Insikternas tillkomst

2009-01-23

En alltmera växande skara av personer kring den nyss tillträdde amerikanske presidenten Barack Obama, börjar nu komma fram till insikten om att själva fundamentet, eller den grundläggande funktionen inom finans och valutasystemet, nu är havererad.

Det börjar faktiskt gå upp för allt fler även utanför kretsarna kring den nya Obama-administrationen, att inga pengar i världen kan rädda det nuvarande finanssystemet. Denna insikt är en förutsättning för att man ska kunna börja sätta in effektiva åtgärder.

Den tidigare centralbankschefen Paul Volcker, som nu är rådgivare till president Obama, uttryckte i senatens finansutskott, under utfrågningen av den blivande finansministern Timothy Geithner den 21 januari följande:

¬- Vi är inne i en allvarlig recession som vi inte kan se slutet på. Finanssystemet har gått sönder. Det är ett allvarligt hinder för återhämtning. Det går inte att komma ifrån den tvingande nödvändigheten att regeringen måste gå in och räta upp den ekonomiska och finansiella statsskutan.

Senator John Kerry, tidigare presidentkandidat och nu blivande ordförande för utrikesutskottet, instämde med Volcker om att "finanssystemet är sönderslaget" och att "detta är alla finanskrisers moder". Han fortsatte vidare:

¬- Jag är rädd för att representanthusets räddningspaket antagligen helt enkelt är bortkastat och inte kommer att få den effekt som vi vill att vårt stora ekonomiska återhämtningspaket ska få, på grund av att det underliggande systemet är sönderslaget.

Det finns för många zombiebanker där ute, sa Kerry och underströk därvid att detta omgående är något som den nye finansministern måste ta tag i.

Senator Bob Corker uttryckte i senatens plenum att hela banksystemet är på obestånd, och så länge man inte tar itu med det så hjälper det inte hur mycket pengar man pumpar in i systemet. Corker är republikan och ideologisk motståndare till statliga ingripanden rent generellt, men nu resonerade han enligt följande:

- Just nu pumpas kapital in i insolventa banker. Bankerna absorberar bara pengarna, eftersom de vet att jättelika förluster nu väntar, vilka är mycket större än bankernas tillgångar.

Vi håller utifrån detta på att uttömma våra möjligheter till att lösa dessa problem. Tusentals miljarder dollar kommer att sopas bort på kreditmarknaderna; vi håller på att få ett system bestående av zombiebanker.

- Stora banker, banker som alla har stor respekt för, är på obestånd och behöver tas över av staten, uttryckte senator Corker. Bankernas tillgångar måste skrivas ned till sina rätta värden. Detta gäller både finansderivat och bolån. Ju längre man väntar med det, desto längre bort är man från att ta itu med det grundläggande problemet. Det grundläggande problemet är att banksystemet är på obestånd.

Jag pratar med bankfolk på Wall Street uttryckte senator Corker. Dessa vet mycket väl att de är på obestånd. Vi måste ta itu med detta som vuxna människor. Ta itu med insolvensen. Ta itu med dessa stora förluster. Och vi måste börja med att göra någonting åt detta, innan vi tar itu med andra saker som behöver göras efter att vi har gjort detta.
Det har bildats för mycket valuta till en alltför liten värdegrund.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram