Enskilda Åsikter & Statligt Jobb

2024-04-17
Ja tänk vad det dras till sin spets..
Vem får tycka vad och varför?

https://www.svd.se/a/1MPoGJ/energimyndigheten-om-sparkade-aktivisten-samlad-bedomning-bakom
"Kan man vara klimataktivist och handlägga klimatfrågor på en statlig myndighet? Den frågan har ställts på sin spets på Energimyndigheten. Där försvarar högste chefen rätten att neka aktivister jobb.
Harmlös mamma som är engagerad i klimatet, eller ett hot mot rikets säkerhet.
När det gäller den handläggare som förlorat sitt säkerhetsklassade jobb på Energimyndigheten står ord mot ord.
– Jag tycker att frågan hanteras binärt i media och vi som myndighet är klämda mellan de här två ytterligheterna, säger generaldirektör Robert Andrén när SvD intervjuar honom på myndighetens lilla kontor i Stockholm.
Det som alla kan enas om är att ”Anna”, som hon kallats i media, anställdes vid Energimyndigheten för att hantera känsliga frågor som rör det svenska gasnätet. Vid sidan av sitt jobb har hon varit engagerad i organisationen Rebellmammorna som är en del av Extinction Rebellion.
Gruppen brukar genomföra manifestationer där de sitter ner och sjunger, i regel utan att vara i vägen för någon. De förespråkar icke-våld.
Hur kan det vara skäl för att någon ska förlora jobbet?
– Det är en samlad bedömning som ligger bakom beslutet, säger Robert Andrén.
Han vill inte gå in på detaljer, men säger att det i den bedömningen ingår fler faktorer än deltagandet i manifestationer. Han säger samtidigt att bilden, att kvinnan utgjort ett omedelbart hot mot rikets säkerhet, inte heller stämmer.
– Vi har ju varit tydliga med att, så vitt vi kan se, så har ingen känslig information läckt ut.
De allra flesta klarar av att skilja mellan sina personliga åsikter och sitt uppdrag som handläggare, säger Robert Andrén
De debattörer som försvarat ”Anna” har lyft fram att Rebellmammorna enbart ägnar sig åt fredliga manifestationer. Robert Andrén håller inte helt med om det.
– Jag har egentligen ingen egen uppfattning om Extinction Rebellion eller Rebellmammorna. Jag har inte stött på dem annat än via media. Men det jag kan säga är att de förespråkar civil olydnad och det är ju någonting som inte går hand i hand med den statliga värdegrunden.
Finns det en risk att du då exkluderar människor som ägnar sig åt en aktivitet som enligt många är helt legitim, från den här typen av jobb?
– Det är en medborgerlig rättighet att demonstrera, men det är ingen medborgerlig rättighet att inneha vissa tjänster.
Det kokar hela tiden ner till en riskbedömning.
– När det gäller Extinction Rebellion som har varit fallet i den här frågan så får vi inte glömma att de har varit engagerade i energiinfrastruktur och demonstrerat mot det. Då kan man fråga om det är förenligt att vara en del av dem samtidigt som man utför ett arbete som handlar om just energiinfrastruktur.
Robert Andrén återkommer till att han tror att debatten om ”Anna” inte är speciellt representativ för den allmänna opinionen.
– Ärligt talat tror jag att de flesta i vårt samhälle förstår att det är ett helt annat omvärldsläge nu än för bara några år sedan och det finns information där ute som i fel händer skulle kunna att komma åsamka Sverige otroligt stor skada.
Den som tror att en enskild handläggare kan låta sina personliga åsikter färga myndighetens beslut förstår inte hur statsförvaltningen fungerar, menar Robert Andrén.
Avvägningen mellan att skydda rikets säkerhet och demonstrationsfrihet är svår, medger Robert Andrén och han tror att den bara kommer att bli svårare.
– Det är en utmaning som växer med det omvärldsläge vi har nu. Jag tror att hela samhället måste fundera på vilken information som kommer att vara värdefull för antagonister.
En effekt av att sätta ribban ganska lågt blir ju att färre personer kan ta de säkerhetsklassade jobben. Finns det en risk att ni inte kan anställa de bästa experterna eftersom de samtidigt är engagerade i klimatet?
– Jag ser inte det än. Men det går ju inte att utesluta med vissa typer av säkerhetsklassade tjänster, där det finns en begränsad pool av sökande, att det bli svårt att rekrytera den kompetens som du hade behövt.
Samtidigt som Energimyndigheten har kritiserats för att ha varit för tuff i hanteringen av ”Anna” har myndigheten också kritiserats för att ha anställt före detta politiker, med ett tydligt miljöengagemang, som handläggare.
– Vi har ju väldigt många ute i den statliga myndighetsvärlden som faktiskt har bakgrund som riksdagspolitiker i olika partier och som uppenbarligen klarar av att göra sitt jobb på en myndighet, säger Robert Andrén.
Men kan ni behålla er trovärdighet om en rapport eller ett yttrande tagits fram av en person som har en bakgrund i ett parti eller en organisation med en tydlig agenda i frågan?
– Det är inte så att en enskild handläggare på Energimyndigheten fattar beslutet, utan det går igenom en gemensam, kvalitetssäkrad beslutsprocess. I det fall en enskild individ har en stark uppfattning om vad myndigheten ska tycka är det oftast jag som generaldirektör."

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram