är etiskt förkastlig och mer komplicerad, eftersom det var en "kollektiv nyttighet" som berörs. Under krisen har en hög LIBOR allmänt setts som ett tecken på ekonomisk svaghet. Barclays har sänkt sina inlagor så att dessa kan falla tillbaka in i egna panelbanker, det har släppts bevis som kan tolkas som en implicit uppmaning från Bank of England (och Whitehalls finanstrojaner) att göra detta. Centralbanken förnekar detta som av en slump, men vid den tidpunkten så skulle regeringarna som var rätt desperata, stärka förtroendet för bankerna och hålla krediterna flytande. Misstanken är att åtminstone några banker har lämnat låga LIBOR beräkningar med ett underförstått tillstånd från berörda tillsynsmyndigheter.

Berättelsen kommer förmodligen nu att övergå till civila domstolar runt om i världen, något som skulle kunna vara en lång process. Ur ett allmänt intresse perspektiv, ligger två uppgifter framför oss. Det första är att ta reda på exakt vad som hände och straffa de inblandade. Där den enda motivet var girighet, bör de individer som är direkt inblandade i bedrägerierna dömas till fängelse. Det andra är att byta ut detta system och sätta värdemarkören pengar under demokratisk kontroll.

"Bankiren måste alltid uppträda för att motivera förtroende hos sina klienter i honom", sade JP Morgan junior. Att tillit när den väl har förverkats har en annan egenskap glömde han: den kan inte återvinnas.

Vill du fortsätta läsa texter av Carl Norberg?

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram