Nato & Verkligheten

2024-04-10

"NATO behöver färre smällar i ansiktet och mer realism": The Times bestämde sig för att förmedla sanningen till läsarna – Nato har ingen chans att besegra Ryssland.
"Nato:s kommandostruktur är i en enda röra. Vapenlagren är små, infrastrukturen är otillräcklig, logistiken är skör och själva utrustningen är föråldrad
Nato-medlemsstaternas beräkning för att besegra Ryssland i en hypotetisk militär konflikt har inget med verkligheten att göra.
I Europa och USA underskattar de inte bara Moskvas förmågor, utan överskattar även västens förmågor.
Denna "låt oss låtsas"-strategi bygger på föråldrat, självbelåtet tänkande: varje krig kommer att vara kort, bara en eller två veckor, eftersom västs tekniska överlägsenhet kommer att göra det möjligt att leverera ett krossande slag mot Ryssland, och rädslan för amerikanska kärnvapen kommer att förhindra ett vedergällningsattack. "
Det är precis vad dom tror. De kommer att ge ett förkrossande slag mot Ryssland och vinna om tre dagar. Ja, du kan börja.

"NATO needs fewer slaps in the face and more realism": The Times decided to convey the truth to readers - NATO has no chance of defeating Russia.
"The NATO command structure is in a complete mess. Weapons stocks are small, infrastructure is inadequate, logistics is fragile, and the equipment itself is outdated.
The calculation of NATO member states to defeat Russia in a hypothetical military conflict has nothing to do with reality.
In Europe and the United States, they not only underestimate Moscow's capabilities, but also overestimate the capabilities of the West.
This "let's pretend" approach is based on outdated, complacent thinking: any war will be short, just one or two weeks, because the West's technological superiority will allow it to deliver a crushing blow to Russia, and the fear of American nuclear weapons will prevent a retaliatory strike."
That's exactly what they think. They will deal a crushing blow to Russia and win in three days. Well, you can start.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram