Vad är egentligen problemet med skulder?

2010-03-01

Socialismen inom ett penningsystem är en direkt kontradiktion som uttryck. Ett penningsystem är per definition ett system där pengar skapas av olika aktörer som ansvarar för värdet på valutan ifråga.

Detta är en gammal kvarleva ifrån de gamla och små kungarikena i Europa, där varje kung ansåg att det var hans rätt att använda sitt anlete som uttrycka för att inflatera värdet av folket arbete, företrädesvis på krigsfot.

Problemet i nu är att penningsystemet i sig har ett antal aktörer som inte varken tar eller har, något ansvar för valutavärdet på den penningmängd som skapas.

I den mån som nu det tekniska begreppet penningsystem skall användas, och detta skall fungera långsiktigt, så måste aktörernas valutabildning hela tiden ske i förhållande till ett motvärde som är värdebeständigt över tiden, och då duger inte fiktiva värden som efterfråga.

Om i stället staten helt och hållet ansvarar för detta, men då har detta alltså rent tekniskt övergått till att vara ett kreditsystem, så måste staten vara ensam operatör av penningskapandet och därtill ha ansvar för det valutavärde som följer med penningmängden.

Att som i nu ha det sämsta av båda dessa system i en blandning som är skapad för att förvirra allmänheten och berika synnerheten, det är ett av mänsklighetens större bedrägerier.

Om nationalstaten kan antas vara den största fysiskt geografiskt hanterbara enhet som går att administrera framgångsrikt till långsiktig välståndsökning, så följer att försvar och rättsväsende som exempel måste följa det statliga ansvaret, vilket ur sitt egna perspektiv måste ge ett statligt kreditsystem för att inte riskera att att våldsmonopolet bryts genom "falskmynteri" eller andra fördelningsmässiga bristförhållanden.

Kort sagt så har inte staten råd, att om den vill fortleva som stat betraktat, att avhända sig rätten till varken våldsmonopolet eller det valutafinansiella systemet, och i detta så måste den statliga rätten bestå i att värna det valutafinansiella systemet genom våldsmonopolet, varefter övriga systemfunktioner kan komma i beaktande.

Staten kan inte existera i ett penningsystem med mindre än att situationen är hotad till hela sin existens genom att kontrollen över det valutafinansiella systemet då kan verka samhällsomstörtande.

Så ur det demokratiska perspektivet, eller det rent samhällsnyttiga, så kan givetvis inte det komma på fråga med en privat valutabildning.

Att detta likafullt ändå uppstår är en konsekvens av de mänskliga strävandena att kompensera en bristande självkänsla med yttre bekräftelse. Så länge staten kontrollerar ränta och valutabildning till samhällsnyttans bästa så kan inte dessa inflationsbubblor uppstå.

Det finns inte ett enda historiskt exempel där det har varit en fråga om någonting annat än att staten i systemet, antingen har korrumperats eller så har valutabildningsrätten delats.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram