Betalande I Torsboda

2024-01-19
Ja vem skall betala och varför...

https://www.st.nu/2024-01-19/trafikverkets-svar-om-torsboda-ar-markligt

"Sundsvall och Timrå kommer att behöva betala för den nya trafikplatsen i Torsboda, det kan ST berätta i dag. Vi får också veta att kostnaden har dragit iväg, enligt den senaste kalkylen kommer projektet att kosta 235 miljoner kronor att färdigställa. Enligt Trafikverket har kostnaderna för den här typen av projekt ökat snabbare än konsumentprisindex, det vill säga priserna i allmänhet på varor och tjänster.
Trafikverkets argumentation till varför man inte vill stå för kostnaden fastän E4 är statens ansvar är lite märklig. Till ST säger Susanne Klockar vid Trafikverket:
– Från Trafikverkets sida har vi inte sett något behov av en trafikplats på den där platsen tidigare. Det är en fråga som väckts av kommunen.
Naturligtvis är det de kommuner som är involverade i Torsbodaetableringen som har väckt frågan. Vem skulle annars ha gjort det? Och att det inte finns med i Trafikverkets långsiktiga plan är för att det tidigare inte har funnits något behov av en ny trafikplats i Torsboda. Men när den nya fabriken är på plats och verksamheten är i full gång så kommer det att behövas en ny lösning för att trafiken ska kunna flyta på. Då är det dags att börja bygga så snart som möjligt. Godtar man Trafikverkets sätt att argumentera så får man också acceptera att det sätter käppar i hjulet för samhällets utveckling.
Rimligt att det finns ett visst mått av flexibilitet.
Kanske är det oundvikligt att en myndighet som Trafikverket styrs som en planekonomisk koloss närmast helt utan flexibilitet. Att bygga ny och underhålla gammal infrastruktur – vägar och järnvägar – tar lång tid och kostar mycket pengar. Ändå framstår det som märkligt att det inte ska finnas någon som helst möjlighet att gå utanför planen och lösa projekt som dyker upp längs vägen, särskilt då det inte handlar om några enorma summor med Trafikverkets mått mätt.
Som Timrås kommunalråd Stefan Dalin (S) säger i ST:s nyhetsartikel så sker den gröna omställningen här och nu. Vi kan inte vänta på att besked om en ny trafikplats i Torsboda eventuellt kommer med i nästa revidering av Trafikverkets plan. Särskilt då avtalet mellan Torsboda industrial park och PTL fastslår att kommunen ska se till att en permanent lösning kommer på plats.
Jag har för all del förståelse för att behoven är större än resurserna och att Trafikverket aldrig kommer att kunna göra alla nöjda. Runt om i hela landet finns det mil efter mil av vägar som borde göras säkrare eller järnvägssträckor som måste underhållas. Lägg till detta att det kommer krav på helt nya projekt som också är angelägna att genomföra. Helst nu på en gång. Det går inte ihop. Samtidigt är det rimligt att det finns ett visst mått av flexibilitet. Det kan inte bara vara de kommuner och regioner som har möjlighet att själva finansiera trafiklösningar som får se sina projekt genomförda om de inte väntar i fem år för att kanske om de har tur komma med i planen."
https://www.st.nu/2024-01-19/kovandningen-i-torsboda-kommunerna-tar-trafiknotan
Det är ett starkt kritiskt kommunalråd som kommenterar beskedet. Han liknar förhandlingarna med Trafikverket med utpressning.
– Vi har varit satta under press och har hamnat i ett läge där vi inte haft något val. Det är skamlöst att staten och Trafikverket inte vill hjälpa till, säger Stefan Dalin (S) till ST.
Trafikverket däremot, avfärdar kritiken. Där anser man att en trafikplats i Torsboda aldrig behövts om inte kommunen aktualliserat planerna på att exploatera marken.
Det är skamlöst att staten och Trafikverket inte vill hjälpa till
Stefan Dalin (S) säger sig inte ha gett upp. Påtryckningarna på Trafikverket och staten för att få loss pengar kommer att fortsätta.
Bild: Eva-Lena Olsson
– Från Trafikverkets sida har vi inte sett något behov av en trafikplats på den där platsen tidigare. Det är en fråga som väckts av kommunen, säger Susanne Klockar vid Trafikverket.
Klart är att Timrå och Sundsvalls kommuner ser ut att gå ut som förlorare i den segdragna striden om trafikplatsen i Torsboda. Under det att parterna bråkat om notan har den dessutom blivit dyrare, från 150 till 235 miljoner kronor.
Trafikverket som ska utföra själva bygget har sett över sina gamla beräkningar från 2020 och kommit fram till en ny preliminär siffra. Enligt Per-Henrik Fräjdin vid Trafikverket har projekteringen av bygget påbörjats, men det är exempelvis inte klart om det behövs en bro över eller en tunnel under E4.
– Tyvärr har kostnadsutvecklingen på entreprenadsidan varit högre än konsumentprisindex de senaste åren, säger Fräjdin som är regional planerare vid Trafikverket.
Priserna har gått upp, konstaterar Per-Henrik Fräjdin vid Trafikverket.
Den nya prislappen kan sättas i jämförelse med de 165 miljoner som anodtillverkaren PTL betalade för marken i Torsboda. En trist kalkyl, medger Stefan Dalin.
– Samtidigt är markpriset satt utifrån den värdering av marken som gjordes inför försäljningen. Det hade inte påverkats av kostnader för trafikplatsen.
■■■
ST har tidigare berättat om alla turer i bråket om trafikplatsen i Torsboda.
I samband med att Torsbodabolaget bildades för att utveckla det nya industriområdet insåg kommunledningarna i Timrå och Sundsvall tidigt att det skulle behövas en ny trafikplats vid E4 för att försörja området.
Fram till i våras var Timrå och Sundsvall kommuner överens med Trafikverket hur det skulle gå till. I det fall staten eller Trafikverket inte hade pengar att skjuta till, skulle kommunerna betala, vilket kommunalrådet i Timrå Stefan Dalin (S) skrev under på i ett avtal med Trafikverket den 23 maj 2022.
Överenskommelsen gällde anslutningen till Torsboda Syd där PTL ska bygga sin fabrik, men när Trafikverket i somras ville teckna ett likalydande avtal om nästa etapp i Torsboda, det som heter Torsboda Nord, vägrade Timrå och Sundsvalls kommuner plötsligt att skriva på. De ansåg att Trafikverket och staten skulle ta notan.
Trafikverkets svar var att ett storbygge i så fall måste prioriteras in i nästa nationella plan, och då tidigast efter 2027.
Vi har i praktiken inget annat val än att skriva på
Så här skissen ut, men detaljerna är långt i från klara. Trafikverket har inlett projektering av den nya trafikplatsen men fakturan kommer att skickas till Timrå och Sundsvalls kommuner.
I höstas skruvades så konflikten upp ytterligare när Trafikverket valde att överklaga den detaljplan för Torsboda Nord som då låg färdig för godkännande. Trafikverket ansåg sig inte kunna ge klartecken till en detaljplan som förutsatte en trafikplats som ingen ville betala.
■■■
Inför risken för en tidsödande prövning i Mark- och miljödomstolen har Timrå kommun nu gett upp striden. Det formella beslutet att Timrå kommun ska skriva på avtalet ska enligt planerna fattas av fullmäktige den 29 januari, mot löfte att Trafikverket då återtar sitt överklagande. Beskedet innebär att bygget kan komma igång 2023.
– Vi för samtal om Torsboda Nord med intressenter och har inte råd att vänta på domstolens besked. Vi har i praktiken inget annat val än att skriva på det så kallade medfinansieringsavtalet, säger en irriterad Stefan Dalin (S).
Fortfarande anser han att trafiklösningar längs E4 är statens ansvar.
– Men vi har inte haft något förhandlingsläge och det har Trafikverket utnyttjat. Den gröna omställningen sker här och nu och vi har inte råd att vänta på domstolen, säger han.
När avtalet är undertecknat svart på vitt kommer vi att meddela domstolen
Förhandlingar har pågått under hösten bekräftar Susanne Klockar vid Trafikverket. Nu lovar hon att Trafikverket drar tillbaka överklagandet om Timrå kommun skriver på medfinansieringsavtalet.
Susanne Klockar vid Trafikverket bekräftar upplägget. Det finns en överenskommelse som förhandlades fram inför jul- och nyårshelgerna.
– När avtalet är undertecknat svart på vitt kommer vi att meddela domstolen att vi inte längre har några invändningar mot detaljplanen, säger Susanne Klockar.
Upplägget innebär också att Sundsvalls kommun är med och delar notan för den nya trafikplatsen. Samarbetspartnern Härnösands kommun, som inte är delägare i Torsbodabolaget, klarar sig däremot undan.
Är det inte rimligt att också Härnösand är med och delar kostnaden?
– Någon sådan fråga har inte lyfts i närtid. Vi fokuserar på en fortsatt dialog med Trafikverket, riksdag och regering för att få stöd därifrån. Med tanke på vad etableringarna i Torsboda kommer att betyda för Sverige som land, och det faktum att E4:an är en statlig väg, är vår inställning även fortsättningsvis att trafikplatsen borde betalas av staten, säger kommunalrådet Niklas Säwén (S).

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram