Antisametismen & Svensk Korruption

2024-01-30
Antisametismens vågor går höga..
https://www.svd.se/a/eJ3A4g/sametinget-och-hakan-jonssons-svar-ar-inte-seriost
"Att medborgarna ska ha insyn i den offentliga maktutövningen är en bärande princip i den svenska demokratin. Att åstadkomma sådan insyn är också en av journalistikens viktigaste funktioner. Det är bland annat därför Sverige har en långtgående offentlighetsprincip, och att makthavarnas grundhållning bör vara att inte motarbeta eller i onödan kritisera mediernas arbete.
Att en statlig myndighet pekar ut en dagstidning som brottslig är därför synnerligen allvarligt.
Men det är just vad Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson gjorde den gångna helgen. I ett debattinlägg i Expressen (27/1) hävdar han att SvD Ledares artikelserie om grava oegentligheter på myndigheten Sametinget är en ”attack” inte bara mot samerna som folk, utan mot hela den svenska demokratin. SvD:s rapportering, skriver Jonsson, spär på rasism och innehåller ”uttalanden som vi bedömer som hets mot folkgrupp”.
Han ger inga exempel på sådana uttalanden. Skälet är enkelt: det finns inga.
Det finns bara tre noggrant underbyggda artiklar, baserade på bland annat vittnesmål från personal på Håkan Jonssons eget kansli, om en statlig myndighet som gravt missköter sina uppgifter, missbrukar sin ställning och vars politiska ledning anser sig stå över svensk lag. En kritik som Jonsson erbjöds att bemöta i SvD – men som han i stället först besvarade med tystnad, och därefter med ett substanslöst inlägg i en annan tidning.
Faktum är att SvD:s artikelserie hade kunnat få ytterligare delar. Sedan publiceringarna har det strömmat in tips om ytterligare oegentligheter på Sametinget, även från den samiska befolkning som Jonsson hävdar att SvD försöker ”misstänkliggöra”.
Och så sent som i fredags gick ett samiskt oppositionsparti till förvaltningsrätten, för att laglighetspröva Sametingsstyrelsens senaste försök att tillskansa sig mer makt och resurser. Styrelsen försöker ta över ansvaret för (statligt finansierade) miljonbidrag till samiska organisationer, vilket enligt kritikerna strider mot den arbetsordning Sametinget måste följa.
Att ledningen för en myndighet bemöter saklig och välgrundad kritik med osakliga påhopp är ytterligare en illustration av att Sametinget inte förmår att hantera det ansvar och de befogenheter det getts av staten. Och en illustration av att regeringen så snart som möjligt måste ta dem därifrån."
https://www.svd.se/a/Llw88P/sverige-allt-mer-korrupt
Organisationen Transparency International gör varje år en bedömning av hur lite eller mycket korrupta världens länder är.
I år hamnar Sverige på plats 6 av 180 med 82 av max 100 poäng. Det är en poäng lägre än förra året och den sämsta placeringen sedan mätningarna startade. Poängen bygger på hur experter och affärspersoner upplever landets offentliga sektor, när det kommer till korruption.
I topp på listan över de minst korrupta länderna ligger för sjätte året i rad Danmark, följt av Finland, Nya Zeeland och Norge. I botten på listan finns icke-demokratiska länder som Somalia, Venezuela, Syrien, Sydsudan och Nordkorea.
Inget land når full pott och medelvärdet hamnar på 43. Att över hälften av länderna hamnar på poäng lägre än medel är allvarligt, enligt Transparency International.
I rapporten lyfts också det faktum att EU-länderna i snitt har tappat poäng de senaste åren. Samtidigt har initiativet för att begränsa korruption avstannat i många länder i Västeuropa.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Norberg.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram