Östergötland Kliver Tillbaka Till Kärnkraftsel

2024-04-06
https://nt.se/nyheter/ostergotland/artikel/regionen-oppnar-upp-for-kop-av-karnkraftsel-ett-steg-tillbaka/r4zq671l
Region Östergötland förändrar sitt hållbarhetsprogram och öppnar upp möjligheten att köpa el producerad av kärnkraft. En förändring som enligt regionledningen kan spara fyra miljoner kronor per år. "Vi tycker såklart att det är ett steg tillbaka", säger oppositionens Emil Broberg (V).
Beslutet fattades vid regionstyrelsens senaste sammanträde, något som P4 Östergötland var först att rapportera om. Enligt Marie Morell (M), regionstyrelsens ordförande, motiveras förändringen av hållbarhetsprogrammet bland annat med en otydlighet i de politiska klimat- och miljödokumenten.
hållbarhetsprogrammet, som antogs i början av 2022, är ett av målen att regionen ska ställa om till förnybara energislag. Därefter har regionen fattat beslut om ytterligare dokument, bland annat en klimatfärdplan, som pekar ut att den energi som ska användas måste vara fossilfri – och alltså inte förnybar.
– Det uppstod ett tolkningsproblem för vår verksamhet när de skulle förhandla om ett nytt elavtal och det var oklart vad som egentligen gällde. I vissa dokument användes begrepp som medger att vi kan köpa el från kärnkraft och i andra var det tvärtom. Då landade vi i att förändra hållbarhetsprogrammet och använda begreppet fossilfritt – vilket innebär att vi kan använda kärnkraftsel. Det var också det som var skrivet i de senaste dokumenten, säger Marie Morell.
Region Östergötland har i dag ett elavtal som utgår från vattenkraft till rörligt pris. Enligt regionens tjänstepersoner visar prognoser, baserade på 2023- och 2024-års elpriser, att regionen skulle spara cirka fyra miljoner kronor om elavtalet istället utgick från kärnkraft. "Då är elleveransen fossilfri, men inte förnyelsebar", skriver regionledningen i beslutsunderlagen.
Innebär revideringen av hållbarhetsprogrammet att ni också genomför den här förändringen, att ni går från vattenkraft till kärnkraft?
– Jag uppfattar att det nu finns en möjlighet och att det skulle innebära ett billigare elavtal, så det är tanken. Men det är ingenting som vi politiskt beslutar om utan det är en verksamhetsfråga som vår upphandlingsenhet arbetar med. Vårt ansvar, politiskt, är att sätta regelverk som är tydliga, säger Marie Morell.
Vad ser du för konsekvenser av att ni går från förnyelsebart till fossilfritt?
– För oss handlar det om att få en bra elleverans till ett bra pris. Som moderat politiker tycker jag att kärnkraften är en viktig del av det svenska elförsörjningssystemet och att den bör finnas kvar. Då ser jag det inte heller som konstigt att vi som stor konsument köper den elen.
Och att det sparar fyra miljoner kronor, gör det ens någon skillnad för ekonomin?
– Alla bäckar små höll jag på att säga. Jag tycker att det här är en principfråga. På nationell nivå driver vi en politik för att utveckla kärnkraftselen och då måste vi som konsument och region fundera på vilken typ av el vi stimulerar. Sen tycker jag att det är viktigt att vi gör vad vi kan för att uppmuntra andra energikällor också, vi jobbar bland annat med solceller på våra tak, men vi kan inte utesluta en energikälla i vår upphandling.
Emil Broberg, gruppledare för Vänsterpartiet i Region Östergötland, är kritisk till beslutet.
– Vi tycker såklart att det är ett steg tillbaka. Det vi ser i regionen är att man är väldigt konsekventa i att gå i "M-SD-regeringens" ledband och driva politiken långt höger ut. Kärnkraft är inte ett hållbart kraftslag på sikt och har stora konsekvenser på miljön. Skulle det dessutom hända något, att en olycka inträffar, har vi minst sagt stora problem. Vi är skeptiska.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram