Sverige Möjliggör Att Gå Med I Eppo

2024-01-25
Lite Rawlinsonbaserat månne...
BTW, så handlar det nog också om det svenska rättssystemet...
https://www.dn.se/varlden/eu-aklagare-snart-aven-i-sverige/
" Sverige är, som en av de sista EU-länderna, på väg att gå med i det europeiska åklagarsamarbetet Eppo.
– Det ökar slagkraften mot den organiserade brottsligheten, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M).
Den europeiska åklagarmyndigheten, Eppo, inrättades 2017. Sedan dess har det till och från debatterats om Sverige ska gå med i samarbetet. Nu sätter regeringen ned foten. På torsdagens sammanträde beslutar den om en remiss till lagrådet för att ändra lagar och göra det möjligt för Sverige att ansluta sig till Eppo.
– Det är viktigt att vi gör detta. Den grova organiserade brottsligheten arbetar gränsöverskridande och är ett systemhot i Sverige likväl som på Europanivå, säger Gunnar Strömmer.
Eppo bekämpar brott mot EU:s budget, alltså pengar som kommer från EU:s skattebetalare, även de svenska. Brotten handlar till exempel om korruption, bedrägerier och momsfiffel.
Gunnar Strömmer räknar med att riksdagen ställer sig bakom regeringens förslag och att Sverige blir medlem i Eppo under 2024.
Laura Codruta Kövesi är chef för Eppo, European Public Prosecutor’s Office.
Det betyder att åklagare, som är anställda av Eppo, kan inleda förundersökningar och väcka åtal i Sverige för misstänkta brott mot EU:s budget.
Vad hoppas du att uppnå med att Sverige ansluter sig till Eppo?
– Att vi i Europa ökar slagkraften mot den gränsöverskridande brottsligheten och värnar de svenska skattebetalarnas pengar, säger Gunnar Strömmer.
När Eppo inrättades deltog 20 EU-länder i samarbetet. 2018 anslöt sig Malta och Nederländerna.
Irland och Danmark har undantag från EU:s straffrättsliga samarbete och är inte med i Eppo. Polen, Sverige och Ungern har ännu inte anslutit sig. Den nya polska regeringen planerar, precis som Sverige, att ansluta sig i år.
Gunnar Strömmer motiverar den svenska fördröjningen bland annat med att det tagit tid att gå igenom lagstiftningen och att Sverige, likt till exempel Nederländerna, inledningsvis var tveksamt till hur Eppo skulle fungera.
– Skälen att gå med har stärkts i och med att den grova, organiserade brottsligheten har vuxit, säger han.
I sin senaste årsrapport skriver Eppo att man under 2022 inledde 865 utredningar, väckte 87 åtal, fick 20 fällande domar och fryste 359,1 miljoner euro (cirka 4 miljarder kronor).
Fakta.Eppo
European Public Prosecutor’s Office har sitt säte i Luxemburg, där de 22 EU-länder som ingår har varsin åklagare placerad.
Övriga åklagare är anställda av myndigheten, men stationerade i medlemsstaterna.
Chef för Eppo är rumänskan Laura Codruta Kövesi, som gjorde sig känd i sitt hemland för att gå hårt åt korrupta politiker. Det har gjort henne populär bland folket, men fått regeringsföreträdare att motarbeta henne."

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Norberg.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram