Jag och lydmedia trivs inte ihop

2011-10-31
Ett exempel på hur mina kontakter med media i allmänhet ser ut och förresten i princip alltid har sett ut. Dialogen börjar nerifrån och är från kvällen idag.
Då vill jag omskrivet fråga varför du inte öppet skriver det som du ju uppenbarligen vet, att systemet är ovillkorligen dödsdömt med enskild skuld som bärare av värde på det allmänna betalningsmedlet när detta medel skapas med ränta som kostnad för främst enskild vinstmaximering. Det allmänna medlet för handel kan givetvis inte vara behäftat med kostnader som syftar till enskild vinstmaximering och skadan av detta blir nu avsevärd större ju längre tid som medierna underlåter att korrekt återge och beskriva detta.
I händelse av att du inte helt fullt förstår det hela så kan jag helt säkert förklara eller åtminstone leda dig till vidare förståelse i saken snabbt och det är nu viktigt att minimera de skadeverkningar som okunskapens mörker medför för det allmänna, varje vidare dag som går innebär ett ökat lidande när väl haveriet kommer utanför politisk och social kontroll.

Vänligen
Carl
19:39
Som jag skrev; jag argumenterar inte for det i texten, utan det ar en av de saker som ingar i boken som jag skriver om.
19:36
Till jenny.nordberg@svd.se
Jag har ju som du kanske minns försökt att ta upp detta med dig redan för en längre tid sedan och jag tror mig minnas att jag även tog mig tid att förklara de systemiska dysfunktionernas ovillkorliga konsekvenser i saken för dig, så min fråga var väl egentligen av något mera retorisk natur, det finns ju inte en enda möjlighet någonsin i hela tillvaron att detta system ens kan fungera på lång sikt och detta visste Montague Norman Ring och Hjalmar Schacht  redan ifrån början, när de skapade systemet. Så min fråga är mera riktad till dig varför du vill bevara systemet med den enskilda skulden som bärare av det allmänna värdet eftersom det inte fungerar alls?

Vänliga Hälsningar
Carl
19:24
Till Carl Norberg
Hej,
Jag vet inte om jag vill det, eller om det funkar sa bra. Men det ar
ju en av de saker som forfattaren diskuterar i boken, sa det ar det
jag forsoker ta upp.

Vanliga halsningar,
Jenny.
19:06
Till jenny.nordberg@svd.se
Hej Jenny,
Med anledning av dagens artikel måste jag fråga dig varför du vill bevara enskild skuld som bärare av värde på det allmänna betalningsmedlet?
Hälsningar
Carl Norberg

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram