Nu måste följande göras.

2010-04-24

Det måste nu verkligen och ovillkorligen genomföras en konkurssanering av hela det globala finans- och valutasystemet.

Detta måste till sist även innebära en utgivning av nya statliga krediter till låg ränta för massiva infrastruktur- och vetenskapsdrivna industriprojekt både nationellt och mellan nationer, alltså införandet av konstitutionella kreditsystem.

Och likt den ursprungliga kommissionen under åklagare Pecora vilken 1932-33 ställde USA:s mäktigaste bankirer och finansiärer mot väggen, och då avslöjade hur dessa hade manipulerat och utnyttjat finansmarknaden i princip uteslutande för sina egna egoistiska nyttointressen på den Amerikanska nationens bekostnad, så måste nu därför den allmänna förståelsen för systemet öka, för att undvika korruption och återupprepning.

En undersökande kommissions uppgift i dag måste vara att undersöka orsaken till bank- och finanskollapsen och hur denna kunde ske trots (att som i Sveriges fall) finansinspektionens och riksbankens övervakning av penningsystemet.

Med tanke på att bankerna, trots de extremt stora statliga hjälppaketen, inte alls kan eller vill fullgöra sin funktion som kreditgivare åt näringslivet, samt att bankerna inte litar på varandra tillräckligt för att interbankmarknaden skall fungera normalt, så är det därför nödvändigt att staten granskar bankernas rapporter från fjärde kvartalet 2008. En kommission måste därför tillsättas som undersöker om bankernas värderingar av sina tillgångar, inte är överdrivna och att bankerna inte egentligen döljer kreditförluster och fiktiva värden i sådan omfattning att de istället borde sättas i konkurs, skuldsaneras och rekonstrueras för att kunna börja fungera normalt. Vilket egentligen alla numera vet är fallet i verkligheten.

Målet måste vara att lägga grunden till en lagstiftning som särskiljer bort missbruk och spekulation ifrån bankernas verksamhet, vidare så måste detta nu även ta itu med hela det system för penningtvätt, svarta affärer och oreglerad bankverksamhet som försiggår i skatteparadisen. Om man inte på så vis tar itu med exempelvis narkotikans ekonomiska struktur så riskerar man hela den fysiska ekonomins möjliga återuppbyggnad, så stor har narkotikaekonomin tyvärr tillåtits bli, därav det fullkomligt oproportionella intresset som världen uppvisar för de i Afghanistan befintliga odlingarna av opiumvallmos befintlighet.

Ytterligare en central brännpunkt måste vara att avslöja den intellektuella och moraliska korruption som har genomsyrat hela det nu döende monetaristiska systemet, där allting i samhället och ekonomin har mätts i pengar.

Det grundläggande i ekonomin som inte går att mäta i pengar, och som inte går att skilja från människans natur, är den kreativitet som vi utövar för att upptäcka nya fysikaliska och estetiska principer i universum, och som tillämpas med känslor, för att förbättra människans tillvaro både på jorden och i hela universum. Om vi inte klarar att förstå detta, kommer inga aldrig så pragmatiska och praktiska lösningar någonsin att få någon långvarig effekt, och vi hamnar istället som i en ond cirkel tillbaka på samma plats igen.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.
Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram