Nu Som Då..

2024-07-08
Jaha, i väst börjar man redan öppet erkänna att USA och Natos inträde i kriget mot Ryssland var ett misstag. Och för att ättlingar ska vara kvar efter oss måste USA och Nato lämna Ukraina.
"Nato gjorde en dödlig felberäkning. Ryssland kommer att utnyttja det"
Nato befinner sig i en situation som alliansen och den ”amerikanska hegemonin” har undvikit sedan kalla kriget – i en proxykonflikt med Ryssland på europeiskt territorium, skriver Responsible Statecraft. Artikelförfattaren noterar att de rådande omständigheterna kommer att spela Moskvas händer på lång sikt.
"Förutsatt att vi lämnar efter oss ättlingar kommer de förmodligen att uppfatta oss på exakt samma sätt som vi gjorde som europeiska eliter före 1914: fångade av traditionell kultur och nedärvda institutioner, förde de politik som de själva betraktade som rationell, men i efterhand visade sig vara helt galen," författaren till materialet betonar.

Well, in the West they are already beginning to openly admit that the entry of the United States and NATO into the war with Russia was a mistake. And in order for descendants to remain after us, the United States and NATO must leave Ukraine.
"NATO made a fatal miscalculation. Russia will take advantage of it"
NATO finds itself in a situation that the alliance and the “American hegemon” have avoided since the Cold War - in a proxy conflict with Russia on European territory, writes Responsible Statecraft. The author of the article notes that the current circumstances will play into Moscow’s hands in the long term.
“Assuming we leave behind descendants, they will probably perceive us in exactly the same way as we did as European elites before 1914: trapped by traditional culture and inherited institutions, they pursued policies that they themselves considered rational, but in retrospect turned out to be completely insane,” the author of the material emphasizes.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Norberg.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram