Svensk Sexualbrottslagstiftning

2024-05-21
Det svenska undret...

https://www.expressen.se/ledare/morgan-johanssons-kritiker-har-nu-fatt-ratt/
"Staten ska i möjligaste mån förhindra sexualbrott och straffa förövarna. Om detta är alla överens. Så har det dock inte alltid varit.
Under 1960- och 70-talen fanns en uppfattning om att sexualbrott inte var så allvarligt. En sexualbrottsutredning som tillsattes av dåvarande justitieminister Lennart Geijer ville göra upp med den ”borgerliga moralismen” och föreslog bland annat halverade straff för våldtäkt.
Men förslaget stoppades. Kritiken från kvinnorörelsen och oppositionen blev för stark.
I dag har inställningen till sexualbrott som väl är förändrats. Lagstiftningen kring sexualbrott har skärpts.
Ofta, men dessvärre inte alltid, till det bättre. På Geijers tid ville politikerna att en modern sexuallagstiftning skulle krossa en förstockad sexualmoral. På 2000-talet, inte minst i spåren av Metoo, finns samma idé kvar – fast omvänt. Lagstiftningen ska förändra normer så att färre sexualbrott begås.
Just signalvärdet var ett av S-regeringens argument för samtyckeslagen. Dåvarande justitieminister Morgan Johansson slog fast att män måste respektera kvinnor.
Sedan lagändringen 2018 är det möjligt att döma någon för våldtäkt om den åtalade haft sex med någon som inte uttryckligen visat ett positivt samtycke. Tidigare krävdes hot eller våld, eller att offret befann sig i en sårbar situation.
Lagändringen fick skarp kritik redan på förhand. Domstolarna blir ”hänvisade till att i efterhand värdera parternas handlande, deras relation och situationen i övrigt”, menade Lagrådet. Detta då domarna ska bedöma hur troligt det är att målsäganden gett sitt aktiva samtycke. Vilket öppnar upp för godtycke och oförutsägbarhet.
Farhågan har slagit in. Våldtäktsmål där juristerna varit oense har fördubblats, visar en granskning av Expressens reporter Jenny Strindlöv. I ett av fem fall är domstolen oenig, utifrån samma bevismaterial.
Sexualbrott skiljer sig från andra typer av brott. I regel står ord mot ord. Domstolen ska avgöra vems berättelse som är mest trovärdig. Med den nya lagen spelar domares personliga uppfattningar större roll: Kan den och den handlingen tolkas som ett ja?
Med den nya lagen spelar domares personliga uppfattningar större roll: Kan den och den handlingen tolkas som ett ja?
Även målsägandens och den åtalades verbala förmåga spelar större roll, enligt experter Expressens reporter talat med. Hur väl man kan tala för sig kan avgöra utfallet.
Den här ordningen är inte acceptabel. Principen om likhet inför lagen utmanas.
All lag bygger ytterst på moraliska normer. Men det betyder inte att slarvig lagstiftning kan godtas enbart för att den skickar bra signaler. Den politiker som vill förändra människors attityder har en mängd andra tillvägagångssätt till sitt förfogande.
Lagstiftningen måste ses över och göras rättssäker. Förutom att oskyldiga riskerar att straffas kan samtyckeslagen slå tillbaka mot offren. Risken med godtyckliga och vaga lagar är att människor förlorar respekten för dess utfall – tvärtemot Morgan Johanssons intentioner."

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Norberg.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram