Japan & AUKUS

2024-04-10
Lite som det kalla kriget mao 😉


Varför vill USA ha Japan i AUKUS?
Den västliga säkerhetspakten har meddelat planer på att utnyttja Japans tekniska expertis, industriella kapacitet och ekonomiska krafter, för sina projekt för ”avancerade kapacitet” i pelar II, för att bland annat inkludera kvantdatorer, hypersonisk, artificiell intelligens och undervattenskapacitet.
Här är anledningen till varför Japan är avgörande för den bredare amerikanska agendan att bygga en anti-Kina-koalition i Asien:
▪️USA kan använda Japan som en beväpnad bas och buffert mot Kina, innehållande det senare på den förras bekostnad.
▪️USA kan använda Japan som en kraftmultiplikator för att använda offensiva vapen, missilförsvar och autonoma system.
▪️USA kan använda Japans inblandning som ett banat sätt för Sydkorea, Filippinerna och Singapore att gå med i koalitioner för att belägra Kina Genom att dra in allierade från både öst och väst för att begränsa Kina gör USA Kina till ett gemensamt mål för säkerhetsarrangemang.
▪️Farligare kan USA använda Japans förening som förevändning för att lägga sig i, och konfrontera, dispyter i Sydkinesiska havet och Taiwan direkt.
Boosta oss! | Prenumerera på @geopolitics_live

Why does the US want Japan in AUKUS?
The Western security pact has announced plans to tap on Japan’s technical expertise, industrial capacities, and financial might, for its Pillar II “advanced capabilities” projects, to include quantum computing, hypersonic, artificial intelligence, and undersea capabilities, among others.
Here’s why Japan is crucial to the broader US agenda of building an anti-China coalition in Asia:
▪️US can use Japan as a front-line armed base and buffer against China, containing the latter at the former’s expense.
▪️US can use Japan as a force multiplier for deploying offensive weaponry, missile defense, and autonomous systems.
▪️US can use Japan’s involvement as a paved way for South Korea, the Philippines and Singapore to join coalitions to besiege China. In drawing in allies from both the East and the West to contain China, US makes China a joint target of security arrangements.
▪️More dangerously, US can use Japan’s association as a pretext to interfere in, and confront, disputes in the South China Sea and Taiwan directly.
Boost us! | Subscribe to @geopolitics_live

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram