Översatt X22

2024-05-18
Information 17/5 🇺🇲🇺🇲👊🇺🇲🇺🇲🥊🙏🙏🙏
Hela den djupa statens illusion av demokrati och system exponeras för det amerikanska folket.
Donald Trump har sagt till befolkningen. Jag vill att ni ser hur den djupa staten förstör det här landet.
Hur de öppnar gränsen och släpper in alla illegala invandrare, hur de förstör ekonomin och förändrar den utifrån the Green New Deal.
Jag vill att ni ser hur den djupa statens rättvisa är, hur deras sätt att agera utifrån lagen skiljer sig markant från hur lagen är skriven.
Deras rättvisa skyddar den djupa statens system, men den skyddar inte det amerikanska folket.
Dessutom hur de försöker ta bort alla rättigheter och inskränker allas frihet.
Donald Trump vill också visa att den djupa staten är beredda att sätta sin största politiske opponent i fängelse, trots att det inte finns något brott begånget.
Nu har vi kommit dithän där resan kommer att bli mer än guppig. Vi färdas genom stormen och befolkningen kommer att se hur elaka, hur fruktansvärda den djupa statens drägg är.
Sanningen är oundviklig.
Den juridiska kommittén i kongressen kräver återigen, att den inspelning som gjordes då Special Counsel Robert Hur samtalade med Joe Biden, lämnas över till kommittén.
Justitiedepartementet påstår att, efter alla påstötningar som den juridiska kommittén gjort i detta ärende, så finns det ett exekutivt privilegium som säger att de inte ska behöva lämna över inspelningen till kongressen.
Att ha Exekutivt Privilegium har Donald Trump anklagades för att han använder sig av. Det är detta som Jack Smith försöker få till stånd att Högsta domstolen tar bort.
Nu använder Bidenadministrationen sig av samma privilegium och då är det rätt och riktigt. Det visar på den tudelade rättvisan.
Det intressanta i detta ärende är att flera tidningar och nyhetsredaktioner skrivit under en stämningsansökan mot Justitiedepartementet, där de kräver att få ta del av inspelningen mellan Hur och Biden.
De är ABC, AP, Bloomberg, CBS, CNN, WSJ, NBC, Reuters och Washington Post.
Den övergripande kommittén ordförande James Comer har funnit ytterligare ett bankkonto som tillhör familjen Biden. Comer har redan funnit 24 miljoner dollar på olika bankkonton som tillhör familjen.
Vi kan räkna med att det slutliga beloppet som man finner i familjen Bidens ägo, är betydligt högre än de nämnda 24 miljonerna.
Stella Assange sade vid en pressträff att till veckan ska det avgöras om Julian Assange kommer att släppas fri. Det är upp till en brittisk domstol att besluta om det.
Helt plötsligt säger Joe Biden att han har en exekutiv order som säger, att han kan stänga gränsen om det är fler än 4.000 illegala invandrare som passerar över gränsen per dag.
Det har säkert att göra med presidentvalet, som han och demokraterna är på väg att förlora.
Nu försöker han locka tillbaka väljare med detta.
När demokrater och även korrupta republikaner lägger sina röster, kan vi se att de tillhör den djupa staten.
Den demokratiska guvernören i Kansas, Laura Kelly, satte stopp för förslaget om att inte tillåta utländska intressen köpa mark nära militära baser.
EU visar verkligen upp vilka de är.
De vill kriminalisera talen om migration. Att kritisera migrationen blir nu hate-speech. Media som skriver om migrationen kan stängas ned.
Genom att kalla illegala invandrare för vad de är, att ekonomin körs i botten, att migrationen är alldeles för hög och mycket annat, är hate-speech.
Det förbjuds och det är så här de kommer att kontrollera vad var och en säger
Men världen förändras till det positiva.
Först El Salvador, sedan Argentina och nu Nederländerna.
Geert Wilders, den nye premiärministern, har deklarerat den striktaste asylpolitiken någonsin.
Illegala invandrare kommer att deporteras med kraftfulla åtgärder.
Han stoppar den tänkta utvecklingen och övertagandet av landet av invandrarna.
Det ser ut som det är tänkt att polis och militär kommer att gripa alla invandrare och sparka ut dem ur landet.
Det här är inget EU kommer att gilla. Men vi som ser positivt på vad som kommer att hända, kommer att se att alla invandrare blir återförda till det land varifrån de kommer. Nederländerna kommer åter att blomstra.
Det här kommer att följas av andra länder.
Putin har anlänt till Beijing för ett möte med Xi Jingping.
I Ukraina är man så desperata, att de kidnappar män som är tillsammans med familjen, fru och barn, för att sändas till fronten och en säker död.
“Det här är den demokrati som de svenska politikerna talar om, den demokrati de ställer sig bakom. Det är minst sagt skrämmande.”
I Niger har Bidens sändebud kommit helt på tvärs med Nigers premiärminister. Hon hotar och säger att de amerikanska trupperna ska vara kvar på baserna.
Premiärministern säger att det bara är att flytta ut och ta med er all utrustning och åka hem, för de ryska trupperna kommer att ersätta de amerikanska.
USA har förlorat en flygbas som kostat minst 100 miljoner dollar. Den tas över av ryssarna.
Återigen har Biden ställt till det för USA och förlorat.
WHOs fördrag är egentligen en överenskommelse.
Ett fördrag behöver en underskrift av USAs president plus två-tredjedelars majoritet i senaten.
En överenskommelse behöver bara presidentens underskrift.
Är det en överenskommelse, så går det att gå ut ur den längre fram.
Allt omkring transrörelsen är så känsligt, vad människor ska få tycka att, det normala blir det onormala.
I USA talar man gärna om att en stark familj med starka familjeband är vad USA bygger på.
När så en NFL spelare höll ett tal vid examen för ett antal studenter i ett college i Kansas, om vikten att ha en riktigt bra familj med starka band, så blev han avskedad av lagledningen i Kansas Citys NFL-lag.
Det kommer fram att de demonstrerande vid campus runt om i USA inte hade Palestina för gott, utan de har spridit Hamas-propaganda.
Det har gått ut till Antifa som påstås kämpa för Palestina. Men de personer som stått upp tillsammans med agitatorerna är många av dem transgender med mentala problem.
Donald Trump kommer att, efter att alla rättegångar mot honom kommer att finna honom skyldig, överklaga dem alla.
Sedan kommer han att vända anklagelserna mot de som genomfört dessa show-rättegångar. Det kommer att stå dem dyrt och det kommer att kosta dem, inte bara enorma skadestånd, utan även deras jobb och frihet
Med anledning av att demokraterna fuskade i presidentvalet 2020 och Georgia erkänt fusket. Vad händer om alla delstater erkänner att de fuskade?
Måste valet göras om?
I Texas har en domare gått igenom mellanårsvalet 2022 och funnit att Harris County i Texas har fuskat. Domstolen har funnit 1.430 illegala röster från illegala invandrare.
Valet ska göras om.
Den debatt Trump kommer att göra mot Biden i juni, har tagit alla parametrar som Biden anser är viktiga och som går emot Trump.
Trumps mikrofon stängs av när Biden talar och moderator för debatten blir en demokrat.
Ingen publik, bara några vänligt sinnade personer från tv-kanaler som är positiva till Biden.
Det Trump kommer att göra är att ta upp de frågeställningar som cirkulerar runt om i USA och världen. Det har inte Biden några svar på.
Patrioterna är i kontroll.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Norberg.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram