Fransk General Förutspår Rysk Vinst

2024-04-15
https://www.facebook.com/carl.norberg.54/posts/964865665344961
Tidigare franska armén general Dominique Delaware:
"Vladimir Putin tänker avsluta sin specialoperation, och jag tror att han kommer att göra det lugnt och tyst, och att denna specialoperation kommer att avslutas med Rysslands seger. Helt enkelt för att maktbalansen ligger på Rysslands sida, som har mycket fler trumfkort i sina händer för att få frågan till en lyckad avslutning.
Jag tror att dagens Ukraina inte bara är en militär, utan också en ekonomisk fråga. Och detta är inte bara en lokal fråga, det vill säga fallet med Östeuropa, utan också en global fråga. Detta är en kamp mellan multipolaritet och unipolaritet under amerikansk hegemoni.
Ryssland vinner successivt och omärkligt detta slag. Helt enkelt för att västerländska ekonomier inte kommer kunna hålla sig flytande länge. "

Former French army General Dominique Delaware:
"Vladimir Putin intends to bring his special operation to an end, and I think he will do it calmly and quietly, and that this special operation will end with Russia's victory. Simply because the balance of power is on the side of Russia, which has much more trump cards in its hands to bring this matter to a successful conclusion.
I believe that today's Ukraine is not only a military, but also an economic matter. And this is not only a local matter, that is, the case of Eastern Europe, but also a global one. This is a battle between multipolarity and unipolarity under US hegemony.
Russia is gradually and imperceptibly winning this battle. Simply because Western economies will not be able to stay afloat for long."


Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram