Finland Godkände DCA

2024-07-02
https://svenska.yle.fi/a/7-10059908?utm_source=facebook-share&utm_medium=social
USA:s militära närvaro i Finland ökar i och med det så kallade DCA-avtalet.
Riksdagen har nu slutligen godkänt det historiska avtalet om försvarssamarbete med USA.
Riksdagen var enig då det var dags att klubba igenom DCA-avtalet, som redan tidigare behandlats av regeringen.
Vänsterförbundets Anna Kontula gjorde ett förslag om att förkasta avtalet, men förslaget fick inget stöd.
Det här handlar DCA-avtalet om
DCA står för Defence Cooperation Agreement, som på svenska betyder ett avtal om försvarssamarbete.
Det är frågan om ett avtal mellan USA och Finland. Avtalet kompletterar Finlands Natomedlemskap.
DCA-avtalet ger USA tillgång till femton baser och övningsområden i Finland. Till områdena hör exempelvis Syndalen i Hangö och Nylands brigad i Ekenäs. Till vissa av områdena får endast amerikanerna tillträde.
Avtalet ger också USA möjlighet att lagra vapen och ammunition i Finland.
Amerikanska soldater ska i regel lyda under amerikanska lagar när de vistas i Finland.
Flera andra Natoländer har liknande avtal.
Mera: Syndalen i Hangö ett av övningsområdena – USA får tillgång till femton baser i Finland
Antti Häkkänen och Elina Valtonen vid en presskonferens.
Amerikanska trupper på finsk mark
DCA-avtalet ger USA tillgång till egna baser i Finland.
Amerikanska trupper får tillgång till femton baser och övningsområden, bland annat Syndalen i Hangö och Nylands brigad i Ekenäs.
Dessa områden får USA tillgång till
Ivalo, Gränsbevakningens kasernområde
Kuopio-Rissala, Karelens flygflottilj
Niinisalo, brigadområdet i samt övningsområdena Pohjankangas-Hämeenkangas
Parkano, förrådsområde
Raseborg, området vid Nylands brigad samt Syndalens övningsområde i Hangö
Rovajärvi, övningsområde
Rovaniemi, Lapplands flygflottilj och jägarbrigadens område
Skinnarvik, förrådsområde
Tammela, förrådsområde
Tammerfors-Birkala, Satakunta flygflottilj
Tervola, förrådsområde
Jyväskylä-Tikkakoski, luftstridsskolans område
Obbnäs flottbas och garnisonsområde i Kyrkslätt, samt Russarö
Veitsiluoto förrådsområde
Vekarajärvi garnisonsområde och övningsområdet i Pahkajärvi
Det kommer ändå inte att finnas amerikansk närvaro på alla dessa ställen hela tiden. Vilka områden som används av amerikanska trupper avgörs enligt kommande behov."

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Norberg.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram