Följande skickade jag till Johnny Munkhammar våren 2009

2011-09-19

Bankerna i Grekland har inte spekulerat eller lekt oansvarigt.

De har med fullt medvetande lånat ut pengar enligt gällande Basel regleringar, och detta har varit möjligt genom att kravet på bankernas kapitaltäckningskvoter är närmast obefintligt, varför sedan kreditexpansionen som följer, alltid förr eller senare kommer att bilda valuta gentemot osäkra skulder.

Ett problem är således att dels blir de expanderade beloppen så stora, att effekterna vid kundförluster ger återverkningar för systemet i övrigt.

Ett annat problem är att ränta inte alls är producerar något värde, och därför i sig själv ställer ett ovillkorligt krav på en ständig tillväxt av penningmängden.

Ett tredje problem är att skuld som beständigt motvärde inte har tillräcklig lång livstid i form av värdebeständighet.

Ett fjärde problem är att det inte går att skuldsätta i en utsträckning som motsvarar valutabehoven i ekonomin, samtidigt som det sker frånfall av tillgänglig valuta genom inlagring av valuta i form av sparande och kapitalbildning.

Ett femte problem är att den möjliga mängden skuldsättningar minskar med att mängden skuldbildning ökar, alltså alla på jorden har inte samma möjlighet till att återbetala skulderna.

Och ovanpå dessa elementära fem problemställningar, så finns det alltså rätt gott om individer som av ren okunskap tror att länder med penningsystem likt dessa, då skall ingå i en valutaunion!

Länder har en produktivitet som varierar både per capita och olika länder emellan.

Detta i sin tur gör att så länge länderna själva reglerar hur mycket valuta som bildas, så kommer detta att medföra att länder som har en mera lössläppt kreditgivning, ovillkorligen kommer att tillgodogöra sig det värde som skapas av länder eller individer med en högre produktivitet.

Att EU nu har insett detta, och nu börjat att föreslå regleringar, är väl närmast patetiskt med hänsyn till att de bommar så mycket i övrigt, det är nära nog ömkligt.

Problemet med penningsystemet är att motvärdet till valutabildningen måste vara realt och värdebeständigt över tiden, annars måste systemet antingen omstartas efter en given tid eller vid en given uppnådd nivå, i principiell likhet med vad bibeln beskriver i form av Jubelår med en total skuldavskrivning var 50:e år.

Denna kunskap är inte längre någon särskilt väl förborgad hemlighet, varför det nu ovillkorligen är dags att ändra på detta rådande system, och istället se till att suveräna nationer har egna valutor som skapas inom respektive staters regi och som handlas genom av staterna kontrollerade finans och valutasystem

Svaret kom ikväll klockan 21.oo på mail med länken http://www.europaportalen.se/2011/09/euron-inget-slutmal  och frågan om vad jag tyckte om detta. Mitt svar på detta blev att vi nog inte är oeniga i sak och att han skall ha heder för slutorden.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram