Djup Översiktshistoria

2024-02-11
Den 4 januari 1933 träffades Hitler med bröderna Dulles vid Baron Kurt von Schroders hem i Köln för att garantera Hitler de medel som behövdes för att installera honom som Tysklands kansler. Dulles bröderna var där som juridiska representanter för den starkt Warburganknutna banken Kuhn, Loeb Co., som hade utökat stora kortfristiga krediter till Tyskland och därför behövde garantier för återbetalning.

Den 11 juni 1934 träffades Bank of Englands ordförande Montague Norman och den tyska riksbankschefen Hjalmar Schacht hemligt i Badenweiler i Schwarzwald och igen i oktober 1934 för att garantera lån till det nationalsocialistiska Tyskland.

JH Stein Bank of Cologne och London- och New York-filialerna i Schroder Bank var korrespondentbanker som ofta var involverade i transaktioner i hela Hitler-regimen. Baron Kurt von Schroder var medlem i den mest inflytelserika herrklubben i Tyskland, såsom Thule Society, som hade hjälpt Hitlers karriär med sin start 1919.

Han var även chef för alla ITT: s tyska dotterbolag, som SS Senior Group Leader, satt i styrelsen för Deutsche Reichsbank och i många andra högt rankade positioner. Samma Telekombolag ITT betalade månadsvis ut ersättningar till Heinrich Himmlers Gestapo och SS, vem som emellertid egentligen stod för notan går att utläsa i boken "Appeasement Before, During and After the war" av Paul Einzig på sidan 78;

"Mot slutet av 1936 registrerades ett nytt företag i London under namnet "Compensation Brokers Ltd." som kontrollerades av bankhuset J. Henry Schroder & Co. och Hambro's Bank Ltd. med det förklarade syftet att hjälpa till med byteshandelstransaktioner mellan Tyskland och olika delar av det engelska imperiet. "

Ordförande för J.Henry Schroder & Co vid tillfället hette Allen Dulles och Hambros bank Ltd. slogs 1921 tillsammans med Brittish Bank of Northern Commerce, en bank grundad av Knut Agathon Wallenberg och familjens Enskilda bank 1912. Ur ljuset av detta är det kanske inte så konstigt att Heinrich Himmler så sent som 1944 offentligt försvarade familjen Wallenberg i tysk press efter att ha blivit utpekade som krigsprofitörer av judisk härkomst. Man biter ju som bekant inte den hand som föder en.

Ännu lite lustigare är det ju att den brittiska advokaten från Slaughter & May och Marcus Wallenbergs buksvåger samt affärspartner Charles Hambros närmste man Henry Sporborg, som hade hand om svensk-brittiska handelsförbindelser under WW2 anses vara arkitekten bakom stay behind armén känd under namnet Operation Gladio, som i sin tur koordinerades från Sverige.

Ännu ytterligare lite lustigare är att Ian Flemmings rollkaraktär James Bond var löst baserad på en viss William Stephensson som inte bara lånade pengar av Hambro Bank enligt Charles Hambros försorg för att köpa upp Englands största cementproducent - tur är när... -, utan dessutom kom på den briljanta idén att hålla på med industrispionage efter ett besök i Nazityskland strax före kriget. Frontföretaget döpte han till IMT - International Mining Trust - och förlades till Stockholm som av en inte allt för utpräglad slump.

William Stephenson sändes sedermera till USA som Winston Churchills förlängda arm - eller vems det nu var -, där hans högst informella uppdrag gick ut på att få den amerikanska opinionen mer välvilligt inställda till att gå med i det högst förutspådda kriget på de allierades sida, och som sekundärt mål se till att USA skapade en underrättelsetjänst.

Till sin hjälp med detta värvade han en gammal bekant sedan WW1 William Donovan som var gammal klasskamrat till president Franklin Delano Roosevelt och högst densamme som lade grunden för det som sedermera skulle komma att bli föregångaren till CIA dvs OSS.

Han i sin tur värvade så tidigt som 1940 under förespegling av att USA snart skulle bli indraget i kriget - detta alltså 2 år innan Roosevelt officiellt godkände OSS - en viss Allen Dulles från advokatbyrån Sullivan & Cromwell, som sedan 20-talet hjälpt till att skapa de företagskarteller som än idag sitter i kontroll över världen, och ja de företrädde även Wallenbergs Enskilda bank.

Redan 1940 visste alltså Donovan att USA skulle gå med i kriget trots att orsaken till deras inträde först skulle ske 1941 iom Pearl Harbour. En högst planerad "falskflagga" enligt en viss William Forbes Sempill, Winston Churchill, FDRs försorg. William Stephenson blev kort därefter Allens mentor. Sempill blev belönad med svenska Nordstjärneorden 1956!

Att Charles Hambro sedermera hamnade som chef för den brittiska underrättelseavdelningen SOE fram till 1943 för att därefter hamna att bevaka "Manhattan projektet" för Englands räkning, säger väl vidare det mesta om vart ifrån den operativa strategiska planeringen sköttes och vilka intressen som i skuggorna verkade utan att synas.

Där finns ju som bekant inget utrikesdepartement i världen som klarar sig utan ett underrättelsetjänstkollektiv som i sin tur är direkt beroende av en telekominfrastruktur, det gäller lika då, som idag!

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram