Stabsläge För Kriminalvården

2024-02-13
Vi undrar violblygt vad denna "historiskt kraftfulla expansion" möjligen kan tänkas grunda sig på..
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/kriminalvarden-gar-upp-i-stabslage-kring-platser
"Kriminalvården går upp i stabsläge kring platser, meddelar de i ett pressmeddelande på tisdagen. Myndigheten planerar för en ”historiskt kraftfull expansion”.
Kriminalvården har under flera år haft platsbrist som förvärrats under det senaste året, skriver de i ett pressmeddelande.
Nu har myndigheten inrättat en nationell stab för att se över platsutnyttjande och akut platstillskapande under perioden 13 februari till 31 maj 2024.
I nuläget innebär det att ”ett betydande antal häktade” blir kvar i polisarrester.
”Historiskt kraftfull expansion”
Myndighetens prognoser visar att platsbristen kommer att förvärras. Något som innebär att Kriminalvårdens förmåga att ta emot häktade och dömda i närtid kommer att ”utmanas ytterligare”.
De planerar därför för en ”historiskt kraftfull expansion” med sikte på att dubblera antalet häktesplatser och fyrdubbla antalet anstaltsplatser fram till 2033.
Vissa av platserna som planeras att öppna 2024 och 2025 kan komma att bli ”kraftigt försenade”, skriver myndigheten. Det gör att läget i dag har skärpts ytterligare.
– En stab hjälper oss att ytterligare sätta fokus på att hantera det mycket svåra platsläget som vi befinner oss i. Det vanliga linjearbetet med att skapa platser fortsätter som tidigare med oförminskad styrka, säger Susanne Wedin, direktör för avdelningen för häkte, anstalt och frivård, i pressmeddelandet."

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Norberg.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram