Putin Om Nato Som Amerikanskt Utrikespolitiskt Verktyg

2024-02-15
I en intervju med Rossiya 1-reporter Pavel Zarubin gjorde Rysslands president Vladimir Putin också uttalanden om amerikanska allierade:
▪️USA, EU måste själva hantera försvarsutgifter eller betalning för Natos ”kärnparaply” som Trump föreslår.
▪️Tysklands utrikesminister blev fientlig mot Ryssland, men har också blivit fientlig mot sitt eget land och försummar nationens ekonomiska intressen, betonade presidenten.
▪️ Den amerikanska administrationens ställning idag är extremt skadlig och helt enkelt fel, betonade presidenten.
▪️Nato är ett verktyg i USA:s utrikespolitik, och om Washington anser att det är överflödigt är detta deras beslut, klargjorde Putin.
"Jag tror att Nato inte alls är nödvändigt längre, det är ingen idé." Det har bara en innebörd – det är ett instrument för amerikansk utrikespolitik. Men om USA tror att de inte behöver detta verktyg är detta deras beslut", betonade presidenten.
Boosta oss! | Prenumerera på @geopolitics_live

In an interview with Rossiya 1 reporter Pavel Zarubin, Russian President Vladimir Putin also made statements regarding US allies:
▪️ The US, EU must deal with defense spending or payment for NATO's “nuclear umbrella” themselves, as Trump proposes.
▪️ Germany's foreign minister grown hostile towards Russia, but has also become hostile towards her own country and neglects the nation's economic interests, the president stressed.
▪️ The position of the US administration today is extremely harmful and simply wrong, the president emphasized.
▪️ NATO is a tool of US foreign policy, and if Washington believes it is redundant, this is their decision, Putin clarified.
"I think that NATO is no longer necessary at all, there is no point. It only has one meaning — it is an instrument of US foreign policy. But if the United States believes that it does not need this tool, this is their decision," the president stressed.
Boost us! | Subscribe to @geopolitics_live

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Norberg.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram