Att Ringa in får en

2011-03-26

Han kom som ett yrväder en aprilafton och hade ett höganäskrus i en svångrem om halsen.

Nåja, men diskussionen om vin och sprits utförsäljning lät ju i alla fall inte vänta på sig särskilt länge, även om det ännu fortfarande råkar vara Mars månad.

Sedan kom då det politiska anslaget, som inte helt oväntat hade tonen av politiskt korrekthet, dovt hängande över sig som vore det ett hotande mörkt moln, alltid berett att skymma ljuset ifrån upplysning och insikt. Innehållsmässigt så var det väl måhända inte några mer omvälvande tankar som ventilerades i sak, men några passager är ändå viktiga att notera och de är centrala att förstå för att kunna bedöma vilka avsikter som uppges föreligga.

Den svenska exporten till USA ökar snabbt. Nu har siffrorna för 2010 kommit. Exporten mellan 2009 och 2010 ökade med 31 procent. Den övervägande delen av ökningen, under sista halvåret. Och exporten tycks fortsätta öka. USA är nu det fjärde största exportlandet för Sverige och det största utanför vad vi brukar kalla närområdet. Endast Tyskland, Norge och Storbritannien är större. USA är långt viktigare för svensk ekonomi än t ex Kina. Att Sverige skulle drabbas ekonomiskt av ett havererat Amerikanskt finansiellt system är närmast att betrakta som ett understatement av episka proportioner.

Detta är givetvis ingenting som upptar tankarna hos partiledare i synnerhet men inte heller nytillträdda dito i allmänhet, men det må ju vara åtminstone honom förlåtet. I London demonstrerar en halv miljon människor emot de nedskärningar som aviserats i den allmänna välfärden, inte heller detta röner någon större medial uppmärksamhet i de Svenska informationskanalerna. Det som däremot nytillträdande partiledare uppenbarligen hade tagit fasta på, var däremot att finans och valutamarknaderna närmast var att betrakta som någonting som inte alls gynnade den allmänna välfärden i samhället. Och detta kan ju sägas utgöra ett bra fundament för vidare betraktelser om man söker förändringar.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.
Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram