SvD-Jenny & Internationell Lag

2024-01-15
Ja det där med Överstatlighet är vad det är och inte vad det borde vara...
https://www.svd.se/a/zEmBe4/jenny-nordberg-kan-jurister-satta-stopp-for-ett-krig
"Det finns ingen åklagare, men femton domare med vit krusad spetskrage utanpå de svarta kapporna. ”Spetskrås” är kanske det närmaste man kommer på svenska. Här står inga enskilda krigsförbrytare inför rätta – utan det är hela stater som ska försvara sig mot anklagelser om att ha brutit mot internationell lag.
Det var vad som hände i veckan, när Sydafrika anklagade Israel för att begå folkmord på palestinier i Gaza, med krav på att omedelbar vapenvila utlyses. Sen två år tillåter nämligen den här domstolen stater att stämma varandra för sådant som inte direkt berör dem själva.
Internationell lag kan ibland framstå som ett abstrakt och idealistiskt slagträ som används för att förmana eller fördöma andra – men som på samma vis också ignoreras beroende på hur det passar den som anklagas.
Att Sydafrika nu går in och stämmer Israel, vars behandling av palestinier de länge jämfört med apartheid, innehåller flera lager av symbolik.
Men när denna typ av lag nu prövas av Internationella Domstolen (ICJ) i Haag i fallet med Israel blir det plötsligt betydligt mer konkret för många. Domstolen är en FN-konstruktion, som ju i grunden ska försöka syfta till att det inte blir krig – eller att det inte blir mer krig.
”Internationell lag” existerar av samma anledning – att mänskligheten på jorden (i de flesta stater) kan vara oense om mycket, men att vissa grundläggande saker ändå måste gälla. Som att till och med i krig finns kränkningar som är för grova, och utgör brott.
Att Sydafrika nu går in och stämmer Israel, vars behandling av palestinier de länge jämfört med apartheid, innehåller flera lager av symbolik: Att Israel, som en gång i tiden bildades för att skydda det judiska folket från fler folkmord, anklagas för just det. För palestinier har det också betydelse att frågan om deras rättigheter tas upp av ett högt FN-organ, oavsett utgången.
Israel, å sin sida, motsätter sig att begreppet ”folkmord” ens används. De för i stället fram argumentet att de, liksom alla suveräna stater, har rätt att försvara sig. Och att kriget utkämpas mot Hamas – som attackerade Israel – och inte civila palestinier.
Det ekar dock lite tomt för många när 23 000, mestadels civila, palestinier har dödats hittills. Av dem som överlevt är 8 av 10 nu hemlösa. Där sitter de fast under bombingar som sker inne i ett land som det inte går att ta sig ut från – där de flesta sjukhus är totalförstörda och dit mycket lite nödhjälp släpps in.
Chefen för FN:s humanitära insatser kallade i veckan platsen där två miljoner människor fortfarande lever för ”obeboelig”.
Men det som står på spel i domstolen i Haag är inte främst vapenvila, eller att ett påstått folkmord kan eller ska upphöra – eftersom det inte finns något sätt för domstolen att tvinga någon till det. Israel kan välja att ignorera domstolens beslut.
Det som står på spel är däremot hela idén om vad internationell lag ska innebära nu och i framtiden. Om en FN-domstol kommer fram till att ett lands krigföring är olaglig är det något helt nytt – för vilka andra länder kan då bli stämda? Liksom det har betydelse om Israel väljer att ignorera ett beslut från domstolen; det blir ett underkännande av FN och internationell lag.
Internationell lag håller också på att bli mer konkret när det gäller ett annat krig: det som Ryssland bedriver mot Ukraina.
För så mycket pengar kanske skulle kunna vända kriget om de används på rätt sätt.
300 miljarder dollar i ryska tillgångar ligger frysta sedan ett drygt år tillbaka. Nu finns en tanke om att de pengarna skulle kunna konfiskeras – och ges till Ukraina i stället. Eftersom Ryssland så tydligt har brutit mot internationell lag genom att attackera Ukraina.
När det amerikanska stödet sitter fast i kongressen, och EU inte heller har kunnat enas om något, har det som från början var en mer obskyr juridisk idé nu börjat få lite mer fart bland diplomater som en möjlig lösning.
När frågan först kom upp protesterade den amerikanska Fed-chefen. Många av världens länder håller en stor del av sina tillgångar i dollar, och om Rysslands konto plötsligt bara kan raderas kommer andra länder att frukta att samma sak händer med deras. För ryska tillgångar i USA skulle amerikanska kongressen behöva ta beslutet. På samma vis som EU:s länder måste komma överens om att ryska pengar i europeiska banker får lyftas och ges till Ukraina.
Sen kommer då frågan om vad Ukraina skulle få lov att använda pengarna till. Får de gå rakt in i krigskassan, eller ska de sättas undan till återuppbyggnad? För så mycket pengar kanske skulle kunna vända kriget om de används på rätt sätt.
Zelenskyj har redan föreslagit att de ska gå till det mest akuta: mer ammunition.
Både amerikanska och europeiska jurister och ekonomer försöker nu se hur det kan gå att göra utan att störa det internationella banksystemet för mycket – men också hur en sådan manöver kan sägas följa internationell lag. Det har aldrig gjorts förut, med så stora summor, och Ryssland och flera andra länder lär också ha en helt annan tolkning av vad som är just internationell lag.
Det väcker också frågor bortom hur det ska gå för banksystemen eller dollarn som valuta – för vad hindrar egentligen USA från att stänga ner valutareserven för andra länder vars krigföring de ogillar?
Så en framtid bortom enbart ”militära lösningar” som män i uniform brukar kalla det, är fortfarande abstrakt. Men gamla konstruktioner som känts alltmer utskåpade på senare år – som FN och internationell lag – kanske inte är helt uträknade än."

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram