I motgång kliver ledaren framåt.

2010-03-01

Vill du veta mer?
Kontakta Kundservice, Liber AB, 113 98 Stockholm.
Tel: 08-690 93 30. Fax: 08-690 93 01/02.
E-post: kundservice.liber@liber.se eller direkt på www.liber.se

I motgång kliver ledaren fram
Det finns chefer som är goda ledare, men att vara chef innebär inte per automatik ett gott ledarskap. Är du en ledare? Visar du prov på ett gott ledarskap; ett ledarskap som andra vill följa? Eller känner du det mer som att du har en chefsroll i en verksamhet
som präglas av nepotism, maktbegär eller bristande kommunikation; en verksamhet som styrs av dolda agendor?

I motgång kliver ledaren fram handlar om vikten av att
verkligen vara en ledare och inte bara chef. Sverige, företag och organisation lider inte brist på chefskap, men skulle må väl av mer ledarskap.
Boken bygger på autentiska händelser som illustrerar bristen på ledarskap och dess konsekvenser. Boken ger också olika infallsvinklar på vad du som chef kan göra för att utveckla ditt ledarskap och därigenom föra verksamheten framåt. Det är ett ledarskap som grundar sig på självinsikt, reflektion och perspektiv.
När det tar emot kan det vara frestande att ta ett steg tillbaka och vänta på att någon annan ska ta kommandot. Men det är i motgång det goda ledarskapet manifesteras. Det är i motgång
den sanne ledaren kliver fram.

BOKENS FÖRFATTARE
Ewa Braf Norberg är Fil Dr och har många års erfarenhet av utveckling av verksamheter, grupper och individer. Ledarskap, kommunikation, relationer och kompetens är fenomen som ofta kommer i fokus i hennes arbete. Ewa är verksam som konsult
på Nordisk Kommunikation och har en bakgrund som forskare och universitetslärare. Hon disputerade med avhandlingen Knowledge Demanded for Action – Studies of Knowledge Mediation in Organisations, vilken handlar om kommunikation och lärande utifrån ett kunskaps- och handlingsperspektiv.
160 sid, 1/2010
978-91-47-09456-1
EWA BRAF NORBERG
NYHET
Beställ idag
på adlibris.com
eller bokus.com
För köp av ett större antal böcker är du välkommen att kontakta Annika Landell,
sälj- och marknadssupport på tfn 08-690 92 69 eller e-post annika.landell@liber.se

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram