FI: Fortsatt Hög Banklönsamhet

2024-04-17
Jodå.. FI: Bankernas lönsamhet fortsatt hög

https://www.dagensjuridik.se/nyheter/fi-bankernas-lonsamhet-fortsatt-hog/
Nyheter
Publicerad: 2024-04-17 08:27
Foto: Eric Tagesson
De svenska bankernas lönsamhet var fortsatt hög under det andra halvåret 2023, även om den avtog något under det fjärde kvartalet 2023. Det visar Finansinspektionens första Bankbarometer för 2024.
Finansinspektionens bankbarometer ger en inblick i den svenska bankmarknaden och publiceras två gånger per år.
FI:s första bankbarometer för 2024 visar att de svenska bankernas lönsamhet var fortsatt hög under det andra halvåret 2023, även om den avtog något under det fjärde kvartalet 2023.
”Minskningen mellan det tredje och fjärde kvartalet 2023 kan delvis förklaras av en minskning i räntenettot, som över lag är svenska bankers viktigaste inkomstkälla. Lönsamheten är dock fortsatt på höga nivåer, både i ett internationellt och ett historiskt perspektiv”, skriver FI i ett pressmeddelande.
Utlåning till allmänheten
Vidare framgår det av Bankbarometern att svenska bankers totala utlåning till allmänheten ökade med 0,4 procent under helåret 2023. Det är en betydligt lägre tillväxttakt än 2022 då den ökade med 8,1 procent.
Bankbarometern visar även att för bolånebankerna och sparbankerna växte dock utlåningen till allmänheten snabbare än marknaden som helhet, de har därför fortsatt att ta marknadsandelar inom framför allt bostadsutlåning.
Vidare ökade konsumtionskreditföretagens utlåning med 10 procent under året. Det är den kategori av banker som hade högst tillväxt i utlåningen. Framför allt är det utlåningen utomlands som vuxit.
Provisionsnettot
Vid årsskiftet 2023/2024 stod de tre storbankerna för 57 procent av den totala bolånemarknaden i Sverige.
”Provisionsnettot har generellt varit den viktigaste inkomstkällan för värdepappersbankerna. I takt med det förändrade ränteläget har dock räntenettot börjat utgöra en allt större andel av kategorins intäkter. Under helåret 2023 utgjorde räntenettot 38 procent av kategorins rörelseintäkter. Värdepappersbankerna var den kategori som hade högst lönsamhet under 2023”, skriver FI.
SARA JOHANSSON

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram