Göran I Kritiserad Miljardsatsning

2024-05-29
Såklart....

https://www.st.nu/2024-05-29/goran-perssons-roll-i-kritiserad-miljardaffar/
"Göran Perssons roll i kritiserad miljardaffär
29 maj 2024 05:00
Tidigare statsministern Göran Persson (S) har privata affärsintressen i storsatsningen på ett nytt IT-system i Västernorrland.
Han är delägare i det bolag som återfinns i bakgrunden när Region Västernorrland nu misstänks för ”graverande” brott mot upphandlingslagen.
Själv avböjer Göran Persson att kommentera ST:s uppgifter.
ST har i flera artiklar kunnat berätta om regionens snåriga affärer med IT-företaget Cambio och anklagelserna om grova upphandlingsbrott.
Nu kan ST berätta att Göran Persson har betydande ägarintressen i Cambio. När ST tar del av Cambios aktiebok från i mars i år visar det sig att han är registrerad för två aktieposter om närmare tre miljoner aktier i bolaget som gör storaffärer med flera regioner, och bland dem Region Västernorrland.
Göran Persson är också rådgivare till bolagsstyrelsen där även en tidigare landstingsdirektör i Mellansverige återfinns. Den tidigare landstingsdirektören äger knappt sex miljoner aktier i bolaget där han i likhet med Göran Persson varit engagerad sedan 2012.
– E-hälsa går snabbt framåt i världen. Det är en framtidsbransch och vi var några som blev kvar som aktieägare när bolagets såldes, säger tidigare landstingsdirektören till ST när vi ringer och frågar.
Cambio gör storaffärer med svensk sjukvård. Bolaget ägs till 80 procent av utländska riskkapitalister som uttalat att man ser e-hälsa som en framtidsbransch.
Den försäljningen han syftar på är när det Bahrainbaserade riskkapitalbolaget Investcorp tar över Cambio 2019. Affären sker bara några veckor efter att Cambio tagit hem storordern värd 4,3 miljarder för att leverera ett nytt IT-baserat journalsystem till ett antal svenska regioner, bland dem Region Västernorrland. När miljardaffären sker, och Cambio kort efteråt säljs till Bahrain, är Göran Persson styrelseordförande.
… vi var några som blev kvar som aktieägare när bolagets såldes
Det är den stora regionaffären som är bakgrunden till att Västernorrland och åtta regioner nu misstänks för ett grovt upphandlingsbrott och krävs på vardera tio miljoner i böter. Som ST tidigare berättat fick Cambio i flera uppgörelser med regionerna ändra på den uppgjorda affären i efterhand. Det rör sig enligt Konkurrensverket om betydande eftergifter gentemot Cambio som gick övriga anbudsgivare förbi.
Riskkapitalbolaget Investcorp kontrollerar Cambio. Bolaget har hemvist i Manama i Bahrain.
Under dessa turer som nu lett till en rättsprocess i förvaltningsrätten har alltså såväl Göran Persson som landstingsdirektören varit aktieägare och haft styrelseuppdrag.
■■■
ST har sökt Göran Persson under en längre tid utan att få några svar. Vi har bland annat ställt frågor om hans långsiktiga avsikt med sitt ägande i Cambio och om han använt sitt politiska kontaktnät under den tid bolagets miljardaffären med regionerna gjordes upp.
Till slut får vi ett mejlbesked via Cambio att Göran Persson avböjer kommentar.
På vår fråga om Cambios styrelse varit informerad om de avtalsförändringar som lett till Konkurrensverkets kritik och målet i förvaltningsrätten svarar bolaget:
“Vår styrelse hålls löpande informerad om viktiga händelser i verksamheten där ändringar i stora avtal är en sådan”, skriver IT-företagets kommunikationschef Jenny Styren.
Tidigare landstingsdirektören vill inte kommentera de turer som lett fram till rättsprocessen i förvaltningsrätten, och när vi frågar vad hans aktier i Cambio kan vara värda svarar han undvikande:
- Ingen aning. Det beror på hur det utvecklar sig framöver, svarar han.
Hans aktieinnehav motsvarar 0,4 procent av bolaget. I Göran Persson fall handlar det om 0,2 procent.
Det är i dag 17 regioner som valt Cambios journalsystem. Inom kort väntas dessutom Region Stockholm välja leverantör av nytt journalsystem, en affär som får andra att blekna i jämförelse. Cambio har nyligen gjort mindre affärer med sjukvården på Åland och i Stockholm.
Man bör ställa sig frågan om bolagets avsikt med att man erbjuds en styrelsepost
Håkan Broman, Styrelseakademin:
”Man bör också ställa sig frågan om bolagets avsikt med att just jag erbjuds en styrelsepost”
Samtidigt har ägaren Investcorp, som äger 80 procent av Cambio, gjort klart att man, som ST tidigare berättat, tror på en internationell expansion av bolagets affärer.
■■■
Enligt Styrelseakademien, som utbildar styrelseledamöter, är det inte ovanligt att politiker har tunga styrelseuppdrag efter att man lämnat den politiska karriären. Men enligt dess vd, Håkan Broman, är det viktigt med en moralisk och etisk kompass när man tackar ja till ett uppdrag.
- Man bör också ställa sig frågan om bolagets avsikt med att just jag erbjuds en styrelsepost och då bör svaret vara att det i första hand rör sig om kompetens, säger han.
Håkan Broman vill inte kommentera det enskilda fallet, men bekräftar att ett brett politiskt kontaktnät kan vara eftertraktat.
– Det kan det absolut vara, men då bör man vara noga med att det inte föreligger en intressekonflikt mellan ens tidigare position och styrelseuppdraget, säger Broman.
Göran Persson har varit engagerad i Cambio sedan 2012 när han enligt mediauppgifter erbjöds en styrelsepost av dåvarande ägaren, riskkapitalbolaget Valedo. Han fick då också erbjudande att bli delägare i bolaget vilket Svenska Dagbladet berättade om under rubriken; “Göran Persson blir riskkapitalist”
Han blev kvar i styrelsen till 2019 då bolaget efter den stora regionaffären köptes upp av Investcorp. Göran Persson lämnade då posten som styrelseordförande, men blev i stället strategisk rådgivare till den nya styrelsen. I februari samma år registreras han som ägare till två aktieposter i Cambios ägarbolag Sanolium Group Holding AB som i sin tur ägs till 80 procent av Investcorp.
Vår styrelse hålls löpande informerad om viktiga händelser i verksamheten
Varken Cambio eller någon i bolagets ledning misstänks för något brott. Däremot misstänks regionerna för upphandlingsbrott till följd av sina eftergifter gentemot Cambio.
Bolaget har inte klarat av att leverera i tid, vilket för Västernorrlands del rör sig om förseningar på snart två år. I strid mot sina egna juristers råd har regionerna, efter att affären hade gjorts upp, tecknat nya avtal med Cambio med följden att bolaget fick mer tid på sig och slapp undan de förseningsavgifter som skulle ha kunnat kostat bolaget upp till 40 procent av ordersumman.
I stället har utbetalningarna till Cambio fortsatt, vilket för Region Västernorrland handlar om 53 miljoner, och i år med ytterligare 23 miljoner kronor, kronor för ett journalsystem som skulle ha funnits på plats 2022 men som nu flyttats fram till tidigast 2025.
Cambio - ägarförhållanden
Cambio Holding ägs av
Sanolium AB som ägs av
Sanolium Holding AB som ägs av
Sanolium Group Holding AB som till 80 procent ägs av
Innovation Holdco Ltd (London) som ägs av
Investcorp (Bahrain)
Övriga 20 procent i Sanolium Group Holding ägs i huvudsak av anställda i Cambio och övriga intressenter. En av dessa är tidigare statsministern Göran Persson."

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Norberg.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram