Comer Om Underlivsporslinsutredningen

2024-06-10
Representant James Comer lovar att mer kommer i Biden-utredningen
USA:s rep. James Comer (R-KY) säger att åtal mot Hunter och James Biden är "bara början" av hans utredning om åtal mot USAs president Joe Biden, och lovar att presidenten kommer att vara nästa fokus i utredningen.
"Kom ihåg att det här är en utredning av Joe Biden", sa Comer under en intervju med amerikanska medier. "Hunter Biden, Jim Biden, Eric Schwerin, Devon Archer – alla är vittnen i en utredning av Joe Biden. Detta handlade alltid om Joe Biden. ”
Comer är ordförande för Husets Tillsynskommitté som har en pågående utredning om åtal mot Joe Biden för en påstådd påverkanskampanj som han drev med sin familj.
Intervjun kom efter att Tillsynskommittén bad justitiedepartementet att väcka åtal mot Hunter och James Biden – presidentens son respektive bror – för att ha ljugit för lagstiftare under utredningen.
"Det vi har Maria, är Hunter Biden, under ed, i ett vittnesmål, ljuger. Han begick mened åtminstone två olika gånger om Joe Bidens inblandning och deltagande i planer. Vi har också Jim Biden som ljuger om att Joe Biden träffade Tony Bobulinski," påstod Comer.
Comer sa att han inte hade några planer på att avsluta sin utredning och lovade en "omminent" rapport som skulle lägga fram bevis för de brott de anklagar Joe Biden för specifikt.
"Det här är bara början. Men nästa steg skulle vara ansvarsskyldighet för Joe Biden och jag tror att alla som har hängt med i utredningen kommer att vara väldigt ivriga att se vad nästa steg är", sa Comer.

Representative James Comer promises more to come in Biden inquiry
US Rep. James Comer (R-KY) says criminal charges against Hunter and James Biden are “just the beginning” of his impeachment investigation into US President Joe Biden, promising that the President will be the next focus of the investigation.
“Remember, this is an investigation of Joe Biden,” Comer said during an interview with US media. “Hunter Biden, Jim Biden, Eric Schwerin, Devon Archer – these are all witnesses in an investigation of Joe Biden. This was always about Joe Biden.”
Comer is the chair of the House Oversight Committee which has an on-going impeachment inquiry into Joe Biden for an alleged influence campaign he ran with his family.
The interview came after the Oversight Committee asked the Justice Department to bring charges against Hunter and James Biden – the President’s son and brother, respectively – for lying to lawmakers during the investigation.
“What we have Maria, is Hunter Biden, under oath, in a deposition, lying. He perjured himself two different times, at least, about Joe Biden’s involvement and participation in schemes. We also have Jim Biden lying about the fact that Joe Biden met with Tony Bobulinski,” Comer alleged.
Comer said he had no plans to end his investigation and promised an “imminent” report that would lay out the evidence for the crimes they accuse Joe Biden of specifically.
“This is just the beginning. But the next step would be accountability for Joe Biden and I think everyone that’s kept up with this investigation will be very eager to see what the next step is,” Comer said.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Norberg.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram