Natos Sverigeplaner

2024-02-04
Försvarsorganisationens nya plan för norra Europa ska testas på allvar med en gigantisk Natoövning.
Tre geografiska områden i Sverige blir direkt avgörande vid ett krig med Ryssland.
– Vi måste kunna skydda hela området över tid, säger generallöjtnant Carl-Johan Edström, chef för Försvarsmaktens operationsledning.
Vi befinner oss i det militära högkvarteret på Lidingövägen i Stockholm. Vi har möte med generallöjtnant Carl-Johan Edström, chef för Försvarsmaktens operationsledning och tidigare chef för Flygvapnet.
På bordet framför oss ligger en av Försvarsmaktens kartor som visar Norden, Baltikum och Natos yttre gräns mot Ryssland.
Det handlar om den nya försvarsdoktrinen med Sverige som en centralpunkt i Natos nordligaste operationsområde. Sverige får en nyckelroll.
– Vi är inne i en fas där vi har misslyckats att avskräcka Ryssland från att invadera Ukraina. Vi kommer nu att vara i en period där vi behöver avskräcka Ryssland att i framtiden göra det även här.
Carl-Johan Edström gör bedömningen att det ligger 10 till 20 år framåt i tiden innan vi är tillbaka i läget med stabilitet igen i Europa. Detta förutsatt att Natos taktik med avskräckning biter på Ryssland.
I militära kretsar används ord som ”uppmarschområde”, ”basområde” och ”bakre område” när Sverige beskrivs vid en militär uppladdning i den norra delen av Europa. Och det är Finland där den militära konfrontationen kan komma att ske om det utbryter ett krig med Ryssland.
Så här skriver ÖB i sitt militära råd och analys till regeringen:
”Större strider med mark- och flygstridskrafter bedöms i första hand ske längs gränserna mellan Nato och Ryssland varpå Sverige kan utgöra ett viktigt basområde för gruppering och transporter av allierade förband”.
– Svenskt territorium kommer kanske inte i första hand vara ett område där strider pågår. Det är ett territorium där vi har baseringar, flöden, transitområden. Men vi måste fortfarande kunna skydda det. Det gäller befolkningscentrum, infrastruktur, militära baseringar. säger Carl-Johan Edström.
”Nato-vägarna” in i Sverige
Det stora Natoflödet av trupper från Nordamerika kommer sjövägen till norra Europa.
Natos tre strategiska flödesvägar för att klara försvarsstrategin i vår del av Europa är:
Narviks hamn. Trupper och stridsfordon från USA, Kanada och till viss del Storbritannien rullar i land för att forslas med järnväg och längs vägar genom Norrbotten mot Finland. I Finland är spårvidden på järnvägen 1 524 millimeter, medan den allmänna standarden i Sverige och övriga Europa är 1 435 millimeter vilket gör att det måste ske omlastning i Haparanda om transporterna ska fortsätta med järnväg in i Finland.
Trondheims hamn. Trupp och stridsfordon från USA och Kanada kommer med järnväg och väg genom Östersund och vidare mot Sundsvall/Härnösand för att skeppas över till Finland. Alternativt transporters längre ner i Sverige för att sättas samman med andra förband.
Göteborgs hamn. Vitalt intresse för inte bara Sverige utan även Finland och Baltikum när det gäller både civila och militära transporter.
EU-pengar är på väg för att förstärka fem väg- och järnvägsavsnitt för militära transporter med koppling till Nato. Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) har föreslagit att Sverige ska få drygt en halv miljard kronor för projekten.
En viktig punkt för att strategin ska fungera med överskeppning av trupp från Nordamerika är att Nato lyckas hålla rent i Norska havet från ryska attackubåtar från Murmansk och ryskt bombflyg.
Försvaret av Östersjön
I Nato-strategin har Östersjön med Öresund och Stora Bält en nyckelroll.
– Vi måste kunna inom Natos försvarsoperatoner kontrollera Östersjön för att säkerställa att vi kan klara försvarsoperationer i Baltikum, Finland och även transitera trupper och logistik.
I det militära högkvarteret på Lidingövägen i Stockholm vet man sedan länge att den yttre försvarsgränsen med ett Nato-inträde inte länge går vid den svenska gränsen.
– När vi blir Natomedlemmar går vi från att titta på Nordkalotten så här till att titta på området så här, säger generallöjtnant Carl-Johan Edström och gör en rörelse över kartan och pekar först på ett område längs svensk/finska gränsen sedan i riktning mot det finsk/ryska gränsområdet för att illustrera att området som vi nu måste tänka på geografiskt är betydligt större än när enbart svenskt territorium skulle försvaras.
Natos regionala planer ska nu vässas på allvar med den gigantiska övningen Steadfast Defender 2024 som består av 18 olika delövningar och är planerad att pågå från början av mars till i slutet av maj.
90 000 soldater deltar i det som nu kallas den största Natoövningen sedan kalla krigets slut. Visserligen inte med Sverige som Natos 32 medlemsstat vilket var tänkt under planeringen, utan vi kallas ”partnerland” i avvaktan på att Ungern ska ge klartecken för Sverige.
Natoövning i Sverige
För svensk del är ”Nordic Response 24” med 20 000 soldater, varav 4 500 svenska, den största delövningen med svenskt deltagande. Övningen leds av Norge och övningen pågår i Norge, Sverige och Finland.
På flygsidan under ”Nordic Response” deltar stridsflygplan från F 21 i Luleå, amerikanska flygvapnet och marinkåren samt finska flygvapnet.
– Att vara med i den här typen av övningar är inget nytt. Det nya är att Nato väljer att binda ihop så pass många övningar i en serie övningar, säger generallöjtnant Carl-Johan Edström.
Den gigantiska Natoövningen är till mångt och mycket en enda stor övning i logistisk och samband mellan olika enheter från de deltagande länderna.
Överskeppning av trupp och fordon med fartyg från USA och Kanada för att förstärka Europa militärt är en central punkt i övningen. Operationen leds från Natos kommandocentral i Norfolk, Virginia i USA för att sedan tas över av Natocentralen i Brunssum, Nederländerna.
– Vi måste kunna skydda hela området över tid, kraftsamla när man tillför resurser från Nordamerika och verka, säger Carl-Johan Edström och pekar på Nordkalotten.
Ett gammalt strategiskt område från kalla krigets dagar har numera också dammats av i Natos försvarsplaner för Europa med truppförflyttningar från Nordamerikanska över Atlanten till Europa. Det gäller den så kallade GIUK-passagen vilket är en förkortning för Grönland-Island-Storbritannien(United Kingdom) av passagerna mellan Norska havet och Nordatlanten.
– Kopplingen mot GIUK-passagen blir mycket tydligare för oss eftersom det ska tillföras resurser från Nordamerika. Då gäller det att ha koll på den norra delen, säger Carl-Johan Edström.
FAKTA GIUK-PASSAGEN
Den strategiska passagen mellan Atlanten och Norska havet går på en linje mellan Grönland, Island och Storbritannien och var ”extra het” under andra världskriget och kalla kriget. Nu har passagen på nytt hamnat i centrum. Ryska ubåtar syns ofta i området. Här försöker flera Natoländer övervaka och skugga de ryska ubåtar som passerar ut i Atlanten och bevaka Norska havet med ubåtar, fartyg och ubåtsspaningsplan. Nato-sidan har även avlyssningskablar utlagda på havsbotten.
Delövningen ”Nordic Response” betyder stridsövningar med trupp och stridsfordon i hård vintermiljö.
– Det är ett oerhört kärvt klimat för att genomföra försvarsoperationer och för Ryssland att genomföra anfallsoperationer på markarenan. Få vägar, kärvt klimat, det har inte ändrats något. Man måste ha väldigt specifika förmågor för att klara av det. Den typen av miljöer gynnar en försvarare, säger Carl-Johan Edström.
I ett scenario övas försvarsoperationer inom ramen för artikel 5 – alltså att ett Natoland blir angripet och det kollektiva Natoförsvaret träder in.
Är det Finland som blir angripen?
– Nato, säger Carl-Johan Edström. Finland är ju frontstat till Ryssland och Norge längst upp som får första smällen. Men inom ramen för det kollektiva försvaret är det ju Nato som blir angripet. Vi kommer även ha ett scenario som går mot den svenska delen.
Amerikanska marinkåren genom Norrbottens län
Delövningen går under benämningen ”Immediate Response” och blir ett synligt inslag i Norrbottens län.
FAKTA: VÄRDLANDSSTÖD
Värdlandsstöd betyder att ett land möjliggör för Nato att till exempel transportera militär trupp genom landet. Sverige ingick ett avtal om värdlandsstöd med Nato redan 2014 och avtalet trädde i kraft 2016.
Stödet gäller inte bara militärt utan berör även kommuner och regioner.
Värdlandsstödet testas när amerikanska marinkåren ska förflytta trupp från Narvik via Haparanda in i Finland,
En amerikansk marinkårsbrigad ska förflyttas från Narvik i Norge, och tvärs genom Norrbottens län till Haparanda och vidare in i Finland. Der rör sig om flera tusen soldater och ett 100-tal fordon, däribland bandgående stridsfordon. En del transporter ska gå på landsväg, andra med järnväg från Norge till Haparanda.
– Det är en stor värdlandsövning för oss. Det är den del av övningen som är mest skarp för oss. När man gör den här typen av förflyttningar är det väldigt lite som skiljer en övning från en skarp operation. Det enda som skiljer är att det inte är något skarpt hot, säger Carl-Johan Edström.
– Det är en viktig övning och operation för oss att stödja och leda den förflyttningen från Narvik till Tornedalen och in i Finland.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Norberg.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram