Förvånat I SvD Över Ljus Rysk Sverigebild

2024-03-14
Uttrycker vem i förhållande till vad...

https://www.svd.se/a/76EGeK/sverigebilden-i-ryssland-har-forbattrats
"Ryssarnas bild av Sverige förbättrades förra året. I en ny undersökning har folk från hela Ryssland svarat på frågor om landet på andra sidan Östersjön.
Vad är mest utmärkande för det svenska samhället?
Miljömedvetenheten, den höga levnadsstandarden och jämställdheten. Men också slutenheten och kylan.
Så löd de vanligaste svaren i en rysk opinionsundersökning om Sverige som genomfördes under hösten.
Ryssarnas bild av Sverige har undersökts årligen i tio års tid på uppdrag av den svenska ambassaden i Moskva. Aldrig har omdömena varit sämre än 2022, då Ryssland inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina och Sverige ansökte om Natomedlemskap.
Sedan dess har bilden av Sverige förbättrats, visar undersökningen som genomfördes under hösten. Fler förhöll sig då positivt till Sverige och ansåg att relationen mellan Sverige och Ryssland var lugn eller normal.
Hur förhåller du dig till Sverige just nu?
Hur skulle du karaktärisera dagens relationer?
Under 2022 pågick en ”antisvensk propagandakampanj” i ryska medier som sedan har avtagit. I takt med att andra ämnen allt mer dominerar agendan har ryssarnas bild av Sverige återhämtat sig, enligt icke-statliga opinionsinstitutet Levadacentret som har gjort undersökningen.
”Det är märkligt att förbättringar i attityd till Sverige registreras just bland de grupper av ryssar som inte är självständiga i sina bedömningar av aktuella händelser och är mer beroende av propagandamedier eller av omgivningens åsikter”, skriver Levadacentret.
Natomedlemskap inte hot
Över hälften visste inte att Sverige skulle gå med i Nato i närtid, enligt undersökningen.
Betydligt färre sa också att det svenska medlemskapet utgör ett hot mot Ryssland – jämfört med i maj 2022 då ansökan lämnades in.
”Ryssarna i stort sett betraktar inte Sveriges anslutning till Nato som ett allvarligt hot mot landets nationella säkerhet”, skriver Levadacentret i sin rapport.
Hur pass allvarligt hot kommer Sveriges medlemsskap i Nato utgöra mot Ryssland?
Många ryssar saknar känsla eller tydlig uppfattning om Sverige och svenskar, enligt undersökningen. Men en tredjedel svarade att de inte gillar svenskar.
Samtidigt trodde nästan varannan person att svenskar inte gillar ryssar.
”Detta kan betraktas som en återspegling av både inre förtryckt mindervärdeskomplex och en oklar medvetenhet om motiveringen till de anklagelser mot Ryssland som ständigt bestrids av den ryska propagandan”, står i undersökningen.
Sanktionerna sedan invasionen av Ukraina har haft en påtaglig påverkan på livet i Ryssland och en fjärdedel uppgav att de i sitt vardagsliv har märkt att Ikea försvunnit från den ryska marknaden. Andra svenska företag – H&M, Volvo och Electrolux – nämndes också, men i mindre utsträckning.
Svenska regeringens fel
Skulden för frånvaron av svenska företag lades framförallt på EU och den svenska regeringen, 46 procent svarade så. Endast en liten minoritet, 6 procent, gav den ryska regeringen ansvaret.
”De flesta av Rysslands befolkning vill inte vare sig förstå eller ta hänsyn till att välkända och populära svenska företag hade lämnat Rysslands marknad på grund av sanktioner som infördes mot Ryssland efter början av kriget med Ukraina”, skriver Levadacentret.
Inställningen till Sverige påverkas i hög grad av faktorer som ålder, utbildning och vilken typ av informationskälla som man har tillgång till. Pensionärer har sämst bild av Sverige medan högskolestudenter har bäst.
Sverige icke-vänliga
Inställningen till Sverige är bättre jämfört med EU i stort. Det säger Carolina Vendil Pallin, forskningsledare för Rysslandsgruppen vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), som hänvisar till andra undersökningar från Levadacentret.
– Sverige är ett litet kugghjul i en större konfrontation mellan Ryssland och väst. Och bland de länderna finns det då möjligtvis en mer positiv bild av Sverige.
Men en mer positiv bild av Sverige och ryssar som saknar Ikea spelar ingen roll i det stora sammanhanget, enligt Carolina Vendil Pallin.
– Det är inte vad den genomsnittliga befolkningen tycker som styr hur den ryska politiska ledningen ser på Sverige. Vi ingår i den kategori av länder som Ryssland klassar som ”icke-vänliga” och ses därför som ett problem och en fiende.
10 utmärkande drag för Sverige
Deltagare i undersökningen fick svara på frågan ”Vad anser du vara de mest utmärkande dragen för det svenska samhället?”
Miljömedvetenhet, omsorg för naturen 32 procent
Hög levnadsstandard 21 procent
Kärlek till naturen 20 procent
Slutenhet, kyla 17 procent
Jämställdhet 16 procent
Tolerans, fördragsamhet med andra 16 procent
Nationalism 13 procent
Demokratiska värden (yttrandefrihet, jämlikhet, rättvisa) 12 procent
Patriotism 11 procent
Intolerans mot migranter 10 procent
...
Svårt att svara 29 procent
Källa: Levadacentret, oktober 2023".

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram