Skotsk Lag & J K Rowling

2024-04-03
Om du läser posten med Stresskonen nedan så förstår du lättare vad detta är och varför denna artikel kommer upp nu!
Att svenska könsdysforitalibaner är världsledande är nog ingen högoddsare..

https://www.svd.se/a/zER03r/j-k-rowling-kritiserar-ny-lag-om-minoriteter-i-skottland
"BRYSSEL Den 1 april trädde en vitt omstridd hatbrottslag i kraft i Skottland. Den lägger ribban för vad som utgör ett hatbrott lägre än tidigare lagar, som redan gjorde det olagligt att sprida hat utifrån någons ras, hudfärg, nationalitet eller etnicitet.
Till den nya, skotska lagen adderas nu kategorierna ålder, funktionshinder, religion, sexuell läggning och transpersoners identitet.
Men lagen går också längre i sin tolkning av vad som utgör ett hatbrott, och definierar exempelvis ”förolämpande beteende” som ett möjligt hatbrott. Enligt den nya definitionen begår man således ett brott om man sprider material, eller beter sig på ett sätt som ”en rimlig person” skulle kategorisera som ”hotfullt, kränkande eller förolämpande”.
Sedan några månader pågår i engelskspråkiga konton på sociala medier ett praktgräl mellan kända aktivister och debattörer, inte bara om transrättigheter utan också om hur den nya lagen ska appliceras.
En undran har varit om det kan komma att klassas som ett hatbrott att medvetet och offentligt, till exempel på nätet, omtala en transperson med ”fel” pronomen – alltså insistera på att kalla en transkvinna för ”han” och en transman för ”hon”, utifrån deras biologiska kön, mot deras vilja.
Samma dag som lagen trädde i kraft, sade en av ministrarna i det skotska styret i Edinburgh, Siobhian Brown, att människor kan komma att polisutredas för att ha felkönat någon i inlägg på internet.
Riktar kritik mot förövare
Svaret kom direkt, från författaren J K Rowling, upphovskvinnan bakom det globala bokfenomenet Harry Potter.
”Jag är för närvarande utomlands, men om det jag har skrivit här kvalificerar sig som ett brott enligt villkoren i den nya lagen ser jag fram emot att bli gripen när jag återvänder till den skotska upplysningens födelseplats”, skrev hon på X, tidigare Twitter.
J K Rowling, som själv bor i Edinburgh, har från sitt välföljda konto på X, under en längre tid kritiserat det hon ser som attacker mot kvinnors rättigheter från personer som försvarar transrättigheter.
Författaren har framför allt riktat kritik mot fall där förövare av vålds- och sexualbrott mot kvinnor, efter att de fällts, har kommit ut som transpersoner, alltså kvinnor. Därmed har de kunnat ansöka om att få sitta av sina straff i fånganstalter för kvinnor. Hon har konsekvent kallat dessa transkvinnor för ”han”, och män, och erkänner inte deras självidentifikation som kvinnor.
På den 1 april postade Rowlings en kavalkad av sådana och andra uppmärksammade fall. Med illa dold sarkasm ”gratulerade” hon transkvinnorna, och ”hyllade” dem som ”riktiga ladies” – damer.
Rowling nämnde bland annat en våldtäktsman och en pedofil, som båda kom ut som trans när de skulle sitta av sina straff; en transkvinna som spelar gaelisk damfotboll och en transkvinna som fick jobbet som chef för ett våldtäktskriscenter – ett jobb som utannonserats enbart till kvinnor.
Sunak stödjer inte lagen
Hon avslutade sin uppräkning med orden:
”Skojar bara. Självklart är personerna som nämns i ovanstående tweet inte alls kvinnor, utan män, varenda en av dem”.
”Det är omöjligt att exakt beskriva eller ta itu med våld och sexuellt våld som begås mot kvinnor och flickor, eller ta itu med det nuvarande övergreppet mot kvinnors och flickors rättigheter, om vi inte tillåts kalla en man för en man”, fortsatte hon.
Rowlings kommentarer klassas inte som brottsliga, säger en talesperson för skotska polisen enligt The Telegraph.
På tisdagen eskalerade bråket, när Storbritanniens premiärminister Rishi Sunak sade att hans parti, de konservativa, inte stödjer den skotska lagen.
– Människor bör inte kriminaliseras för att de uppger enkla fakta om biologi. Vi tror på yttrandefrihet i det här landet, skrev premiärministern i ett pressutskick.
Den regionala regeringen i Edinburgh insisterar på att lagen ger skydd mot hat och fördomar, utan att samtidigt kväva individuella uttryck och yttrandefriheten.
– Det har förekommit mycket desinformation om lagen. Skydd för yttrandefrihet är inbyggt i den lagstiftning som antagits av parlamentet, försäkrade ministern Siobhian Brown på måndagen."
Han kom kanske inte på att han skulle anföra att han faktiskt kände sig som kvinna...

https://www.svd.se/a/JQPJAm/malet-i-hogsta-domstolen-visar-hur-komplexa-sexualbrotten-ar
"Kvinnan däckade på en fest. En man fotograferade kvinnans nästan helt nakna kropp. På ett av fotografierna poserade mannen med sitt könsorgan precis bredvid den sovande eller medvetslösa kvinnans mun.
Denna händelse har nu blivit föremål för Högsta domstolens prövning. Är det som mannen gjort ett brott och i så fall vilket? Målet är en illustration av hur sexualbrotten har blivit en ganska komplex historia.
Att ta bilder på någon som är naken i en miljö där hen förväntar sig att få vara i fred innebära att brottet kränkande fotografering har begåtts. Mannen dömdes i det här fallet för kränkande fotografering, samt vissa andra brott.
Spridande av bilder på någons nakna kropp kan utgöra brottet olaga integritetsintrång, men i detta fall förekom det inte något åtal för spridningen av bilden. Det som stod i centrum för Högsta domstolens prövning var frågan om hur man straffrättsligt ska se på mannens poserande med sitt könsorgan nära kvinnan.
Våldtäktsbrottet har en centralposition i brottsbalkens sjätte kapitel som behandlar sexualbrotten. För att någon ska dömas för våldtäkt krävs det att någon genomfört ett samlag med någon eller utsatt denna för en annan sexuell handling som är jämförbar med samlag.
I sjätte kapitlet finns också regler om andra sexualbrott av, i lagens mening, mindre allvarligt slag. Brottet ”sexuellt övergrepp” avser sexuella handlingar som någon utsätter en person för som inte frivilligt deltar, men som inte är så kvalificerade att de med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag. Straffet är fängelse, som lägst sex månader och som högst två år om inte brottet är grovt. Då är skalan mellan ett och sex års fängelse.
Längst ned på skalan finns brottet sexuellt ofredande, som fångar in situationer där den åtalade ”genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka den personens sexuella integritet” på andra sätt än vad som träffas av andra regler i brottsbalkskapitlet. Sexuellt ofredande kan till exempel röra sig om tafsande eller blottning. Straffet är böter eller fängelse i högst två år.
Det finns flera andra sexualbrott som framför allt tar sikte på barn, men i fallet med mannen som fotograferade sitt könsorgan nära kvinnan var det två regler som stod i centrum. Frågan för HD var hur man skulle tolka begreppet ”sexuell handling”. Om agerandet ansågs som just det kunde det falla inom regeln för sexuellt övergrepp men om det inte ansågs som en sexuell handling kunde enbart ”slasktrattsparagrafen” sexuellt ofredande användas.
Domstolen konstaterade att tanken bakom uttrycket sexuell handling var att bedömningen ska fokusera på kränkningen av brottsoffrets sexuella integritet. Även gärningar som inte innebär någon direkt kroppslig kontakt kan vara sexuella handlingar. Det måste i dessa fall, skriver HD, krävas att gärningen har en påtagligt sexuell prägel och att den tydligt är ägnad åt att kränka målsägandens sexuella integritet – för att det ska anses utgöra en sexuell handling.
Vidare skriver HD en sådan handling vanligtvis innebär något som någon vidtagit för att tillfredsställa sin sexuella drift. Det spelar dock ingen roll om gärningsmannen faktiskt uppnått någon sådan tillfredsställelse genom sin gärning.
I fallet fann en enig högsta domstol att mannens agerande utgjorde en sådan kränkning av kvinnans sexuella integritet att det utgjorde en sexuell handling. HD dömde därmed för det allvarligare brottet – sexuellt övergrepp."

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram