I andra perspektiv.

2008-06-03

 

 

Precis som förutsagts så invigdes det nya året 2008 med fortsatt en kollaps av det internationella finans- och kreditsystemet och panik på världens börser. Det som vi nu upplever är historiens största ekonomiska kris, och den kommer att fortsätta att förvärras, så länge vi inte gör någonting effektivt åt detta.

 

Riksbanken, politiker och massmedia låtsas som att vi kan ta det lugnt, och inte alls kommer att påverkas av den internationella krisen, men vanliga människor känner av verkligheten i form av stigande priser på mat, el, bränsle, och på fallande bostadspriser och även stigande räntor.

 

Inbillningen att Sverige är en stabil ö i ett stormande hav är en farlig fantasi som bör punkteras så fort som möjligt för att Sverige skall kunna hantera denna kris på förnuftigt sätt.

 

Det är, som hävdades gång på gång förra året, inte en

”bo lån kris” eller ”kreditfrossa” eller ”finans oro”.

Detta är en existenskris för valutasystemen och civilisationen. Den är ett resultat av att samhället, i speciellt Amerika och Europa, ända sedan 1970-talet har flytt ifrån den positiva ekonomiska idén om ett produktivt samhälle som bygger upp sin produktionsförmåga och

utvecklar sin infrastruktur, sjukvård, utbildning och vetenskap för att säkra alla nu levande och framtida generationers välbefinnande och utveckling.

 

Vi har i stället fått ett pessimistiskt och egoistiskt konsumtionssamhälle som vill att medborgarna främst skall tänka på att samla på sig pengar och finansiella medel för att njuta nu, och inte alls bry sig om framtiden.

 

Detta kallas globalisering (eller det brittiska Ostindiska kompaniets modell) och innebär att industriländerna antingen helt lägger ner, eller flyttar sin produktion till fattiga länder, där folk får arbeta för låg lön, detta för att vi skall kunna få våra konsumtionsvaror, med bestående vinstmarginal.

 

Själva konsumerar vi för lånade pengar som skapats ur ingenting, inom ett spekulativt pyramidspel (genom t.ex. huspris höjningar). Samtidigt har hela det västerländska samhället, matats av en politisk maktelit och medier med en miljöfanatism, vilken säger att vi plötsligt inte längre kan försörja fler människor på jorden med hjälp av teknisk utveckling och att därför både antalet människor måste minska och levnadsstandarden sänkas för miljarder människor.

 

I klarspråk betyder det folkmord av en omfattning som inte har skådats sedan Hitlerprojektet eller medeltidens digerdöd, fast den senare var väl rimligen inte anstiftad .

 

Det finns ingen möjlighet alls att bankernas och finansbolagens

spelskulder, kommer att kunna betalas tillbaka. Dessa skulder är

flera gånger större, än hela den samlade världens nationaltillgångar.

 

Skulderna, som förut räknades som tillgångar, är i den

storleksordningen om tusentals miljarder dollar, medan vad bankerna

egentligen har i tillgångar, kan räknas i miljarder i bästa fall.

 

Centralbankerna i Europa och USA har satt in det ena räddningspaketet efter det andra, med hundratals miljarder euro och dollar som de har tryckt upp, men detta gör inget annat än driver upp inflationen, och pressar ned dollarn och gör på så vis bara krisen ännu värre.

 

Det finns bara två utvägar ur denna internationella kris,

och nationerna måste nu bestämma sig för någon av dessa under

2008.

 

Den ena är den föreslagna nya rättvisa världs finans ordningen, det nya Bretton-Woods systemet, med fasta växelkurser mellan valutorna och långsiktiga låg räntekrediter till byggandet av nationella och internationella infrastrukturprojekt som järnvägar, vägar, broar, tunnlar, vattensystem, bostäder, kärnkraftverk och expansion av industri- och jordbruksproduktion.

 

Den andra vägen, att bara fortsätta som hittills, eller t.o.m. att skärpa den ekonomiska åtstramningen, den leder direkt till en ny mörk tid full av globalt ekonomiskt och strategiskt kaos, av den typ som vi har sett i Pakistan och Kenya, och tidigare i Irak och på Balkan.

 

En fraktion inom den brittiska finansoligarkin, vilken kontrollerar

det mesta av världens finanser, banker och råvarubolag,

tror att de skall kunna gå segrande ur en total kollaps av världens ekonomi, och vidare ett eventuellt euroasiatiskt storkrig.

 

De förfogar över ett av världens mäktigaste underrättelseorgan,

MI6, som kontrollerar terrorgrupper och politiska agenter runt omkring i världen, alldeles särskilt inom de forna brittiska kolonierna så som Pakistan, Afghanistan, Kenya, Irak, Sydafrika, Zimbabwe o.s.v.

 

Det brittiska imperiet höll kontrollen över flera hundra miljoner människor i kolonierna genom att hetsa klaner mot varandra, och den ena etniska gruppen mot den andra.

 

Detta som vi ser i dag i stora delar av Afrika och Asien är en produkt av denna härska genom att söndra metodik

 

Den brittiska finansoligarkin har också ett stort inflytande

på politiska ledare, i USA finns Dick Cheney och hans fascistfinansiärer

som drömmer om ett nytt globalt imperium under USA:s mäktiga militärmaskin.

 

Vad denna fraktion har som sitt uttalade mål är att utplåna alla spår av nationell suveränitet, som har sitt ursprung i den Westfaliska freden 1648 och grundandet av den amerikanska republiken 1776–89.

 

Det är bara suveräna nationalstater som kan ta makten från oligarkin

och i samarbete med varandra omorganisera det nuvarande

spekulationssystemet så att ett nytt finans- och valutasystem kan införas som har som huvudmål att skydda människorna och främja det allmännas bästa.

 

Europa och Sverige kan spela en stödjande roll i denna situation.

Men det som kommer att bli avgörande är USA:s ledande

roll.

 

Krisen har redan slagit hårt mot delstaternas budgetar.

Värst drabbat är Kalifornien, den största delstaten ekonomiskt;

guvernören Arnold Schwarzenegger väntas den 10 januari

tillkännage brutala åtstramningsåtgärder som ska minska delstatens underskott med ungefär 100 miljarder kronor.

 

Åtstramning är den fascistiska lösningen på en ekonomisk kris,

den lösning som Hitler och Mussolini projekten använde på 1930-talet.

 

I USA tog president Franklin D. Roosevelt avstånd från fascismen

och gick åt det rakt motsatta hållet, med en expansion av realekonomin med hjälp av billiga statliga krediter.

 

Det underliggande problemet i den här situationen, som

bo lån krisen bara är ett symtom på, är den otroliga internationella

spekulationen med finansderivat, vilken uppgår till hundratusentals miljarder dollar, alltså det största pyramidspelet i historien.

I detta är de svenska bankerna djupt inblandade. Det är detta som man i dag varnar för, och som ovillkorligen kommer att explodera snart.

 

Därför behöver människor i Sverige och andra länder, vilka

önskar fred och ekonomisk utveckling, studera våra idéer och

tillsammans kämpa för att åstadkomma den förändring i USA:s och Europas ekonomiska politik och utrikespolitik som är fullt möjlig.

 

Att politikerna och regeringen inte agerar nu är ingen ursäkt för medborgare att vara passiva, tvärtom!

 

Att tro att det i en situation som denna räcker med att bara gå till jobbet, och att det är någon annans jobb att sköta regering och politik, är ett allvarligt misstag.

 

Wall Streets och London-bankernas ”lösning” för

USA, är en ”snäll diktator” som driver igenom åtstramning som enda lösningen på krisen. Och precis som med Hitler och

Mussolini, som fördes till makten av samma finansintressen, så tog det inte så lång tid förrän världen gled in i ett nytt världskrig.

 

 

 

 

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram