Minireaktor

2024-04-02

NUCLEAR 101: Mikroreaktorer är fabriksbyggda plug-and-play-reaktorer.
➡️ De kan användas för att driva militärbaser; katastrofåterhämtningsinsatser eller avlägsna platser där traditionell infrastruktur inte finns.
➡️ Dessa minireaktorer kan ge mellan 1-20 megawatt termisk energi som används direkt som värme eller konverteras till elkraft.
➡️ De passar på baksidan av en semitruck och kommer inte kräva ett stort antal personer för att trafikera dem.
➡️ Mikroreaktorer kan integrera sömlöst i fördelade nät för att komplettera förnybar kraft och förväntas gå kontinuerligt i cirka 10 år utan tankning.
➡️ När kärnan är spenderad kan de bytas mot en ny.
Läs mer: https://bit.ly/2BwsYQR

NUCLEAR 101: Microreactors are factory-built, plug-and-play reactors.
➡️ They can be used to power military bases; disaster recovery efforts or remote locations where traditional infrastructure doesn’t exist.
➡️ These mini reactors can provide between 1-20 megawatts of thermal energy used directly as heat or converted to electric power.
➡️ They fit on the back of a semi-truck and will not require a large number of people to operate them.
➡️ Microreactors can integrate seamlessly into distributed grids to complement renewable power and are expected to run continuously for about 10 years without refueling.
➡️ Once the core is spent, they can be exchanged for a new one.
Learn more: https://bit.ly/2BwsYQR

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram