Ring var-andra.

2011-09-29

Jag kommer här göra ett antal uppenbara uttalanden som vi alla kan enas om är sanna, men likafullt så kan dessa samverka till en för många kanske häpnadsväckande slutsats. Det vi kallar "centralbanker" inte är banker alls.

Vad är då en bank? Enligt en hjälpsam liten fingervisning kan detta sägas vara att en bank är en finansiell organisation där människor deponerar sina pengar. En bank är ett företag. Enligt det ovan nämnda så försöker" varje bank att göra så att sin egen bank ser bättre ut än alla andra banker genom att erbjuda insättarna tjänster som andra banker inte kan ha." Det vill säga förenklat, banker konkurrerar på en marknad. Detta är sant, ja i teorin åtminstone, men även sant till viss del i verkligheten, även alltså om många banklagar på allvar förändrar marknadens villkor och konkurrens. Men det är den rena tanken som vi är ute efter här, och i den rena tanken, så är därför en bank ett företag som konkurrerar på en marknad.

Jag kommer inte i detta att analysera varje "centralbank" i hela världen. Jag behöver inte det, detta eftersom deras inställning är mer eller mindre samma överallt inom BIS och IMF. Jag använder därför Riksbanken för att representera dem alla. Fundamenta i saken är att Riksbanken har fem (5) kunder! Redan där noterar den uppmärksamme läsaren att det tycks föreligga någon form av kontrovers i detta med avseende på marknaden.

Historiskt, Riksbanken och andra "centralbanker" kom att kallas "centralbanker" av flera skäl. Det första är att de är finansiella organisationer. För det andra så håller de tillgångar från andra banker och regeringar. Tredje skälet är att deras tillgångar är till stor del finansiella tillgångar. Fjärde skälet är att de lämnar förskott eller lån till andra banker mot säkerheter. Femte skälet är att regeringen har gjort dem till att vara i hjärtat eller mitten av banksektorn och det monetära systemet. Sjätte och sista skälet i detta är att regeringen har gjort själva makten centraliserad eller nationell. Alla dessa påståenden är hårda fakta. problemet är att funktionen går baklänges! Alltså pengar styr den ekonomi som kontrollera politken, det är fakta!

Fakta är också att pengar skapas i enskilda banker som kan påverka penningmängden, genom att skapa krediter ex nihilo - ur ingenting genom att som princip bokföra skuldsedlar som monetära inlånade belopp, vilka balanseras mot utställda krediter. Så det är i den punkten som mekanismen styrs, inte tvärtom.

Nu är detta naturligtvis en imponerande rad uppgivna skäl till varför "centralbanker" kallas "centralbanker". Men det viktigaste av dessa skäl är det femte skälet, som är att regeringen har använt sin makt för att göra "centralbanken" central. Och eftersom vi då vet att regeringen har använt sin makt för att skapa "centralbank" och göra det centralt, vi vet därför också att "centralbanken" åtminstone inte är någon fri marknadsinstitution som har etablerat sig själv.

Detta är den huvudsakliga grunden på vilken utmanandet av föreställningen om att en "central bank" är en bank äger rum. Begreppet "centralbanken" misslyckas med att skilja mellan vad som skall vara företag på en fri marknad företag och en institution som skapats av regeringens makt. Termen "centralbank" undergräver denna skillnad mellan fri marknad och regering. Ja faktiskt, raderar bort den helt.

Riksbanken är inte ett företag. Den har befogenhet som ingen vanlig bank har. Den har privilegier som ingen av de vanliga bankerna har. Den konkurrerar inte med andra banker. Regeringen skapade Riksbanken. Regeringen gav den makt att skapa krediter ur ingenting. Regeringen kan utåt ändra Riksbankens organisation och befogenheter när som helst, i verkligheten inte alls. Riksbankens så kallade oberoende från regeringen är mytologiskt betingade som sagor, regeringen, pengar styr den ekonomi som kontrollerar politiken. Det är som en hund i ett långt koppel. Det enda oberoende som Riksbanken har, det är från allmänheten. Den som bestämmer är den som skapar pengarna och det gör de enskilda vinstmaximerande bankerna, de bestämmer allt.

Låt oss gå tillbaka för ett ögonblick till ansatsen om banker som jag drog i ovan, eftersom denna visar på raderingen av någon åtskillnad mellan den fria marknaden och regeringen.

Efter att ha definierat begreppet "bank", så visar detta de typer av banker som finns. Men helt plötsligt, så införs termen "centralbank" i samma andetag som vanliga banker, som har nationella eller internationella agendor.

Den termen säger, "Det finns olika typer av banker. Det finns nationella banker  i staten och centralbanker. Federal Reserve Bank är USA: s regerings centralbank. Bank of England är Englands centralbank och Riksbanken är den Svenska regeringens bank, som dessutom delar ut nobelpriset i ekonomi"

Plötsligt, så försvinner vad som begreppsdefinitionen har uttryckt tidigare. Vi fick först veta att en bank per definition är en verksamhet som konkurrerar med andra banker. Men nu får vi veta att Centralbanken "bestämmer hur mycket pengar som är i omlopp" och att den kan styra "vanliga banker från att ta ut mer ränta eller tvinga bankerna att behålla mer pengar i" reserv. " Detta är givetvis helt fel eftersom bankerna bildar krediter främst utifrån sitt vinstmaximerings motiv, inte utifrån vad en skock stollar på Brunkebergsåsen är på för humör den dagen.

Självklart, om "Central bank" hade sådana befogenheter, blir det till att få dem från regeringen eller av gud. Lika självklart är "centralbanken" inte ett företag och är inte i konkurrens med andra banker, om den utövar dessa befogenheter och uttrycks ha makt över vanliga banker.

Dessutom finns skillnader mellan de pengar som den vanliga fria marknadens banker handlar med och de centralbankspengar som centralbankerna skapar som helt slätas över och raderas.

Denna essä är till sin ansats alltså representativ för den vanliga tanken på det ekonomiska området att banker är företag.

Men då, plötsligt, finns det alltså en annan sorts så kallad "bank" som uttrycks ha en rad krafter som näringslivets banker inte har. Denna "bank" är då rent faktiskt en statlig institution. Dess kreditpengar görs till lagligt betalningsmedel av regeringen via Riksgälden. Regeringen förklarar att den står bakom de här pengarna. Denna "bank" uppges ha befogenheter att styra och organisera vanliga banker i en kartell, vilket för mig i alla andra kända sammanhang är otillåtet med avseende på den skada det nära nog ovillkorligen skapar.

De fakta jag har påpekat är givetvis allmänt erkända. Det finns Wikipedia-artiklar med rubriken "centralbank" som bekräftar detta: "En centralbank, eller monetär myndighet är en offentlig institution som vanligtvis uppges reglera frågor rörande valuta och som reglerar penningmängden och styr räntorna i ett land. Centralbankerna är ofta också övervakare av det kommersiella banksystemet i sina respektive länder. I kontrast till en affärsbank, har en centralbank monopol på tryckning den nationella fysiska valutan, som vanligtvis fungerar som landets lagliga betalningsmedel. "

Detta gör också mycket klart att en "central bank" är inte en bank, utan istället är en uppgivet kraftfull Monetär Auktoritet och administratör av kreditbaserad valuta.

Men samma Wikipedia-artikel motsäger nästan omedelbart sig själv när den säger: "centralbanker i de flesta utvecklade länder är oberoende av staten genom att de är verksamma under regler i syfte att göra dem fria från politisk inblandning." Helt idiotiskt med andra ord!

Hur kan en institution, som fastställts av regeringen och som besitter otroliga krafter vara oberoende och fri från politisk inblandning? Detta begrepp "centralbank" förkroppsligar vad politisk inblandning egentligen innebär!

Och i den mån som en Monetär myndighet som Riksbanken har beviljats ​​krafter som den kan utöva fritt ifrån politisk inblandning, hur kan då en sådan institution ställas till svars? Hur kan den fungera utan att vara ansvarig för regeringen och, indirekt inför folket?

Central bankens oberoende är till stor del en myt, det vill säga i essensen av institutionen och i de verksamheter där det inte är mytiskt, där är detta en oförklarlig makt, en makt som i så fall existerar utan grunder.

Det kan tyckas som om jag klyver hår för det vilda nu, men vad jag ser är att de gemensamma förklaringarna av centralbanksverksamhet blandar banker som kan uppstå på fria marknader med så kallade bankverksamheter som utförs av en "central bank" som har fått befogenhet från regeringen.

Detta är två helt olika typer av verksamheter. En eftertänksam eller ifrågasättande läsare är skyldig att känna ett visst mått av obehag när han möter på dessa förklaringar som så hastigt suddar ut så viktiga skillnader. Det är ju trots allt omständigheter som ser ut som vore de en tanke.

Så i den sämsta av världar så används den politiska makten för att upprätthålla en kartellbildning som bedriver utplundring av befolkningarna, under förespegling att det som sker är det rakt omvända.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram