Varför köpmannen i Venedig blir fri

2012-04-18

Eftersom konkurrensen på valutamarknaden nu gäller dollar mot Euro ur det primära perspektivet och att den ena valutan måste leva på den andra valutans bekostnad ur detta perspektiv, så kan ju detta inte precis ses som någonting underligt att petrodollarhegemonin inte vill bidra till sin egen undergång genom att stödja den konkurrerande valutan. Man kan se situationen som att systemet med BIS och IMF nu raglar som en berusad i och med att de ingående parterna nu kämpar för sina egna enskilda intressen och att faller en så faller alla. Det gäller dock för valutaunionerna att behålla sin handlingsfrihet för att inte den politiska makten i den respektive geografiska regionen skall gå förlorad.

När Barack Obama tillträdde, var USA:s statsskuld 10,6 biljoner dollar. Idag är den 15,6 biljoner dollar, och skuldtillväxten sker med en hastighet av cirka 150 miljoner dollar i timmen som ökar allt snabbare. Under Obama-administrationen hittills har den amerikanska regeringen ackumulerat mer skuld än den gjorde från 1776 till 1995. USA har nu en skuld i förhållande till BNP på över 100 procent, och ytterligare ett kreditvärderingsinstitut sänkte USA:s kreditbetyg tidigare denna månad.

Europa måste hålla ut över petrodollarhaveriet för att sedan avveckla detta vansinne till system under ordnade former utan krigsrisker.

-Eurozone crisis may kill euro and trigger Great Depression – IMF
The eurozone debt crisis could lead to the break-up of the single currency if a country decides to step down from the fiscal union, says the IMF’s chief economist Olivier Blanchard. This is the first time the global financial watchdog has accepted the possibility of the break-up of the euro amid mounting fears around the chances of debt default by Spain and Greece. The IMF also said that this year the eurozone might fall back into recession with a risk of collapsing into a new slump, which could rival the Great Depression. “A break-up of the euro area could not be ruled out. This could cause major political shocks that could aggravate economic stress to levels well above those after the Lehman collapse,” Blanchard said on Tuesday in the IMF’s flagship World Economic Outlook report.-

Afrikanska unionen uppmanar nu FN att stoppa striderna mellan Sudan och södra Sudan vilket om i så fall kan komma att blottlägga de svenska illgärningarna i i regionen och den verksamhet som inte minst svenska affärsintressen bedriver för att underminera demokrati och transparens för att komma åt naturresurser i Petrodollarhegemonins namn.

Afrikanska unionens medlare Thabo Mbeki har uppmanat FN att vidta åtgärder för att stoppa striderna mellan Sudan och södra Sudan om en oljerik region. Säkerhetsrådet har redan krävt att södra Sudan flyttar sina trupper från det omtvistade området.

Södra Sudan skickade in stridskrafterna i sektorn i tisdags och hävdade att det var ett svar på den norra sidans luft-och markattacker, detta medan Sudan anklagade den södra grannen för att ockupera den ekonomiskt viktiga regionen. Den nuvarande striderna är de blodigaste sedan södra Sudan bröt sig loss i juli 2011. Konflikten över de oljerika provinserna har redan förskjutit mer än 100.000 människor från sina boenden och gissa var många av dessa människor tar vägen, gissa även vem som lovar dessa människor vad och varför?

Det finns en grupp individer som har makten att skapa pengar, denna grupp håller sig med en annan grupp individer för att styra den breda oförstående massan, alltså Intelligenta gangsters kontrollerar belästa busar(politisk adel) för att styra nyttiga och oförstående idioter. Detta helt enlig platons gängse maktdelningsprincip, detta förstod även Shakespeare.

Allt blir ett även om tiden rinner som sand när jag skriver i vatten.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram