Nu i förändring.

2011-05-21

Det är ett när , inte ett om . Så Stefan Ingves kan för sin egen skull säkert med fördel gömma sig i kökssoffan Finansmarknaderna är bara inte säkra på om det blir i morgon, om en månad, ett år eller två år (det kommer i alla fall inte att vara längre än så). Med tanke på att ECB nu har spelat det "sista kortet", det används för att tvinga ett räddningspaket på Irland – som hotas av en konkurs för landets banksektor - förmodligen kommer vi nu få se antingen en annan ytterligare grekisk hjälpinsats eller konkurs, inom några få dygn.

Vad händer då när Grekland går i konkurs. Här är några saker:

- Varenda bank i Grekland kommer omedelbart att gå i konkurs.

- Den grekiska regeringen kommer att nationalisera alla banker i Grekland.

- Den grekiska regeringen kommer att förbjuda uttag från grekiska banker.

- För att förhindra grekiska insättare från att starta upplopp på gatorna, som i Argentina-2002-stilen (när den argentinska presidenten tvingades fly med helikopter från taket på presidentpalatset för att undgår en mobb av just sådana lite lätt förargade insättare), så kommer den grekiska regeringen förklara ett  utegångsförbud och kanske till och med allmänna undantagstillstånd.

- Grekland kommer redenominera alla sina skulder till "Nya Drachmer" eller vad man att nu väljer kalla den nya valutan (detta med ”nya” är ett klassiskt trick av länder som begår avtalsbrott)

- Den nya drachmern kommer att devalveras med omkring 30-70 procent (alltså runt 50 procent, fast kanske mer), effektivt sett så blir avskrivningen på 50 procent eller mer av alla grekiska euro skulder.

- Den Irländska staten kommer inom några dygn efter detta, att gå ifrån skuldansvaret för dess banksystem, som blev pådyvlat dem 30 september 2008.

- Den portugisiska regeringen kommer att avvakta för att se om det är kaos i Grekland innan den fattar beslut om att gå i konkurs i tur och ordning. Därför kom räddningspaketet till Portugal i natt för att hindra eller i varje fall bromsa den vidare spridnngens hastighet i processen

- Ett antal franska och tyska banker kommer i och med detta att göra tillräckliga förluster som gör att de inte längre uppfyller lagstadgade krav kapitaltäckning. Detta i sin tur genererar naturligtvis effekter i dessa länder, men för diskussionens skull så stannar vi ännu så länge kvar i det direkta PIGS-perspektivet i detta

- Europeiska centralbanken kommer omedelbart på obestånd på grund av dess mycket höga exponering mot grekiska statsskulden, och till den grekiska banksektorn och den irländska banksektorns havererade skuld. Tjänstemännen som inte förstår eller inser systemets bedrägliga grunder kommer givetvis att reagera med den systemiska ryggmärgsreflexen att det är kundernas fel och att det är kunderna som har haft för lättvindiga villkor, oaktat att de nog i väl så många fall undermedvetet har en känsla för att det nog har någonting med dessa kreditexpansioner att göra.

- De franska och tyska regeringarna kommer att sammanträda för att besluta om (a) skjuta till kapital till ECB, eller (b) att tillåta ECB att trycka upp sina egna pengar för att återställa sin solvens.

(Eftersom ECB har relativt liten utländsk valuta exponering, så skulle det ju i princip vara möjligt att skapa pengar åt sig själv och sin väg ut ur detta, men detta är ju faktiskt förbjudet enligt ECB:s egen grundstadga. Å andra sidan så förbjuder ju EU-fördraget uttryckligen, och explicit, exakt just precis de former av räddningsaktioner som används för Grekland, Portugal och Irland, så en sådan liten obetydlig sak som att detta är uppenbart olagligt, har ju tidigare inte precis hindrat just detta från att ändå inträffa, så det är alltså inte i och för sig självklart att bara för att det är olagligt för ECB att skapa pengar åt sig själv för sin väg ut ur detta,så kommer detta till slut att visa sig utgöra mycket till hinder.)

- De kommer sannolikt därför att rekapitalisera och åter rekapitalisera sina egna banker, men samtidigt förklara ett slut på alla räddningsaktionerna.

- Det kommer att bli ett blodbad på marknaden för spanska obligationer i banksektorn, när obligationsinnehavare inser vad som komma skall.

- Detta antagande kommer att visa sig motiverat, eftersom spanjorerna uppenbarligen väljer att överutnyttja strukturen i nuvarande obligationskontrakt i den spanska banksektorn, så kapitaltillskott till ett antal banker via skuldsättningsgradsökningar blir den
sannolika primära följden av detta. Och bensin är ju bara mera sällan ett bra släckningsmedel för eld

- Obligationsägarna kommer svara med att ta den spanska banksektorn till den Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (och troligen andra domstolar, också) och hävda brott mot äganderätten. Dessa ärenden kommer emellertid inte att
höras av på flera år. När de sedan äntligen hörts av, finns ingen som lyssnar. Ochbara tanken på att ge en bank mänskliga rättigheter säger väl i sig själv en del om detta system.

- Man kommer sedan att vända sig till de brittiska bankerna i London City. Sedan får vi se hur långt som de kringliggande perspektiven har kommit i sin utveckling och det enda som är helt säkert ur de omgivande perspektiven är att även dessa är under ständig förändring, så är det någonting utifrån detta som går att räkna med så är det att hastigheter och effekter blir större.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram