S Kräver Statligt SAAB-Övertagande

2024-03-13
Nu blir stor optik 🙂

https://www.svd.se/a/8JrblW/peter-hultqvist-svenska-staten-bor-ha-en-gyllene-aktie-i-saab
"Som SvD avslöjade i veckan sätter försvarsindustriföretaget Saab press på både militären och politikerna. Enligt ett brev som Saab skickat till Flygvapnet och FMV Saab måste bolaget snart få beställningar på nya Gripenplan annars kommer tillverkningen i Linköping att läggas ned inom bara några år.
Men flygvapenchefen Jonas Wikman har svarat Saab att det för tillfället inte blir några beställningar. Först måste det bli klart vilken roll flygvapnet ska spela när Sverige nu blivit medlem i Nato. Det styr både hur många och vilken typ av plan som behövs framöver.
Det är oklart när det kan bli något politiskt beslut om eventuellt nya stridsflygplan efter Gripen. Försvarsminister Pål Jonson (M) påpekar i en kommentar till SvD att regeringen i somras gav Försvarsmakten i uppdrag att börja arbeta med studier av hur stridsflyget kan se ut i framtiden. Studierna ska se på olika lösningar, utan att något alternativ utesluts.
”Regeringen förutsätter att denna handlingsfrihet upprätthålls i dialog mellan myndigheter och industri och bedömer att tid finns för att kunna göra överväganden kring både framtida vägval och säkerställande av nödvändig produktionskapacitet”, uppger Pål Jonson i en skriftlig kommentar till SvD.
Beslut närmar sig
I praktiken handlar det om tre alternativ. Att Saab tar fram ett nytt svenskt stridsflygplan, att Saab och Sverige samarbetar i något av de internationella stridsflygprojekt som är på gång eller att Sverige bara köper ett utländskt plan, troligen då amerikanskt.
Peter Hultqvist (S), tidigare försvarsminister och nu försvarspolitisk talesperson i Socialdemokraterna och även ordförande i Riksdagens försvarsutskott, säger i en intervju med SvD att en del besked kring eventuella nya beställningar av Gripenplan kan komma när den parlamentariska Försvarsberedningen snart kommer med sin slutrapport.
– Vi närmar oss den frågan i rapporten som kommer 26 april. Vi närmar oss också punkten när vi ska ta ställning till nästa generation stridsflygplan, säger Peter Hultqvist.
Under en längre tid har det också förts diskussioner om att skicka Gripenplan till Ukraina. Det svenska flygvapnet har för närvarande 94 Gripen C/D. Dessutom är 60 Gripen E, den senaste och mest avancerade versionen av planet, på väg till flygvapnet.
Men om en större mängd av flygvapnets plan skickas till Ukraina måste de troligen ersättas med nya plan som Saab då behöver tillverka. Det skulle kunna lösa problemet med att Saab behöver fler order för att hålla igång produktionen.
– Vi är från vårt parti beredda att stödja att ha Gripen i Ukraina. Då måste också flygvapnet kompenseras, säger Peter Hultqvist.
Han vill även att svenska staten går in som ny betydande ägare i Saab. Främst genom en gyllene aktie som gör att staten kan styra vem som får bli ägare till försvarsindustriföretaget. En gyllene aktie är en aktie som ger ägaren (staten) särskild kontroll över bolaget.
– Det är rimligt att staten har en golden share i Saab. På det sättet kan man också ha ett inflytande om det sker väsentliga ägarförändringar i företaget, säger Peter Hultqvist.
Peter Hultqvist motiverar det med att Saab är väldigt viktigt för Sveriges försvarsförmåga. Den svenska militären är Saabs överlägset största kund och bolaget levererar allt från stora system som stridsflyg, ubåtar och radar till granatgevär och kamouflagenät.
Vill garantera ”långsiktig stabilitet”
Peter Hultqvist har tidigare uttryckt att staten bör bli delägare i Saab, i en intervju med SVT. Men nu ger han tydligare motiv för sitt förslag. Enligt Peter Hultqvist finns det två skäl till att staten bör få kontroll över ägandet i Saab. Det ena är att försvarsindustrimarknaden växer snabbt och det kan bli stora förändringar om företag köper varandra.
Det andra skälet är att Saab i dag kontrolleras av Wallenbergsfären som sitter på aktier motsvarande nästan hälften av rösterna i Saab och närmare 40 procent av kapitalet. Saabs styrelse leds sedan länge också av Marcus Wallenberg.
Men både han och kusinen Jacob Wallenberg närmar sig 70 och det spekuleras ofta i vilka i den yngre generationen som kommer att ta över och då i vilka former.
– Det sker generationsskiften och då måste man garantera den långsiktiga stabiliteten, säger Peter Hultqvist.
– Staten har i alla år lagt stora beställningar till Saab och vi är väldigt beroende av bolagets kompetens och utvecklingsförmåga. Det gör att vi förordar att ha en andel i Saab, en golden share där man kan ha inflytande om det sker en förändring som ändrar huvudinriktningen i företaget.
Saabs största aktieägare
Ägare Andel av kapital Andel av röster
1 Investor (Wallenbergkontrollerat) 30,2% 40,3%
2 Wallenberg Investments 8,7% 7,6%
3 Swedbank Robur Fonder 5,1% 4,5%
4 Vanguard 2,6% 2,3%
5 Black Rock 2,4% 2,1%
6 Norges Bank 1,6% 1,4%
7 Schroders 1,5% 1,3%
8 AFA Insurance 1,1% 1,0%
9 Första AP-fonden 1,1% 0,9%
10 Avanza Pension 1,0% 0,8%
Källa: Saab

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram