Zakharova & Svenska Befolkningens Nato-Vilja

2024-04-03
⚡️🇷🇺🇸🇪 Zakharova: Svenskarna ville inte gå med i Nato
"Medlemskap i Nato är för Sverige en riskabel och dyr ändring av prioriteringarna. Och självklart behöver inte Sveriges folk det alls. Därför anordnades inte folkomröstning om medlemskap. Just för att ingen ville och inte vill gå med i Nato, förutom tillfälligt regering i Stockholm inriktad mot Washington", sade Maria Zakharova, talesperson för Rysslands utrikesministerium.
Enligt undersökningar av den allmänna opinionen i Sverige motsätter sig tre femtedelar av medborgarna möjligheten att svenska soldater deltar i Nato-övningar eller stridsaktioner.
"Halva landet motsätter sig starkt medlemskapet i Nordatlantiska alliansen", betonar Zakharova.
@worldpravda

⚡️🇷🇺🇸🇪 Zakharova: The Swedes did not want to join NATO
"Membership in NATO is for Sweden a risky and expensive change of priorities. And, of course, the people of Sweden do not need it at all. That is why a referendum on membership was not organized. Precisely because nobody wanted and does not want to join NATO, except temporarily government in Stockholm oriented towards Washington," said Maria Zakharova, spokeswoman for the Ministry of Foreign Affairs of Russia.
According to surveys of public opinion in Sweden, as he says, three fifths of citizens oppose the possibility of Swedish soldiers participating in NATO exercises or combat actions.
"Half of the country strongly opposes the membership in the North Atlantic Alliance", stresses Zakharova.
@worldpravda

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram