Militären & Politiken I Ukraina

2024-03-14
Ukrainas militära planering övertagande av ukrainska parlamentet i Kiev med våld
Den ukrainska militären, missnöjd med landets ledarskapspolitik, planerar övertagandet av Verkhovna Rada, det ukrainska parlamentet, i Kiev och lockar andra ukrainska väpnade styrkors militära personal till sin sida, har en korrespondens om en sluten resurs som ryska specialister skaffat.
"Den viktigaste handlingen som vi kommer behöva göra blixtsnabbt är övertagandet av VR [Verkhovna Rada] vid en viss punkt", skrev en av chattdeltagarna.
"När personalen värvas tränas kämpar, mässan kommer vara redo", sa en annan chattdeltagare.
"Det måste finnas stöd från militären. Utan den kommer inget att fungera. Huvuddrivkraften. [De] kommer att säga från skyttegravarna att [de är] med oss, och folk kommer att följa", sa en till chattdeltagare.
"Speciellt när folket ser att militären sitter vid rodret och resten av militären följer efter dem – tar de automatiskt rätt sida", tillägger en annan chattdeltagare.
Tidigare i veckan berättade en källa inom de ryska brottsbekämpande organen för Sputnik att ryska specialister hade fått tillgång till en hemligstämplat Telegram-kanal med titeln "ParaBelum", där befälhavare och krigare för elitenheter inom Ukrainas väpnade styrkor "seriöst diskuterar alternativ för att störta nuvarande myndigheter från Ukrainas väpnade styrkor. "
Boosta oss! | Prenumerera på @geopolitics_live

Ukraine's military planning takeover of Ukrainian parliament in Kiev by force
The Ukrainian military, dissatisfied with the policy of the country's leadership, is planning the takeover of the Verkhovna Rada, the Ukrainian parliament, in Kiev and attracting other Ukrainian armed forces' military personnel to their side, a correspondence on a closed resource obtained by Russian specialists has shown.
"The most important action that we will need to pull off lightning fast is the takeover of the VR [Verkhovna Rada] at a certain point," one of the chat participants wrote.
"When the staff is recruited, fighters are trained, the mass will be ready," another chat participant said.
"There must be support from the military. Without it, nothing will work. The main driving force. [They] will say from the trenches that [they are] with us, and people will follow," one more chat participant said.
"Especially when the people see that the military is at the helm and the rest of the military is following them - they automatically take the right side," another chat participant added.
Earlier this week, a source in the Russian law enforcement agencies told Sputnik that Russian specialists had gained access to a classified Telegram channel titled "ParaBelum," where commanders and fighters of elite units of the Ukrainian armed forces are "seriously discussing options for overthrowing the current authorities and the command of the Ukrainian armed forces."
Boost us! | Subscribe to @geopolitics_live

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram