Svenska Kärnvapenåsikter I DN

2024-03-09
https://www.dn.se/insandare/

"INSÄNDARE. Fler kärnvapen i Europa kan vid ett atomkrig komma att cementera vägen till ett obeboeligt Sverige. Sverige måste som Natoland försöka utrota kärnvapen genom att, till och börja med, skriva under FN:s konvention om kärnvapenförbud, skriver barnläkaren Inge Axelsson.
Detta är en insändare i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Carl Albinsson på tankesmedjan Timbro tycker att ”Europa behöver ett eget kärnvapenparaply” (DN Debatt 1/3). Jag håller inte med, av följande skäl.
1.Kärnvapenparaply finns inte i verkligheten, bara virtuellt, som ett hot om vedergällning om ett allierat land blir anfallet med kärnvapen. Patriot-missilerna i Halmstad är troligen världens effektivaste luftförsvar, men inte ens tillverkaren påstår att de kan skjuta ned hypersoniska missiler. När Albinsson skriver att ”Paris och London fäller ut kärnvapenparaplyet över hela Europa” är det önsketänkande.
2.Atomubåtarna i Frankrike och Storbritannien drivs av kärnreaktorer och är bestyckade med kärnvapenbärande missiler. Land- och flygplansburna kärnvapen är onödiga – de nuvarande, svårupptäckta europeiska ubåtarna, gömda i oceanerna, räcker för att förstöra Rysslands missiler och storstäder även om Europas kärnvapenstyrkor minskas.
3.Icke-spridningsavtalet NPT är alla europeiska länder anslutna till. Timbros förslag är inte förenligt med artikel VI i NPT.
4.För atomvintern kan det räcka med att bara några procent av jordens kärnvapen exploderar för att norra halvklotet inom några år förmörkas av sot i stratosfären. Atomvintern kommer att värst drabba de länder som redan nu har ett kallt klimat: Norden, Ryssland, Alaska, Kanada. Ett kärnvapenkrig mellan Indien och Pakistan kan efter några år göra Sverige obeboeligt. Kanske kan bönder och fiskare i Sydsverige överleva om de får bränsle till traktorer och fiskebåtar, men nästa alla som försöker stanna i Sverige kommer att svälta ihjäl enligt scenarier från två ledande forskargrupper i USA (Lili Xia med flera forskare, 2022). Ett sådant regionalt kärnvapenkrig kan medföra 40–50 gånger fler dödsoffer än under andra världskriget när omkring 70 miljoner dog. Web of Science listar 72 vetenskapliga artiklar (1/3 2024) som citerat Xias studie; jag hittar ingen allvarlig kritik mot den. Skulle Sydeuropa acceptera 25 miljoner klimatflyktingar från Norden?
5.Det finns en 50/50-risk för kärnvapenkrig under våra barnbarns livstid under detta sekel, enligt beräkningar från Stanforduniversitetet i USA. Fram till 2016 hade vid 22 tillfällen ett kärnvapenkrig mellan Ryssland och USA varit nära att bryta ut på grund av falsklarm. Hur hanterar vi den kunskapen? Avråder vi våra barn från att skaffa egna barn? Eller rekommenderar vi dem att emigrera till Australien eller Argentina? Eller arbetar vi för att Sverige ska ansluta sig till FN:s konvention om kärnvapenförbud TPNW (The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons)? En förkrossande majoritet av alla åtta riksdagspartiers väljare ville det, enligt undersökningar av Sifo-Kantar 2017–2019, men sex partier körde över sina väljare.
Timbro måste inse att fler kärnvapen i Europa kan komma att cementera vägen till ett obeboeligt Sverige. Vi måste nu – inte någon gång i framtiden – arbeta för en värld fri från kärnvapen.
På 1970-talet enades jordens länder att utrota smittkoppsvirus – och lyckades! Nu är det dags att utrota kärnvapnen. Ett första steg är att Sverige ansluter sig till FN:s kärnvapenförbud. Enligt Harvard Law School finns det inget hinder för detta för ett Natoland.
Text
Inge Axelsson, barnläkare, professor emeritus i medicinsk vetenskap, Mittuniversitetet"
https://sv.wikipedia.org/wiki/Michael_Claesson

https://sv.wikipedia.org/wiki/Johan_Hederstedt_(milit%C3%A4r)

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram