Makten går i Ring

2012-07-12

Om vi bortser ifrån den matematiska funktionen med att räntekostnadstillväxten ovillkorligen blir exponentiell, så kan ju följande tankespår vara värt att beakta. Ja, makteliten verkar vilja styra världen genom att inrätta kris efter kris, ekonomiska eller militära för att stärka tanken hos allmänheten på att bara en handfull politisianer är viktiga och att alla andra är en sorts åskådare. Det är uppenbart med avseende på EU spektaklet.

Detta är naturligtvis bara en av flera viktiga metoder för att uppfylla maktelitens syften, detta eftersom eliten behöver många metoder för detta uppfyllande, som att bygga upp kadrar av gärna överstatliga statliga tjänstemän i syfte att gömma sig och sin reala maktutövning bakom dessa.  Vidare styrning av pengaströmmar som använder merkantilism för att försöka styra världens handel och även då genom dess lymfor som kallas centralbanker, som är fastsydda på maktkostymen som myndigheter för att få mer trovärdighet.

Men kanske därför är det mest oroande uttalandet på senare tid, därför det sista i stycket där den anonyma EU tjänstemannen sagt till Reuters att "den direkta rekapitaliseringen av banker förväntades inte vara en del av detta ännu."

"Var inte förväntad vara en del av det ännu." Vadå ännu???

Låter inte det som manus så säg? Naturligtvis kan det vara en enkelt FUMLIG frasering, men det tenderar för mig att bekräfta vad jag tycker i alla fall - att mycket av det som passerar i denna kris tillverkas. Att hela fyra år skulle passera  och samma misstag upprepas om och om igen, är en del av ett större "drama." Hur dum kan någon annars egentligen vara? Det är inte trovärdigt att man sitter som ledare annars, om det inte vore dumheten har utgjort den främsta rekryteringsgrunden och så är det inte.

"Drama" alltså i den meningen att vi förleds till att tro att denna stora Europa-katastrof är oundviklig, en vaken mardröm där bara EU med sina teknokratiska präster från bankerna kan rädda oss. Men det är verkligen egentligen obetydligt. Det är inget mer än en målande medial fantasifiering av en handfull mäktiga människor, som vill få oss att tro våra liv och välstånd är i ständig fara. Den finansiella fasan i att slippa betala till banker och försäkringsbolag, den är nog tämligen överdriven vill jag nog påstå.

Endast genom att skapa rädsla kan dessa maktens människor reglera och styra oss andra. Deras globalistiska lösningar aktiveras av panik. Medelklassens medgivande om ytterligare kontroll av sig själva skapas när de har en aggregerats tillräckligt med rädsla. Och rädda det skall människor alltså därför vara för att vilja slippa vara rädda.

Därför har jag förkunnat med viss säkerhet att vad som händer alltid har vissa inslag av det inte alltid så obetydligt sceniska, det manipulerade och det planerade, medan det egentligen kommer att gå på ett ut med det mesta vi gör. Jag påminner därför här om att vi nu för beteendestudiens bortser ifrån räntekostnadstilläxten.

Börja med själva krisen, som tillverkas av Europas största banker genom utlåning av miljarder till länder som Grekland och Portugal - länder som ovillkorligen är dömda att aldrig kunna betala tillbaka dessa lån. Vi har helt enkelt ignorerat detta, men detta är hur makteliten fungerar, de bryr sig inte om människor, de bryr sig om makt.

Världsbanken har historiskt lånat ut systematiskt till sviktande länder med det uttryckliga syftet att skapa en skuld som sedan IMF kan utöva. Varför?  Jo för att skapa högre skatter, lägre offentliga utgifter och åtstramning, alltså mindre frihet för människorna, vilket omskrivet kallas för mera makt över människorna

Detta är precis vad som händer i dag i södra Europa. I uppgivet syfte att skapa ekonomisk effektivitet så har detta paradigm som endast en gång syftade till att skapa långt lidande på befolkningen i Asien, Sydamerika och Afrika alltså kolonierna, nu utökats till att omfatta även den så kallade första världens länder. Slaget om Midgård har börjat

Tillfällighet? Du kanske vill tro det kära läsare, men jag gör det inte. Inte nu. Inte nu längre, INTE MERA.

Och efter att ha skapat denna "kris" så föreslås vi nu därför en lösning som är lika falsk som problemet. Mera skuld som en lösning på ett skuldproblem. Eliten som styr bankerna och har sett till att de lånat ut vårdslöst har samtidigt kontrollerat de politiska delarna av Europa, så dåligt tänker de inte att detta är tillfälligheter som av slump ser ut som vore de en bakomliggande tanke. Jag vet nämligen att jag förmodligen inte är ensam om att kunna räkna ut detta och att någon som söker makt också skulle kunna räkna ut samma sak som metod.

Ingen skulle ställa upp så många fruktlösa toppmöten om de hade ett val, trots allt. Men det passar makthavarna är att dra ut denna kris till ett skuggspel av dramatiska proportioner och deras makt har ökat, eftersom de samtidigt har fått oss att bli rädda för oss själva. Nya terrorlagar kommer som ett brev posten, senast Norge idag.

Det åsyftade slutresultatet är oundvikligen en "större union av skuld." Vilket innebär större makt. Den konstgjorda krisen skall bana vägen för en större konstgjord union, så är det bara.. Och under tiden ska vi vara imponerade av vad Angela Merkel åt för typ av middag och vad hon och Hollande kan "komma överens"om.

Den enda delen av allt detta som är uppseendeväckande är förekomsten av Internet och vad vi kallar Internetrevolutionen. Eliten förutspådde varken ökningen av Internet eller det inflytande som denna skulle föra med sig, detta är min ödmjuka åsikt, vilket jag skriver väl medveten om att egen uttryckt ödmjukhet är tecken på idioti, men jag vill ju inte gärna framställa mig själv som hånfull 😉

Och nu är det därför bråttom att slutföra en sorts " ny världsordning "medan under mikroskopet på tio tusen bloggar varje dag så granskas nästa steg i denna hemlighetsfulla konspiration. Det är därför mycket svårt att bygga något i det dolda av denna omfattning grundat på illvilja, i den nu aktuella informationsflödesmässiga miljön.

Pennan på papperet är redan på plats eftersom många stämningar nyligen har lämnats in i Tyskland som hävdar att det Merkel försöker göra är Tyskland till en del av - en övergångsunion – vilket är grundlagsstridigt. Flitiga Tyska skattebetalare vill inte betala för södra Europas latmaskar, som de ser på saken och Merkels parti kommer att förlora valet som följd av detta.

Men alldeles snart, beroende på hur den tyska konstitutionella domstolens regler tolkar den europeiska stabilitets-mekanismen, som är tänkt att hantera det permanenta rädd-nings programmet (skämt), alltså eventuellt ses som en illegal funktion inom Tysklands gränser.

Ställer sig domstolen mot ESM, är det troligt att olika EU-räddningsinsatser skulle kollapsa. Men det kanske inte ens är nödvändig eftersom den tyska domstolen just beslutat att det skulle ta tre månader att avgöra om ett föreläggande mot ESM var lämpligt. Detta orsakar nu panik bland EU-byråkraterna som fruktar att de ändlösa administrationerna av räddningsaktionerna gör att allt går i stå. Alltså göra det för uppenbart att ingenting egentligen händer när skulder inte betalas. Och där kommer vi tillbaka till den matematiska verkligheten och att det rimligtvis faktiskt finns en politisk medvetenhet om den exponentiella räntekostnadstillväxten och dess förhållande till den medialt skapade kulissen ur ett större perspektiv och vad Internet håller på att ställa till med för kulissens bevarande och för makten.

Enligt min mening, Internet och den information som nätet lägger fram för massor av människor, har gjort det svårare och svårare för eliten att fortsätta med den typ av medialt riktad historieskrivning som de är vana vid att kunna hålla sig med. Vi kan inte heller alls säkra på att ett negativt beslut från den tyska författningsdomstolen är en del av ett förväntat scenario eftersom tillgången till nätet inte bara väcker folk som sover längst ner i samhället, det sovs minst lika mycket på de skolades bänkar tro mig och det görs det ju inte ens alltid dolt i domstolar.

Även om domstolen reglerar till förmån för ESM, etc. så är det fortfarande inte säkert om eliten skall kunna bibehålla EU som det är och som de önskar att det ska vara. I ett sådant fall kommer de på toppen behöva falla tillbaka på ännu ett fulscenario, som tydligen blir att införa maximalt kaos i euroområdet för att rädda vad de kan. Där kan vi möjligen redan befinna oss nu.

Med "räddning" menar jag att makthavarna kommer att försöka införa ett maximalt antal auktoritära åtgärder exempelvis i form av att skydda folk från terrorism och islamism, i detta kaos som skall skrämma människor, för att bana väg för ytterligare etablering av en världsregering. Alltså att använda EU som en språngbräda för skapandet av en världsregering eller använda dess kaotiska undergång som en likvärdig mekanism.

Slutsats: Hursomhelst, "de" kommer säkerligen att försöka stanna kvar som fast ansvariga via deras medier för "riktad historia."

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram