Re-prise-Ring 2.0

2010-12-08

Det är först när du petar på vilddjuret som du får en känsla av dess sanna natur.

Det dilemma som skapats av att skuld utgör grunden för pengarnas struktur kommer inom kort att tvingas upphöra. Detta beror med en tvingande logik i sin tur på, att eftersom alla pengar värde bärs upp av en skuld, och ränta på den skulden, så garanterar detta matematiskt att systemet ovillkorligen till sist kommer att bli förlorare, och att systemet så småningom når den naturliga och slutliga gränsen, när en alltför snabbt fallande förmåga för inkomsterna att betala av skulderna och deras räntor, får systemet att kollapsa. Där är vi nu.

Våra regeringar, som genom en demokratiskt beskriven process, främst är beväpnade med människor, vilka inte kan förstå det sunda enkla förnuft som ligger bakom detta ovillkorliga förhållande med skuldmättnad i det finansiella systemet. Dessa regeringar försöker nu därför att kompensera bristen på pengar i systemet, som skapas genom att den finansiella delen av ekonomin kräver en allt för stor del av penningmängden, genom att aktivt producera stora mängder av statliga skulder och därmed pengar.

Vilket alltså vem som helst egentligen kan begripa, är en direkt kontraproduktiv metod för att försöka lösa detta problem.

Våra regeringar känner att de måste göra dessa kvantitativa lättnader, därför att om de inte skapar nya skulder och pengar - eftersom skulden stöder våra pengar - så skulle detta både minska aktiviteten och orsaka att ekonomin saktar in. Och inte minst, dessa regeringar skulle då aldrig bli återvalda av väljarna.

Men genom att bilda ett system där man istället kan lägga ihop pengar och skulder, så har de emellertid skapat en suverän fråga, där en nations inkomst inte helt nödvändigtvis behöver betala för en nations skuld.

Modern penningteori förstår inte heller att korrekt beskriva konsekvenserna av att pengar skapas med skuld som bärande enhet för värdet. Hastigheterna på ekonomisk aktivitet, till exempel, de bromsar in när skuldmättnad inträffar och det omvända gäller för skuldsättningen till en given aktivitetsnivå. Detta är bara enkelt sunt förnuft, men likafullt så tar formlerna inte hänsyn till denna dåliga matematik för skulder, eller dess icke linjära funktioner. Hastigheten skylls vanligtvis istället på psykologin hos "konsumenterna eller marknaden".

Detta är ingenting annat än ett rent och skärt nonsens.

Detta är lika mekaniskt som en bilmotor, det är konstruerat på det sättet. När människor, företag och regeringar eller vilken typ av ekonomi man än väljer att betrakta, så uppstår det skuldmättnad när nya pengar/skulder endast kan införas och till större delen endast kan användas för att betala räntan på redan innan existerande skulder.  Det är en omständighet i sak och inte något tyckande. Därmed har pengarna skapat en mättnadspunkt, där de slutar att lägga till produktivt arbete som resurs i sin mätning av värde, och blir istället en roll-over-affär, där det bara är den finansiella sektorn som drar nytta av pengarna via sina alltmera växande räntor och avgifter.

Med andra ord så går pengarna ut och cirklar tillbaka runt till bankerna i stället för att röra sig igenom den friska icke mättade delen av ekonomin.

Om du inte kan följa denna mycket basala och enklaste logik, så kommer inga studier i världen att hjälpa dig att förstå detta system.

Det behöver emellertid inte vara på det viset. Kanske är det måhända svårt att se någonting större ifrån insidan av lådan, men i själva verket är det ju närmast en rent löjlig tanke att folk i något land, skall betala privatpersoner för att använda sina pengar i det finansiella systemet. Det är egentligen fullkomligt löjeväckande!

För att "rädda dagen" så rusar IMF och centralbankerna runt om i världen, ikring för att "rädda" Europa och världen. De gjorde detta genom att erbjuda lån, jo du läste rätt!

Alltså handlingar som skapar pengar genom att underteckna ett avtal om skuld eller träldom som man sade förr.

Europa kontrollerar just nu inte sitt eget öde, sin framtids produktiva insatser tillhör fortfarande dem själva. Det är lätt att se från utsidan och titta in, men det är inte så lätt för Europa att se att det är exakt samma sak som redan har inträffat i USA, men ännu stiger ingen upp för att stoppa detta vansinne.

Till alla nickedockor som tycker att folket inte har makt att göra förändring, säger jag bara ta en titt på historien och hur mänskligheten har övervunnit hinder för framsteg med ett nytt steg.

Men man måste våga vara ärlig.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.
Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram