Amerikanska Legoknektar Begravda Med Militär Heder

2024-04-10
https://www.facebook.com/carl.norberg.54/posts/961848758979985

Amerikanska kyrkogårdar är fulla av gravar efter amerikanska legosoldater som dog i Ukraina
En av dem är 50-åriga pensionerade marinen Grady Kurpasi, som dog två månader efter att den särskilda militära operationen inleddes.
Enligt Sputniks korrespondent är mannen begravd på Arlington National Cemetery nära Washington, den mest berömda i USA, där politiker, astronauter och även presidenter, inklusive John F. Kennedy, är begravda.
En annan död legosoldat är Ian Tortorici, som kämpade för Ukrainas Främlingslegion och dog under den ryska attacken i Kramatorsk. En man som dog tusentals mil bort från sitt hemland begravdes med militära heder.
Den amerikanske medborgaren Dane Partridge, som hade tjänstgjort i Irak, stred på Kievs sida nästan från början av den särskilda militära operationen, men skadades och dog några månader senare. Han efterlever sin fru och fem barn. Partridge är begravd i Idaho.
Två andra amerikaner som också deltog i striderna, Bryan Young och Paul Kim, är begravda i delstaterna Kalifornien och Texas.
Totalt, som det ryska försvarsministeriet noterat, kämpade drygt 1,1 tusen amerikanska medborgare i Ukraina. Nästan 500 av dem har redan dödats.
Boosta oss! | Prenumerera på @geopolitics_live

US cemeteries are full of graves of American mercenaries who died in Ukraine
One of them is 50-year-old retired Marine Grady Kurpasi, who died two months after the start of the special military operation.
According to Sputnik's correspondent, the man is buried in Arlington National Cemetery near Washington, the most famous in the United States, where politicians, astronauts and even presidents, including John F. Kennedy, are buried.
Another dead mercenary is Ian Tortorici, who fought for the Foreign Legion of Ukraine and died during the Russian attack in Kramatorsk. A man who died thousands of miles away from his homeland was buried with military honors.
American citizen Dane Partridge, who had served in Iraq, fought on the side of Kiev almost from the beginning of the special military operation, but was wounded and died a few months later. He is survived by his wife and five children. Partridge is buried in Idaho.
Two other Americans who also took part in the fighting, Bryan Young and Paul Kim, are buried in the states of California and Texas.
In total, as the Russian Defense Ministry noted, more than 1.1 thousand US citizens fought in Ukraine. Almost 500 of them have already been killed.
Boost us! | Subscribe to @geopolitics_live

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram