Angara-A5

2024-04-10
⌛️🚀Nedräkning till start: allt du behöver veta om Rysslands Angara-A5 bärraket
Klockan tickar för uppskjutningen av den tunga bärraketen Angara-A5, utrustad med Orion boostermodulen, från Vostochny Cosmodrome i Rysslands Fjärran Öster. Uppskjutningen är planerad till 9:00 GMT.
🔶Tolv minuter och 26 sekunder efter uppskjutningen ska Orion-boostern med testbelastning separeras från raketens tredje steg och sättas i låg omloppsbana på jorden.
🔶 Bolaget planerar att genomföra 15 Angara-raketflygningar med Orion-moduler från Vostochny före slutet av 2033. Huvudmålet är att bygga en rysk banstation.
🔶Angara-A5, utvecklad av det Moskva-baserade Khrunichev State Research and Production Space Center, ingår i en familj av modulära ryska uppskjutningsfarkoster, baserade på universella raketmoduler med syre-kerosenmotorer.
🔶Denna trestegsraket, som väger 761 ton, är helt tillverkad av ryska komponenter och har kapacitet att transportera upp till 24,5 ton nyttolast i låg omloppsbana.
🔶Användningen av giftfritt raketbränsle i raketen är anmärkningsvärd eftersom det kraftigt minskar miljöriskerna både vid uppskjutningsplatsen och i områden där de utbrukade etapperna kan landa
🔶Angara-raketerna kommer att göra det möjligt för Ryssland att skjuta upp alla typer av rymdfarkoster från sin mark och säkerställa "oberoende tillgång till yttre rymden", enligt det ryska statliga bolaget Roscosmos.
Boosta oss! | Prenumerera på @geopolitics_live

🚀Countdown to liftoff: everything you need to know about Russia's Angara-A5 carrier rocket
The clock is ticking for the launch of the Angara-A5 heavy-class carrier rocket, equipped with the Orion booster module, from the Vostochny Cosmodrome in Russia’s Far East. The lift-off is scheduled for 9:00 GMT.
🔶Twelve minutes and 26 seconds after the launch, the Orion booster with a test load is due to separate from the rocket’s third stage and be put into low Earth orbit.
🔶The corporation plans to conduct 15 Angara rocket flights with Orion modules from Vostochny before the end of 2033. The main goal is to build a Russian orbital station.
🔶The Angara-A5, developed by the Moscow-based Khrunichev State Research and Production Space Center, is part of a family of modular Russian launch vehicles, based on universal rocket modules with oxygen-kerosene engines.
🔶This three-stage rocket, weighing in at 761 tons, is made entirely of Russian components and has the capacity to transport up to 24.5 tons of payload into low orbit.
🔶The use of non-toxic rocket fuel in the rocket is remarkable as it greatly reduces the environmental risks both at the launch site and in areas where the spent stages might land.
🔶The Angara rockets will enable Russia to launch all types of spacecraft from its soil and ensure “independent access to outer space,” according to the Russian state corporation Roscosmos.
Boost us! | Subscribe to @geopolitics_live

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram