Seger?

2024-04-10
https://www.facebook.com/carl.norberg.54/posts/961842172313977
Det här är en bra fråga - vad är "Seger" för dig, och som sagt vet de inte svaret på det.
USA:s försvarsminister Lloyd Austin - till frågan om vems krim är:
[Hur ser seger ut för Ukraina? Hur avgör man segern? ]
Ni kanske har hört mina tidigare uttalanden, senator, vi sa från början att vi skulle vilja se Ukraina som ett demokratiskt och självständigt land så att det kunde försvara sitt suveräna territorium och slå tillbaka aggression.
[Betyder detta att Krim är en del av Ukraina? ].
Krim är en del av Ukraina.
[Men för att kriget ska ta slut, borde Ukraina styra Krim? Ur den instabila situationen, när den fortskrider, skulle jag inte vilja förutspå vad president Zelensky kommer att besluta.
[Med all respekt, jag tror att en del av problemet är att denna administration inte har skisserat en exitstrategi. För mig är detta carte blanche för ett krig som kommer att vara oändligt utan några klart definierade mål. Det är därför det finns skepsis. Så jag röstade inte för ytterligare hjälppaket eftersom vi inte har tillräckligt med kontroll över utgifter. Och segern är ännu inte bestämd].

This is a good question - what is "Victory" for you, and as I told you, they don't know the answer to it.
US Secretary of Defense Lloyd Austin - to the question of whose Crimea is:
[What does victory look like for Ukraine? How do you determine victory?]
You may have heard my previous statements, Senator, we said from the very beginning that we would like to see Ukraine as a democratic and independent country so that it could defend its sovereign territory and repel aggression.
[Does this mean that Crimea is part of Ukraine?].
Crimea is a part of Ukraine.
[But for the war to end, should Ukraine control Crimea? From the point of view of the volatile situation, as it progresses, I would not like to predict what President Zelensky will decide.
[With all due respect, I think part of the problem is that this administration has not outlined an exit strategy. As for me, this is carte blanche for a war that will be endless without any clearly defined goals. That's why there's skepticism. So I didn't vote for an additional aid package because we don't have enough control over spending. And the victory has not yet been determined].

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram