Omvälvande Förlopp

2024-02-15
Ja detta kan nog vara ett av de mer omvälvande förloppen, från Bromma till Peking över tid och rum...
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/haussade-aktier-pa-x-som-aktie-veteranen-moter-nu-ebm-i-domstol/
"Under signaturen Aktie-veteranen har 45 köprekommendationer lagts på X, tidigare Twitter. Enligt EBM var inläggen haussade och gjorde att de tre åtalade männen gjorde stora vinster på sin aktiehandel genom så kallad pump-and-dump.
Nu möter de tre åtalade männen Ekobrottsmyndigheten i rätten.
Signaturen Aktie-Veteranen har under drygt ett års tid, mellan 2020 och 2021 på X, tidigare Twitter, lagt in ett stort antal inlägg. Inläggen har avsett 45 köprekommendationer – ”case” – rörande värdepapper i 34 olika bolag noterade på handelsplatserna Nasdaq First North, Spotlight Stock Market och NGM SME.
Enligt Ekobrottsmyndigheten har inläggen varit haussande och inte avspeglat signaturens genuina uppfattning om värdepapprena. De har endast syftat till att skapa en positiv prisrörelse i värdepapprena.
Under tisdagen påbörjades huvudförhandlingen mot mot tre åtalade män, alla i 40-årsåldern, boendes i södra Sverige. Huvudförhandlingen ska pågå under sex dagar i Stockholms tingsrätt. Kammaråklagare Jonas Myrdal leder målet med biträde av kammaråklagare Jan Leopoldson.
Grov marknadsmanipulation
De åtalade männen står åtalade för grovt marknadsmanipulation med andrahandsyrkanden om medhjälp till grovt marknadsmanipualtion.
En av männen har handlat vid samtliga tillfällen, den andre har handlat vid 40 tillfällen och den tredje vid 32 tillfällen.
Åklagarna uppger att de tilltalade har köpt aktier eller aktierelaterade värdepapper i de aktuella bolagen kort före, eller i nära anslutning till köprekommendationerna och att de därefter, sedan inläggen lagts upp, har sålt hela eller merparten av det inköpta innehavet.
Enligt EBM har inläggen påverkat, eller har riskerat att påverka, priset på värdepapprena i stigande riktning. Inläggen har därmed gett falska och vilseledande signaler om priset och efterfrågan på värdepapprena och har ingått i ett upplägg för att möjliggöra marknadsmanipulation genom så kallad pump-and-dump.
Åklagarna uppger att varje X-inlägg inte bara ska bedömas separat utan även ska bedömas utifrån hela upplägget, det vill säga att Aktie-Veteranen upprepat och systematiskt under en längre tid falskeligen utgett sig för att vara en seriös aktieanalytiker/rådgivare.
Ekobrottsmyndigheten har yrkat att drygt 1 miljon kronor ska förverkas från en av de åtalade, 780 000 kronor ska förverkas från en annan och 196 000 kronor från den tredje mannen.
Några av bolagen som Aktieveteranen ska ha manipulerat aktiekurserna hos, enligt åklagaren, är Acarix, Lumito, Annexin, Life Assays, Tangiamo, MultiQ och Adverty.
Försvararbyte fyra månader innan HUF
Så sent som en vecka innan huvudförhandlingen skickar kammaråklagare Jonas Myrdal in dokument som åberopas för att styrka att en av de åtalade männen ensam eller tillsammans med andra har kontrollerat X-kontot samt att de andra två har främjat den första mannens brottsliga agerande genom att handla i enlighet med information som den första mannen lämnat om kommande presentationer/case samt genom att återkoppla till honom om genomförd handel.
I målet har den tidigare advokaten Martin Cullberg försvarat en av de åtalade, men fyra månader innan huvudförhandling vill han bli entledigad som försvarare åt en av männen. Anledningen är att han blivit antagen till Polisutbildningen. Han uppger i ett mejl till Stockholms tingsrätt att han har diskuterat intressekonflikten med Advokatsamfundet som delar hans syn.
”Att som försvarsadvokat samtidigt genomgå utbildning till polis är en omständighet som enligt min bestämda uppfattning utgör inte bara en beaktansvärd risk, utan ett absolut hinder för advokaten att fullt att tillvarata klientens intressen. Det är även en omständighet som allvarligt riskerar att undergräva klientens förtroende för advokatens arbete”.
Han noterar dessutom att huvudförhandlingen är förlagd till den första veckan på polisutbildningen, med obligatorisk närvaro i Växjö.
Åklagare Jonas Myrdal motsatte sig dock försvararbytet och uppgav att detta skulle kunna försena målet som ”redan är tämligen gammalt”.
Martin Cullberg entledigades dock och advokat Conny Cedermark tog över klienten. I målet är även Slobodan Jovicic och Jonas Granfelt försvarare."
https://www.vi.se/artikel/tom-malmquist-spelskandalen-knackte-min-pappa

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Norberg.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram