Israelisk Bitterhet I DN

2024-06-10
Ja tänka sig....
Nu kommer det snart att val gällande vad någon främst anser att den är...

https://www.dn.se/varlden/lag-kan-befria-ortodoxa-judar-fran-varnplikt-vaxande-bitterhet-i-israel/
"På måndagen väntas Knesset börja behandla lagen som befriar Israels ultraortodoxa judar, nära 14 procent av befolkningen, från värnplikt.
Att detta sker samtidigt som försvaret är i akut behov av stridande och hundratals soldater dödats i Gazakriget vållar stor bitterhet bland den övriga befolkningen.
I Ram On, en moshav (kooperativt jordbruk) i mellersta Israel, går ingen utanför dörren obeväpnad. Barnen får inte längre gå till skolan, de måste skjutsas. Väggarna är fulla med kulhål, och de tusen invånarna har lärt sig att sova vidare trots smattret av automateld.
Detta äger inte rum intill Gazaremsan och inte vid Libanongränsen utan mitt i Israel. De som skjuter är Hamas och Islamska Jihad, från de palestinska byarna Silat och al-Yamun och från staden Jenins flyktingläger. Mellan Ram On och de palestinska orterna löper stängslet mellan Israel och den ockuperade Västbanken. På många ställen är det trasigt och rostigt, ett dåligt skämt jämfört med det moderna hinder utmed Gazaremsan som Hamas rev upp den 7 oktober.
Fram till i maj hölls detta gränsavsnitt av 250 israeliska soldater. Men nu har de alla, utom fyra, flyttats till Gaza eller nordgränsen.
– ’Ni får patrullera själva!’ sa man till oss.
Det berättar A, 58, som leder hemvärnet i byn: ”Vi har tilldelats gamla vapen, långa och obekväma M-16 gevär från Vietnamkrigets dagar, såna som inga stridande förband använder längre. Hamas har mycket modernare vapen.”
Situationen i Ram On är ett av många exempel på ett stort och växande bekymmer för Israels försvarsplanerare: Efter drygt sju månaders strider är de israeliska markstyrkorna slitna och räcker inte till. Många reservister har varit i strid nästan oavbrutet sedan i oktober. Landets ekonomi, som skall klara sig utan tiotusentals mobiliserade experter, företagare och hantverkare - är lika ansträngd.
Israels försvar, fullt mobiliserat, består av nära 600 000 personer. En så hög beredskap går bara att upprätthålla i ett par veckor. Av dessa är mellan 150 000 och 200 000 stridande – den exakta siffran är hemlig. För att kunna hålla stånd mot attacker från alla fiender samtidigt behövs enligt experterna ytterligare två stridande divisioner, nära 40 000 personer. (Det är fler än Sverige, inklusive hemvärnet, kan ställa upp.)
De ortodoxa judarna utgör 14 procent av Israels befolkning, och har hittills befriats från värnplikt.
Det finns nog med folk i vapenför ålder, men här stöter det hela ihop med ett annat stort israeliskt dilemma: de ultraortodoxa judarnas privilegier. Hittills har de befriats från värnplikt. Politiker och myndigheter har avstått från att kalla in dem, väl medvetna om att de hellre skulle gå i fängelse än att tvingas. Men nu har Högsta domstolen givit politikerna order: ”Om vissa folkgrupper skall särbehandlas så måste en lag stiftas om detta”.
Premiärminister Benjamin Netanyahu inser det osunda och orättvisa i sån lagstiftning, men hans koalition hänger på de bägge ultraortodoxa partier som gynnas. Ämnet är så eldfängt att det inte är helt säkert att lagen antas. Flera personer i Netanyahus parti Likud, bland dem försvarsminister Yoav Gallant, vägrar rösta för den.
Det var Israels förste premiärminister, socialdemokraten David Ben-Gurion, som befriade ett fåtal ortodoxa från värnplikt på villkor att de bedrev religiösa studier. De ortodoxa, svårt decimerade under Förintelsen, var då en mycket liten del av befolkningen. Men i dag har deras partier 18 av Knessets 120 mandat och en unik maktställning i blockpolitiken.
Detta är en av få israeliska stridsfrågor där allmänheten inte är splittrad i två läger. Få unga som skänker två år (kvinnor) eller nära tre år (män) av sina bästa år till försvaret, och få av deras föräldrar, kan svälja orättvisan. Deras jämnåriga bland de ultraortodoxa inte bara slipper att riskera livet, de har tack vare sitt politiska inflytande minst lika generösa socialbidrag och studiestöd som soldaterna.
Just nu, då döda och sårade rapporteras varje dag, och många tusen sårade linkar fram på gatorna, har frågan blivit explosiv.
Israels militärer och dess politiker skulle vilja attackera Hizbollah i Libanon på bred front. Den shiitiska milisens beskjutning har förvandlat norra Israel till ett ingenmansland, och många av de evakuerade är Likud-väljare. Men så länge Gazakriget fortsätter går det inte att rikta maximal kraft mot Hizbollah, som har 40 000 stridande och är en stormakt ifråga om missiler.
Om de ortodoxa definitivt befrias från värnplikt så måste värnpliktstiden höjas till fyra år för andra män och alla under 50 år kommer att behöva göra två månaders repetitionsövningar per år. Detta, visar studier, skulle påverka många unga och deras familjer att lämna landet.
Fakta.Ortodoxa judar
Det finns inget i judendomen eller i Bibeln som hindrar troende att bära vapen.
Men de ortodoxas politiska partier, som varit vågmästare i de flesta regeringar sedan 1977, lockar väljare dels med befrielse från värnplikt, dels med höga socialbidrag.
De många bidragen har som resultat att endast hälften av ortodoxa män arbetar. Bland ortodoxa kvinnor är sysselsättningen dock hög.
De ortodoxa utgör 14 procent, eller drygt 1,3 miljoner, av den israeliska befolkningen."

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Norberg.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram