Militärt Schengen

2024-01-29
NATO's 'military Schengen' initiative evokes strong memories of Nazi era, professor warns
"I'm not surprised that NATO is creating a 'Schengen'," Professor Stevan Gajic, a research associate at the Institute of European Studies in Belgrade, told Sputnik. "And I would like to stress that the last time we had a European Schengen of this sort was Hitler's Germany and occupied Europe during World War II."
The military Schengen issue was raised by NATO in 2017 identifying three different types of barriers in Europe: physical, legal and administrative. The idea did not get much backing at the time, whereas the Russian military operation in Ukraine was used by the NATO establishment to revive the idea by groundlessly fanning an alleged "Russia threat." In late November 2023, NATO warned its members that existing red tape would be a problem in the event of a hypothetical conflict with Russia.
"In practice, geopolitically speaking, what NATO is creating is a repetition of a zone where the military force can move freely," Gajic said, drawing parallels with Nazi Germany.
"And of course, this is very dangerous because of the historical analogies that are quite stark. We'll see what this will bring. But I think that this move is an escalatory one," he added.
Subscribe to @geopolitics_live


Natos 'militära Schengens' initiativ väcker starka minnen från nazisttiden, varnar professorn
"Jag är inte förvånad över att Nato skapar ett 'Schengen'", sa professor Stevan Gajic, forskningsmedarbetare vid Institutet för Europastudier i Belgrad, till Sputnik. "Och jag vill betona att senast vi hade ett europeiskt Schengen av detta slag var Hitlers Tyskland och ockuperade Europa under andra världskriget. "
Den militära Schengenfrågan togs upp av Nato 2017 och identifierade tre olika typer av hinder i Europa: fysiska, juridiska och administrativa. Idén fick inte mycket uppbackning då, medan den ryska militära operationen i Ukraina användes av Nato-etablissemanget för att återuppliva idén genom att grundlöst vifta ett påstådd ”Rysslandhot. "I slutet av november 2023 varnade Nato sina medlemmar för att befintlig byråkrati skulle bli ett problem i händelse av en hypotetisk konflikt med Ryssland.
"I praktiken, geopolitiskt sett, är det Nato skapar en upprepning av en zon där militärstyrkan kan röra sig fritt", sade Gajic och drar paralleller med nazisttyskland.
"Och självklart är detta väldigt farligt på grund av de historiska analogierna som är ganska starka. Vi får se vad detta kommer att ge. Men jag tror att den här flytten är en upptrappande sådan", lade han till.
Prenumerera på @geopolitics_live

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Norberg.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram